×
×
Wettelijke en contractuele informatie

Wettelijke en contractuele informatie

Algemene voorwaarden

Vaste telefonie
Vast internet & data
Proximus TV

Bijkomende diensten

Mobiele telefonie en mobiel internet

Mobiele abonnementen en FullControl

Herlaadkaarten

Opgelet: het krediet van uw Pay&Go-kaart is beperkt tot maximum € 250. Eens u deze limiet hebt bereikt, gaat elke extra herlaadbeurt verloren.

Premium Club
Gebruik van de websites van Proximus
Voorwaarden voor professionele klanten

De producten en diensten van Proximus voor professionele klanten zijn onderhevig aan de volgende voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de specifieke voorwaarden met betrekking tot het product en/of de dienst dat/die het voorwerp uitmaakt van de oplossing die u bij Proximus hebt aangekocht. Ze zijn niet van toepassing voor vaste, mobiele en internet communicatiediensten. De algemene voorwaarden van deze diensten vindt u hierboven op deze pagina.

Om kennis te nemen van de Contractuele Dienstbeschrijvingen (met inbegrip van de Specifieke Voorwaarden), gelieve contact op te nemen met uw Proximus Account Manager of bezoek MyProximus.

Prijslijst en tarieven

Huidige tarieven

Prijsaanpassing vanaf 01/01/2017

De beste klantenervaring, dat is waar we elke dag naar streven. Zeker waar het de evolutie van ons aanbod betreft. Daartoe investeren we massaal in onze netwerken, in oplossingen die optimaal beantwoorden aan uw verwachtingen en in een steeds ruimere waaier van content.

Enkele recente voorbeelden:

 • De nieuwe personaliseerbare aanbiedingen Tuttimus, Mobilus en Familus om naar hartenlust te bellen, te surfen en tv te kijken
 • De verhoging van de uploadsnelheid tot max. 15 Mbps*
 • De uitrol van 4G+
 • De nieuwe Proximus TV-ervaring, beschikbaar op al uw schermen

En voor zelfstandigen en kmo‘s:

 • Een nieuwe aangepast aanbod met Bizz All-in, Bizz Mobile en Bizz Office.
 • Cloudproducten zoals OneDrive of nieuwe opties, gratis inbegrepen bij de Business Packs.
 • Dienstgaranties: interventie de dag zelf voor uw internet/vaste lijn/TV, technische ondersteuning 24/7, gratis hulp bij de installatie en configuratie van ICT-producten inbegrepen bij Bizz Office en Bizz All-in.
 • Hogere uploadsnelheid tot max. 20 Mbps*

Om u continu een optimale ervaring te bieden, wordt de prijs van een deel van het aanbod aangepast vanaf 1 januari 2017. Ondanks die aanpassing behoren onze Packs nog altijd tot de scherpst geprijsde op de Belgische markt. We versterken onze competitiviteit met de lancering van Tuttimus, Mobilus en Familus in oktober 2016 en Bizz Office, Bizz Mobile en Bizz All-in voor zelfstandigen en kmo’s.

U wenst een volledige analyse van uw internet-, telefonie- en TV-behoeften? Of u wilt weten hoe u kunt overschakelen naar een van onze nieuwe voordelige aanbiedingen? Afspraak in een Proximus Center voor een gesprek. We zullen ook met genoegen telefonisch op uw vragen antwoorden op het nummer 0800 22 800 (0800 22 500 voor zelfstandigen en kmo’s, 0800 22 200 voor bedrijven van 10 werknemers en meer en voor de openbare sector).

Vanzelfsprekend hebt u het recht de betrokken abonnementen kosteloos en schriftelijk op te zeggen via https://www.proximus.be/opzeggen.

*Snelheid vast internet: de maximale aangeboden snelheid is een theoretische waarde. In de praktijk wordt ze niet door alle klanten bereikt. De downloadsnelheid ter plaatse hangt inderdaad vooral af van de afstand tussen het aansluitpunt en de centrale, de beschikbaarheid van VDSL, uw informatica-installatie en binnenbekabeling. Deze factoren moeten optimaal zijn om tegen de maximale snelheid te kunnen surfen. Het gebruik van wifi kan uw verbindingssnelheid ook beperken. Om te weten over welke snelheid u beschikt, kunt u terecht op www.proximus.be/internetsnelheid (op www.proximus.be/bizzinternetsnelheid voor zelfstandigen en kmo’s).

Tarieven lijnen
Specifieke kosten en vergoedingen
Tarieven gesprekken

A. Phone Line (standaardtarief)

B. Privé-tariefplannen

 1. Nationale oproepen:
   
 2. Internationale oproepen:
   
 3. Roaming tarieven
   
 4. Oproepen naar een gsm
   
 5. Alle oproeptypes
   

C. Professionele tariefplannen

 1. Programme Unlimited Calls
   
 2. Value Pack programma
   
 3. Fuse Programma
   
 4. Roaming tarieven
   
Promoties
Oude tariefplannen (niet meer gecommercialiseerd)

Privacybeleid

Proximus begrijpt dat uw privacy erg belangrijk is voor u, en wij doen dan ook het nodige  om uw persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te respecteren.
Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt door de Proximus Groep en zullen zonder uw toestemming nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven worden aan derde partijen.

Tegelijkertijd wil Proximus ervoor zorgen dat u steeds op de hoogte bent van speciale aanbiedingen en promoties die u kunnen interesseren. Indien u echter geen commerciële boodschappen van ons wenst te ontvangen, kunt u dit op elk moment gemakkelijk laten weten via verschillende communicatiekanalen (MyProximus, 0800-22 800). We zullen ervoor zorgen dat uw wensen gerespecteerd worden.

In de onderstaande rubrieken vindt u meer informatie over hoe Proximus omgaat met uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten, zoals vaste en mobiele telefonie, internet, Proximus TV en andere audiovisuele diensten, en wanneer u een bezoek brengt aan onze websites proximus.be, proximus.com, skynet.be en m.skynet.be.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u onze diensten wenst te gebruiken kunnen we u een aantal persoonsgegevens vragen zoals uw naam, voornaam, adres, login, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, geboortedatum, taal en een kopie van uw identiteitskaart. We kunnen ook nog andere gegevens vragen die we nodig hebben om u de dienst te kunnen leveren zoals specifieke voorkeuren en vereisten die met de betrokken dienst te maken hebben.

Persoonsgegevens kunnen verzameld worden via diverse kanalen: bijvoorbeeld mondeling in de Proximus-verkooppunten, telefonisch via de klantendienst, schriftelijk via bestelformulieren, via elektronische formulieren op de websites, via de MyProximus app of via SMS. We kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u een bestelling doet, wanneer u deelneemt aan een test, een enquête of een wedstrijd, bij een telefonisch contact met de klantendienst, wanneer u zich identificeert als gebruiker van een Pay&Go kaart, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief of wanneer u ons informatie vraagt. Uw factuur- en betalingsgegevens worden eveneens bewaard.
We verzamelen ook gegevens over het gebruik dat u maakt van onze diensten en websites, over de types en merken van toestellen die u daarvoor gebruikt en over het communicatieverkeer dat via ons netwerk verloopt. Het communicatieverkeer kan o.a. de opgeroepen telefoon- en gsm-nummers omvatten, de datum, het tijdstip, de duur en de locatie van een communicatie of van een internetverbinding. We kunnen eveneens gebruik maken van socio-demografische gegevens en consumenteninformatie die we aankopen bij gespecialiseerde bedrijven.

De persoonsgegevens die we via deze diverse kanalen verzamelen worden opgenomen in de bestanden van Proximus, nv van publiek recht (Koning Albert II-laan, 27 te 1030 Brussel). Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren, om de verbinding met elektronische communicatienetwerken van andere operatoren te kunnen realiseren en factureren, voor de klantenadministratie, voor het opmaken en de distributie van telefoongidsen en het aanbieden van inlichtingendiensten, voor de commercialisering van telefoonnummers en adressen die in de telefoongidsen vermeld worden, voor geschillenbeheer, voor het opsporen van fraude en inbreuken jegens Proximus, haar werknemers, klanten of leveranciers, om de kwaliteit van de diensten te verbeteren, voor de planning en de organisatie van de telecommunicatie-infrastructuur, voor marktonderzoek en klantprofilering om de informatie  over onze producten, diensten en aanbiedingen relevanter te maken voor u en om de publiciteit op Proximus-TV beter af te stemmen op uw mogelijke interesses en behoeften. Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om uw profiel te maken  en onze aanbiedingen beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.

Indien u geen informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen of indien u een specifieke voorkeur hebt voor de communicatiekanalen die we gebruiken om u te informeren of indien u niet wenst dat we ons aanbod of de publiciteit op Proximus-TV voor u aanpassen op basis van uw profiel kunt u in de rubriek ‘Uw privacykeuze’ lezen hoe u dit kunt verhinderen.

Persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal tien jaar nadat een persoon geen klant meer is bij Proximus. Voor bepaalde categorieën van gegevens gelden kortere bewaartermijnen, zoals voor de  gegevens over uw communicatieverkeer  die niet langer dan twaalf maanden bijgehouden worden.

Alle verwerkingen met klantgegevens werden, conform de wet, aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het identificatienummer van Proximus voor deze aangiftes is HM 133424. Er werd aangifte gedaan voor meerdere doeleinden zoals klantenadministratie, direct marketing, marktonderzoek, klantprofilering, geschillenbeheer, fraudebestrijding, telefoongidsen, handel in persoonsgegevens, camerabewaking en rapporteringsdiensten.

Het telecommunicatiegeheim

De inhoud van het communicatieverkeer dat via ons netwerk verloopt zoals vaste en mobiele telefoongesprekken, e-mails, sms-berichten en de inhoud van uw surfgedrag op het internet , wordt beschermd door de wetten betreffende het telecommunicatiegeheim. Dit houdt in dat Proximus en haar medewerkers geen kennis mogen nemen van dergelijke inhoud. Proximus heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen en strenge instructies gegeven aan haar medewerkers om het telecommunicatiegeheim te respecteren.

De telefoongesprekken die u voert met onze klantendienst kunnen opgenomen worden om te dienen als bewijs in geval van betwisting van een commerciële transactie. Deze telefoongesprekken kunnen eveneens opgenomen of beluisterd worden door een kwaliteitsmonitor voor kwaliteitscontrole.

Beveiliging van persoonsgegevens

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de databanken waarin uw gegevens opgenomen zijn te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, tegen ongeoorloofd gebruik, tegen verlies of diefstal van uw gegevens. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om steeds een hoog niveau van bescherming te blijven bieden.

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derde partijen

Sommige van onze databanken kunnen we toegankelijk maken voor derden die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het uitvoeren van onze taken en onze marketingactiviteiten, bijvoorbeeld onze partners of call centers die Proximus-diensten in onze naam en voor onze rekening verkopen. Hun toegang is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht.
Uw persoonsgegevens en de gegevens over welke Proximus-producten en -diensten u gebruikt, kunnen gedeeld worden met filialen van de Proximus Groep om u op de hoogte te brengen van de producten en diensten van de hele Proximus Groep. In geval van wanbetaling kunnen we onze filialen inlichten over uw betalingsgewoonten om de belangen van de Proximus Groep te beschermen.

Wanneer u met uw Proximus gsm-abonnement surft en daarbij online diensten van derden, zoals bijvoorbeeld mobiele applicaties,aankoopt en betaalt via de M-Pay dienst van Proximus (dwz dat Proximus via haar factuur het bedrag int dat u moet betalen aan de derde voor zijn diensten en dat Proximus dat bedrag doorstort naar de derde), kan Proximus uw gsm-nummer of een ander identificatienummer dat wordt aangemaakt wanneer u de M-Pay dienst gebruikt,  doorgeven aan deze derde om de betaling mogelijk te maken.

Indien u er mee ingestemd hebt om uw telefoon en/of gsm-nummer te vermelden in de telefoongids en/of in het bestand van de inlichtingendienst, geven we deze gegevens door aan Directory Information Services, een afdeling van Proximus die zorgt voor de telefoongidsen en de inlichtingendienst 1207. Wijzigingen in uw vermelding kunt u vragen via het gratis nummer 0800/98 022 of via een e-mail naar gids@1207.be.

Indien u een klacht indient via de ombudsdienst voor telecommunicatie, kan het voor de behandeling van deze klacht noodzakelijk zijn dat we uw gegevens meedelen aan de ombudsdienst.

Voor het overige geven we de verzamelde gegevens niet door aan derden, tenzij we u dat uitdrukkelijk meedelen voor een specifieke actie of tenzij we wettelijk verplicht zijn om de gegevens mee te delen, bijvoorbeeld op verzoek van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

Gebruik van anonieme gegevens voor rapporteringsdiensten

In de maatschappij is er meer en meer interesse om locatiegegevens te gebruiken voor rapporteringen zoals over het aantal personen dat op een bepaald moment op een bepaalde plaats aanwezig is. Om dergelijke rapporteringen te maken, kan Proximus de locatiegegevens gebruiken die gegenereerd worden door het mobiel telecommunicatienetwerk en het telecommunicatieverkeer op dat netwerk, eventueel in combinatie met andere klantgegevens waarover Proximus beschikt. Uiteraard neemt Proximus hierbij de maatregelen die noodzakelijk zijn om uw privacy te respecteren. Er worden enkel anoniem gemaakte gegevens gebruikt om de rapporteringen te maken. Bovendien worden de anonieme data  zodanig gegroepeerd dat de ontvangers van deze rapporten op geen enkele manier informatie kunnen herleiden tot individuele klanten. Wanneer bepaalde rapporteringen toch betrekking zouden hebben op kleinere groepen, worden er extra-maatregelen genomen om heridentificatie te verhinderen.

Ook andere klantgegevens kunnen geanonimiseerd en samengevoegd worden tot ruimere groepen en op die manier gebruikt worden voor interne en externe rapportering. Zo kan uw kijkgedrag bijvoorbeeld verwerkt worden in anonieme rapporten over de populariteit van TV-zenders en programma’s.

Proximus zorgt er in elk geval voor dat rapporten op basis van haar data niet toelaten om een persoon te identificeren.

Privacybeleid m.b.t. tot onze websites

U kunt onze websites (proximus.be, proximus.com, skynet.be, m.skynet.be, Proximus11, ProximusMusic, JustForYou en ProximusTV) bezoeken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Het kan evenwel zijn dat de toegang tot bepaalde onderdelen of functies van onze websites voorbehouden wordt aan bezoekers met een account op skynet.be of een MyProximus account mits het invoeren van de login en het correcte wachtwoord.

 • Verbindingsgegevens
  We registreren gegevens over de verbinding die u maakt met onze websites en over de software en de apparatuur die u daartoe gebruikt. Deze informatie omvat o.a. uw IP-adres, het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser en het type en het merk van de apparatuur die u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt om statistieken op te maken en om aan de hand van analyses van uw surfgedrag op onze websites de kwaliteit van onze websites en van onze dienstverlening te verbeteren. Deze informatie kan ook gebruikt worden om ons aanbod op de website aan te passen aan uw mogelijke behoeften.
  Als u een website van Proximus bezoekt, kunnen we uw surfgedrag op onze websites en andere gegevens die we verzameld hebben, gebruiken om u een meer gepersonaliseerd aanbod van diensten en producten te bieden dat beter inspeelt op uw specifieke behoeften.
 • Commentaar en inhoud die u plaatst op www.skynet.be
  Indien de commentaren of inhoud die u plaatst in de Skynet Nieuws-sectie, op de Skynet-forums of in een Skynet-blog aanleiding geven tot klachten of indien uw commentaren of inhoud niet in overeenstemming zijn met de ‘Gebruiksvoorwaarden’ en de ‘Code onwettige inhoud’ die u vindt op www.skynet.be, dan kan dit in onze databanken geregistreerd worden om gepaste maatregelen te kunnen nemen, zoals de commentaar of de inhoud verwijderen of uw profiel schrappen. Uw gegevens kunnen ook overgemaakt worden aan de gerechtelijke autoriteiten op hun verzoek of in het kader van onze verplichting om onwettige inhoud aan de Procureur des Konings mee te delen. Indien u geen Proximus-klant bent voor uw toegang tot internet, kunnen de gerechtelijke autoriteiten via uw Internet Service Provider aan de hand van uw IP-adres uw identiteit achterhalen. U vindt meer informatie hierover in de ‘Gebruiksvoorwaarden’ en in de ‘Code onwettige inhoud’ op www.skynet.be.
 • Het cookiebeleid van Proximus
  Het cookiebeleid van Proximus kan u raadplegen via de hyperlink ‘Cookiebeleid’ onder aan de homepagina van onze websites.
  Wanneer u inlogt op MyProximus  wordt een cookie in uw browser geplaatst die ons toelaat u als bezoeker van onze website te herkennen en de inhoud van de onthaalpagina op onze website www.Proximus.be aan te passen aan uw persoonlijke situatie, ook als u bij een volgend bezoek niet ingelogd bent op MyProximus. Als we u als bezoeker herkennen, kunnen we u op onze website gepersonaliseerde mededelingen doen die informatief kunnen zijn zoals bijvoorbeeld het aantal loyaltypunten dat u verzameld heeft of de status van uw laatste factuur of aanrekening. We kunnen u ook op gepersonaliseerde wijze informeren over de Proximus-producten, -diensten en -promoties waarvan we denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. Indien u geen gepersonaliseerde boodschappen wenst te ontvangen bij uw bezoek aan onze website www.proximus.be, volg de instructies hieronder:
  • op de pagina waar u inlogt op MyProximus klikt u op  “Ik ben niet ……(uw naam)”
  • op de volgende pagina waar u terecht komt: klik op het Proximus-logo links boven en u komt op de niet-gepersonaliseerde versie van de website terecht.
 • Hyperlinks
  Onze websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites die niet door Proximus beheerd worden. Dergelijke hyperlinks worden u louter ter informatie aangeboden. We raden u aan bij het raadplegen van dergelijke websites hun privacybeleid nauwkeurig te lezen.
 • Opvolging van commerciële emails van Proximus
  Proximus kan u e-mails sturen om u op de hoogte te houden van haar bestaande en nieuwe producten, diensten en promoties, tenzij u zich daartegen verzet hebt. Proximus gebruikt tools om de impact van deze e-mails te meten en op te volgen: werd de e-mail geopend of niet, werd er op een hyperlink geklikt of niet, enz. Deze tools worden gebruikt om de e-mail campagnes van Proximus efficiënter te maken en om het aanbod van Proximus beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.
 • Evaluatie van producten en diensten
  Op onze websites kan technologie van partners gebruikt worden om u toe te laten onze producten en diensten te evalueren ten behoeve van het publiek. De persoonsgegevens die daarbij verzameld worden, worden gebruikt voor het beheer van deze evaluatiedienst. De inhoud van de commentaar die u meedeelt, kan op andere websites dan deze van Proximus getoond worden, zonder daar uw persoonsgegevens, zoals uw emailadres, bij te vermelden. Bij het geven van uw commentaar, is het verplicht een pseudoniem te gebruiken. Bovendien mag u geen  persoonsgegevens opnemen in het commentaarveld.
 • Analyse van het gebruik van de websites van Proximus
  We kunnen op onze websites gebruik maken van diensten van derden (zogenaamde “third party analytics” diensten) om het gebruik dat bezoekers maken van onze websites te volgen, te analyseren en daarover te rapporteren. De derde die dergelijke diensten levert aan Proximus kan hiertoe anonieme gegevens verzamelen over het gebruik dat u maakt van onze websites, met inbegrip van uw gedrag op onze websites. Dergelijke data laten ons toe op te sporen waar er fouten in onze websites kunnen zitten en hoe we uw gebruikservaring op onze website kunnen verbeteren.
Privacybeleid m.b.t. tot Proximus TV en andere audiovisuele diensten van Proximus zoals TV Overal

De gegevens die u zelf verstrekt aan Proximus via diverse kanalen en de gegevens die Proximus verzamelt over uw gebruik van de Proximus TV-diensten of andere audiovisuele diensten van Proximus worden opgenomen in de databanken van Proximus (Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel).
De Proximus TV-decoder is uitgerust met software die de met de decoder uitgevoerde handelingen registreert en opslaat.
Al deze gegevens kunnen verwerkt worden om:

 • de goede uitvoering van het contract mogelijk te maken;
 • de Proximus TV-diensten of andere audiovisuele diensten van Proximus correct te kunnen leveren;
 • u gepersonaliseerde aanbevelingen te kunnen doen met betrekking tot de Proximus TV-diensten;
 • het klantenbeheer toe te laten;
 • marktstudies uit te voeren en gebruikersprofielen op te stellen;
 • de advertenties op Proximus TV aan te passen aan uw profiel;
 • fraude op te sporen, zoals schendingen van intellectuele eigendomsrechten;
 • met gelijk welke middelen, onder meer per brief en/of via e-mail, informatie- of promotiecampagnes te voeren rond producten en diensten van de Proximus Groep. Deze informatie kan worden gepersonaliseerd op basis van het gebruik dat u maakt van de producten en diensten van Proximus.

Als u liever geen info wil ontvangen over de producten, diensten of promoties van Proximus of als u niet wenst dat de publiciteit op Proximus TV aangepast wordt aan uw profiel, kunt u hieronder in de rubriek ‘Uw privacykeuze’ lezen hoe u uw keuze kenbaar kunt maken.

Als u niet-gepersonaliseerde aanbevelingen i.v.m. met de Proximus TV-diensten verkiest boven gepersonaliseerde aanbevelingen, kunt u dit laten weten via een keuzemenu op uw tv-scherm.
De verzamelde gegevens mogen worden meegedeeld aan de partners die Proximus bijstaan bij het leveren van de Proximus TV-diensten of indien deze mededeling noodzakelijk is om een Proximus TV-dienst te leveren of indien u uw toestemming hebt gegeven voor een dergelijke mededeling. Er worden geen individuele klantgegevens meegedeeld aan de adverteerders die hun publiciteit tonen via Proximus TV.

Uw privacykeuze

Hieronder kunt u lezen hoe u uw voorkeuren in verband met uw privacy aan Proximus kan meedelen. We doen ons best om onze systemen en databanken zo snel mogelijk aan te passen maar hou er rekening mee dat het toch even tijd vraagt om uw keuze in de praktijk toe te passen.

U bent klant bij Proximus:
Ga op onze website www.proximus.be naar MyProximus (bovenaan rechts) en meld u aan met uw paswoord.
Indien u nog geen MyProximus toegang aangemaakt hebt, volg dan de instructies die daar gegeven worden om uw MyProximus toegang te creëren.
Nadat u aangemeld  bent op MyProximus gaat u naar de rubriek “Mijn account”, vervolgens naar “Mijn meldingen” en daar kan u uw privacykeuzes instellen.

 • Indien u geen toegang heeft tot internet, kan u uw keuze meedelen via de klantendienst op het nummer 0800 22 800.
 • Indien u niet wenst dat uw gegevens die in de telefoongids gepubliceerd zijn gecommercialiseerd worden, dan kunt u dat laten weten via het gratis nummer 0800 98 022 of via een e-mail naar gids@1207.be.

U bent geen klant bij Proximus:
U kunt de volgende nummers bellen om uw privacykeuze kenbaar te maken:
0800 22 800 voor particulieren, vrije beroepen en kmo’s;
0800 22 200 voor middelgrote en grote bedrijven en openbare instellingen.

De Bel-me-niet-meer lijst

Indien u via uw telefoon of gsm geen commerciële oproepen meer wenst te ontvangen van geen enkel bedrijf of geen enkele organisatie, kan u zich inschrijven op de Bel-me-niet-meer-lijst. U kunt dit doen via de website www.bel-me-niet-meer.be,  per telefoon op het nummer 078 77 00 12 of u kunt een brief sturen naar de Belgische Direct Marketing Vereniging op het adres Noordkustlaan 1, 1702 Groot-Bijgaarden.
De wet verplicht alle bedrijven of organisaties, die via telefoon of gsm commerciële aanbiedingen doen, deze lijst te respecteren. Zij moeten uw telefoonnummer en naam uit hun belbestanden halen en ze mogen u niet meer bellen voor hun producten of diensten of voor speciale promoties. Het is de verantwoordelijkheid van elke bedrijf en elke organisatie om de Bel-me-niet-meer lijst te respecteren. Proximus heeft niet de bevoegdheid om dat te controleren of daar op toe te zien. Voor klachten in verband met ongewenste commerciële oproepen kan u terecht bij de Federale Overheidsdienst FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Contact Center, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel of op het gratis nummer 0800 120 33.

Proximus-publiciteit via sociale media

Indien u een Facebook-account,  een Instagram-, een Twitter- of een LinkedIn-account hebt aangemaakt kan Proximus u via die account publiciteit tonen voor haar producten, diensten en promoties die u kunnen interesseren. Indien u dergelijke publiciteit niet wenst, dient u uw instellingen voor advertenties aan te passen in uw desbetreffende account  of via www.youronlinechoices.com.

Uw recht van inzage en verbetering

U beschikt over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot uw gegevens. Stuur daarvoor een verzoek (met datum en handtekening) met een kopie van uw identiteitskaart naar  de Proximus Data Protection Officer (Koning Albert II-laan, 27 te 1030 Brussel).

Wijzigingen in ons privacybeleid

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Laatste aanpassing: 05/01/2017

Naamswijzigingen

In het kader van vereenvoudiging van ons productgamma, veranderen de namen van een aantal producten. Het product zelf verandert niet, enkel de naam: u geniet nog steeds van dezelfde voordelen, dienstverlening en voorwaarden.

Contact