Wettelijke en contractuele informatie

Algemene voorwaarden

Producten en diensten

B. Producten en diensten voor grote bedrijven (vanaf 10 medewerkers)

Elk Product/Dienst bij Proximus is onderworpen aan een Contractuele Dienstbeschrijving (“CSD”). De Algemene Voorwaarden voor Professionele Klanten worden dus aangevuld met de toepasselijke CSD per Product/Dienst.

De toepasselijke CSD’s voor Mobiele Connectiviteit, Vast Internet en Vaste Telefonie zijn beschikbaar op de Proximus website (hieronder). De CSD’s voor alle andere Producten/Diensten worden aan iedere Klant verstrekt vóór de ondertekening van de Overeenkomst. Ze kunnen te allen tijde worden geraadpleegd door contact op te nemen met uw Proximus Account Manager of via MyProximus.

Nieuwe algemene voorwaarden voor Proximus+

Er zullen nieuwe algemene voorwaarden van toepassing zijn op Proximus+, die u moet aanvaarden voor u toegang krijgt tot de applicatie. Ze bestaan uit algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden eigen aan elk van de functionaliteiten.

Ze vervangen de algemene voorwaarden van MyProximus.

Proximus+ geeft u toegang tot een reeks digitale functionaliteiten, waaronder diensten van derden, via één enkele applicatie en één enkele authenticatie.

Bepaalde functionaliteiten worden aangeboden door Proximus of derde leveranciers en moeten geactiveerd worden in de applicatie. Toegang tot functionaliteiten van derden kan worden geïntegreerd en rechtstreeks toegankelijk zijn op het Proximus+-platform. U kunt worden doorgestuurd naar de omgeving van de derde leverancier om bepaalde bewerkingen uit te voeren, zoals de intekening. De voorwaarden die van toepassing zijn op de functionaliteiten die door derde leveranciers worden aangeboden, worden aanvaard op het ogenblik van de intekening. Deze voorwaarden binden u aan de betreffende derde leverancier, en Proximus is geen partij bij het contract.

De applicatie is toegankelijk voor iedereen met een itsme-account, die nodig is om een Proximus+-account aan te maken. De app is ook toegankelijk voor wie geen Proximus-klant is, met uitzondering van de functionaliteit MyProximus, die ook toegankelijk is met uw MyProximus-account.

Wat de wijzigingen betreft, luiden de nieuwe voorwaarden als volgt:

 • De dienst wordt aangeboden zoals beschikbaar (as is). Proximus zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de dienst op betrouwbare en ononderbroken wijze werkt, maar kan geen ononderbroken en foutloze werking garanderen.
 • In geval van fraude, misbruik, kwade trouw en/of niet-naleving van deze Algemene voorwaarden of andere algemene voorwaarden van Proximus, heeft Proximus het recht om administratieve en/of gerechtelijke stappen te ondernemen.
 • Proximus behoudt zich het recht voor om de dienst verder te ontwikkelen, met name door nieuwe functionaliteiten ter beschikking te stellen of door bepaalde functionaliteiten te wijzigen of te schrappen. U wordt daarvan vooraf verwittigd.
 • Proximus kan de dienst gelijk wanneer beëindigen door de gebruiker via e-mail te verwittigen, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding.
 • Proximus heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. In dat geval brengt Proximus u hiervan op de hoogte via e-mail of via een mededeling in de applicatie en vermeldt het de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht worden. Als er geen datum wordt opgegeven, zijn de wijzigingen van toepassing zodra ze worden meegedeeld. Gebruikers die deze wijzigingen niet aanvaarden, kunnen hun account en hun gebruik van de dienst onmiddellijk en kosteloos beëindigen.

De bijzondere voorwaarden met betrekking tot Mobility, Neighborhood, Weather, Home en MyProximus worden ook opgenomen.

U kunt de algemene voorwaarden hier vinden.

Hervorming van het Belgische sociale tariefsysteem

Vanaf 1 maart 2024 wordt het bestaande sociale tariefsysteem vervangen door een nieuw sociaal internetabonnement dat op de Belgische markt beschikbaar is tegen een geplafonneerd tarief van € 19/maand (of € 40/maand in een gecombineerde aanbieding of pack). Details over het Proximus-aanbod zullen vanaf 1 maart 2024 beschikbaar zijn op de Proximus-website, samen met de FAQ's.

Klanten die voldoen aan de voorwaarden om van dit nieuwe sociale internetaanbod te genieten, ontvangen een brief van de FOD Economie.

 • Als u in aanmerking komt voor het nieuwe sociale internetaanbod, kunt u dit aanvragen bij een Proximus-verkooppunt en uw bestaande abonnement omzetten. Opgelet: als u het oude sociale tarief verlaat, kunt u er nadien niet meer van genieten. U kunt ook uw huidige sociale tarief behouden als u niet voor het nieuwe aanbod wilt kiezen.
 • Als u momenteel van het sociale tarief geniet op uw bestaande abonnement, maar niet in aanmerking komt voor het nieuwe aanbod, hoeft u niets te doen. Je behoudt het tarief automatisch.

Meer informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen (met inbegrip van de voorwaarden en de procedure voor toekenning, behoud en intrekking) en het minimale aanbod van het sociale internetaanbod (snelheden, volume, maximumprijzen, minimale kortingen, enz.) vindt u op de website van de FOD EconomieNieuw venster .

Proximus past zijn voorwaarden voor consumenten en kleine ondernemingen (tot 9 medewerkers) aan vanaf 1 januari 2024

Aanpassing van het beleid van redelijk gebruik in het kader van de onbeperkte aanbiedingen van de mobiele internetdienst
 • Bij roaming binnen de EU (+ IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Andorra, Gibraltar, Verenigd Koninkrijk, Monaco): klanten kunnen onbeperkt mobiel surfen binnen de EU-zone zoals in België. De toeslag vanaf 62 GB/maand (64 GB/maand voor het tariefplan Bizz Mobile International) wordt afgeschaft.
  • Mobiel internet buiten een pack: 300 GB per maand met maximale snelheid, vervolgens met verminderde snelheid tot 512 Kbps zonder extra kosten.
  • Mobiel internet binnen een pack: 350 GB (500 GB voor het tariefplan Unlimited Premium) per maand met maximale snelheid, vervolgens met verminderde snelheid tot 512 Kbps zonder extra kosten.
 • Bij roaming buiten de EU en buiten IJsland, Liechtenstein en Noorwegen: gebruik van meer dan 100 GB/maand wordt niet meer beschouwd als 'normaal en persoonlijk'. In dat geval heeft Proximus het recht om de mobiele dienst op te schorten of op te zeggen.
 • Artikels 4.2 en 5 van de Bijzondere voorwaarden voor de mobiele telefoniedienst worden aangepast:
  4.2. In het kader van de onbeperkte aanbiedingen worden de volgende praktijken niet beschouwd als normaal en persoonlijk gebruik (niet-exhaustieve lijst):
  • wanneer de klant meer dan 10.000 sms-berichten verstuurt per maand en/of 500 sms-berichten per dag;
  • wanneer de klant sms-berichten verstuurt naar meer dan 250 bestemmelingen per maand;
  • wanneer de klant regelmatig meer dan 6 uur per dag en/of 30 uur per week belt
  • wanneer de klant meer dan 100 GB mobiele data per maand gebruikt buiten de Europese Unie en de volgende landen: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

  5. Beleid van redelijk gebruik

  Voor het mobiel internet kan het gebruik binnen België het voorwerp uitmaken van een beleid van redelijk gebruik. Het gebruik in elk ander land van de Europese Unie kan eveneens het voorwerp uitmaken van een beleid van redelijk gebruik, met inachtneming van de Europese regelgeving. De voorwaarden van dat beleid van redelijk gebruik worden vastgelegd in de contractuele samenvattingen. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder 'Europese Unie' verstaan de 26 landen, met uitzondering van België, die officieel deel uitmaken van de Europese Unie, plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, met uitsluiting van ieder ander land.

  Voor het mobiel internet kan het gebruik het voorwerp uitmaken van een beleid van redelijk gebruik dat automatisch wordt toegepast. De voorwaarden van dat beleid van redelijk gebruik worden vastgelegd in de wettelijke vermeldingen en/of samenvattingen van het contract.

Proximus past zijn voorwaarden voor grote bedrijven (vanaf 10 medewerkers) aan vanaf 1 januari 2024

Het overzicht van de aanpassingen van de algemene en bijzondere voorwaarden is hier

1. Aanpassing van het beleid van redelijk gebruik in het kader van de onbeperkte aanbiedingen van de mobiele internetdienst
 • In België: voortaan onbeperkt surfen met maximale snelheid tot 300 GB/maand, vervolgens onbeperkt surfen met verminderde snelheid tot 512 Kbps zonder extra kosten (voorheen: onbeperkt surfen met maximale snelheid).
 • Bij roaming binnen de EU (+ IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Andorra, Gibraltar, Verenigd Koninkrijk, Monaco): surfen precies zoals in België zonder extra kosten; de toeslag die voorheen in de EU gold vanaf 62 GB/maand wordt afgeschaft.

Werden aangepast:

 • de algemene voorwaarden van de dienst voor mobiele communicatie (artikel 2.2.1.6)
 • de bijzondere voorwaarden van de Contractuele dienstbeschrijving van de mobiele telefoniedienst (artikel 5.5.3. Beleid van redelijk gebruik)
2. Verduidelijking van de beschermende maatregelen ingevoerd in het kader van de mobiele internetdienst in België

Deze beschermende maatregelen (vermindering van de snelheid en opschorting van de dienst) zijn bedoeld om buitensporige facturen te voorkomen. Hoewel reeds van kracht, was het nodig het toepassingsgebied ervan te verduidelijken in de voorwaarden van de dienst voor mobiele communicatie om transparantie te garanderen:

 • Wanneer het tariefplan een terugkerend datavolume omvat: de snelheid wordt verminderd wanneer het volume bereikt is.
 • Wanneer het tariefplan geen terugkerend datavolume omvat: de dienst wordt opgeschort wanneer het verbruik € 50 excl. btw bereikt.

Werden aangepast:

 • de algemene voorwaarden van de dienst voor mobiele communicatie (artikel 4.13)
 • de bijzondere voorwaarden van de Contractuele dienstbeschrijving van de mobiele telefoniedienst (artikel 5.5.1. Gebruik van de dienst in België)
3. Aanpassing van de voorwaarden voor de vaste en mobiele telefoniedienst met betrekking tot de telefoongidsen en de inlichtingendiensten

De vzw 'Centrale Nummerdatabank' beheert de databank met alle gegevens met betrekking tot de nummers van klanten van de vaste en mobiele telefoniedienst in België.

Deze vereniging zonder winstoogmerk is een samenwerkingsverband tussen de Belgische telecomoperatoren, zoals opgelegd door de regelgeving met betrekking tot de centrale nummerdatabank. In deze Centrale Nummerdatabank worden klantgegevens bijgehouden om deze in geval van een noodoproep aan de nooddiensten beschikbaar te stellen. Deze abonneegegevens worden ook doorgegeven aan de aanbieders van telefoongidsen en inlichtingendiensten. Indien klanten toestemming hebben gegeven, worden de gegevens overgemaakt aan de aanbieders van telefoongidsen en inlichtingendiensten.

Klanten kunnen hun keuze wijzigen via het adres annuaire@proximus.com.

Werden aangepast:

 • de algemene voorwaarden van de dienst voor mobiele communicatie (artikel 2.6)
 • de bijzondere voorwaarden van de Contractuele dienstbeschrijving van de dienst
  • Enterprise Voice (artikel 3.4.3)
  • Phone Line Enterprise (artikel 3.2.5)
  • Fixed Voice Infinity (artikel 3.4.5)
  • Business Trunking (artikel 3.2.4.1.1)
4. Aanpassing van de voorwaarden van de internetdienst met betrekking tot het behoud van het e-mailadres langer dan 18 maanden na opzegging van de internettoegang door de klant

Indien door Proximus een e-mailadres werd toegekend aan de klant, kon de klant die zijn internettoegang opzegde, dit e-mailadres blijven gebruiken tot 18 maanden na de datum van opzegging. In overeenstemming met de nieuwe wetgeving bepalen de voorwaarden van de internetdienst nu dat klanten hun e-mailadres automatisch en kosteloos kunnen blijven gebruiken na de periode van 18 maanden.

Werden aangepast:

 • de algemene voorwaarden van de internetdienst (artikel 15.11)
 • de bijzondere voorwaarden van de Contractuele dienstbeschrijving van de internetdienst (artikel 7.6. E-mailadres en webruimte)

Proximus past het document 'Beheer van het vaste en mobiele internetverkeer op het netwerk van Proximus' aan voor zijn residentiële en professionele klanten van de mobiele dienst vanaf 1 januari 2024

Het netwerk van Proximus evolueert voortdurend om de klanten de best mogelijke dienstkwaliteit te kunnen bieden. Meer bepaald heeft Proximus op het mobiele netwerk de maximaal beschikbare capaciteit verhoogd tot 250 Gbps per datacenter voor alle klanten in het hele land.

Nog wat het mobiele netwerk betreft, heeft Proximus de specifieke behandeling van bepaalde protocollen voor zware up‐ en downloads afgeschaft.

Als het aantal gelijktijdige gebruikers van een gsm-antenne op een bepaald moment toch te groot wordt, zal het netwerk ten slotte niet meer overschakelen op een minder geavanceerde technologie (bijvoorbeeld overschakeling van een mobiele verbinding van 4G naar 3G).

Het document 'Beheer van het vaste en mobiele internetverkeer op het netwerk van Proximus', dat beschikbaar is op de website van Proximus, werd bijgewerkt om deze wijzigingen te weerspiegelen. Voor een overzicht van de wijzigingen kan hier de gewijzigde versie worden geraadpleegd.

Algemeen gezien is dit document bedoeld om de klanten te informeren over de procedures om het internetverkeer op de vaste en mobiele netwerken te meten en te oriënteren om te voorkomen dat het toegangsnetwerk verzadigd raakt, en ook om de mogelijke gevolgen ervan op de kwaliteit van de vaste en mobiele internetdiensten uit te leggen.

Proximus past zijn contractuele voorwaarden voor consumenten en kleine ondernemingen aan

Op 1 december 2023 zal Proximus de volgende artikelen aanpassen:

 • Aanpassing van artikel 13 van de Voorwaarden voor de mobiele Telefoniedienst en van artikel 8 van de Voorwaarden voor de vaste Telefoniedienst - Telefoongids en Inlichtingendienst:

  De vzw 'Centrale Nummerdatabank' beheert de databank met alle gegevens met betrekking tot de nummers van klanten van de vaste en mobiele telefoniedienst in België.

  Deze vereniging zonder winstoogmerk is een samenwerkingsverband tussen de Belgische telecomoperatoren, zoals opgelegd door de regelgeving met betrekking tot de centrale nummerdatabank. In deze Centrale Nummerdatabank worden klantgegevens bijgehouden om deze in geval van een noodoproep aan de nooddiensten beschikbaar te stellen. Deze abonneegegevens worden ook doorgegeven aan de aanbieders van telefoongidsen en inlichtingendiensten. Indien klanten toestemming hebben gegeven, worden de gegevens overgemaakt aan de aanbieders van telefoongidsen en inlichtingendiensten.

  Klanten kunnen hun keuze wijzigen via het adres gids@proximus.com.

 • Aanpassing van artikel 11 van de Algemene voorwaarden voor consumenten en kleine ondernemingen - Betalingsmodaliteiten:

  Proximus past zijn Algemene voorwaarden voor consumenten en kleine ondernemingen aan de nieuwe wet op de invordering van schulden aan voor klanten die vóór 1 september een contract hebben afgesloten.

  Het maximumbedrag van de forfaitaire vergoedingen die Proximus kan eisen van consumenten is beperkt tot het uitstaande bedrag van de factuur:

  • Maximaal 20 euro als het uitstaande bedrag minder is dan of gelijk aan 150 euro.
  • Maximaal 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op het deel tussen 150,01 en 500 euro als het uitstaande bedrag tussen 150,01 en 500 euro ligt.
  • Maximaal 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op het deel boven de 500 euro, tot een maximum van 2000 euro als het openstaande bedrag meer dan 500 euro bedraagt.

  Deze plafonds zijn opgenomen in de Prijslijst. Ze zijn al sinds 1 september van kracht voor nieuwe klanten die na die datum een contract hebben afgesloten.

Proximus past zijn contractuele voorwaarden aan het nieuwe wettelijke kader voor de Easy Switch-procedure

Op 2 oktober 2023 wordt de Easy Switch-procedure uitgebreid naar producten voor kleine ondernemingen.

Er wordt ook een nieuw compensatiesysteem ingevoerd. In overeenstemming met het regelgevingskader heeft de Klant recht op het volgende van de nieuwe operator:

 • een vergoeding van € 30 (automatisch) als de technicus zich niet aanbiedt binnen het afgesproken tijdslot;
 • een vergoeding van € 10 per dag (automatisch) als de verandering van operator heeft geleid tot een dienstonderbreking van meer dan één werkdag op het Proximus-netwerk.

De Klant heeft op zijn uitdrukkelijk verzoek ook recht op een vergoeding van € 6 per dag in geval van laattijdige activering van de diensten.

De bedoelde vergoedingen zijn niet verschuldigd indien de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de compensatie te wijten is aan de Klant.

De Algemene voorwaarden voor consumenten en kleine ondernemingen worden aangepast.

Proximus websites en MyProximus

Geautomatiseerde interacties met onze klantendienst

Wanneer u met de klantendienst van Proximus contact opneemt via telefoon of chat, wordt u eerst geholpen door artificiële intelligentie (AI). Proximus wil de interactie met zijn klanten op verschillende manieren verbeteren zodat de wachttijd tot een minimum wordt beperkt. Gezien de brede waaier aan diensten en ondersteuning die Proximus aan zijn klanten aanbiedt, is artificiële intelligentie een van de efficiëntste manieren om onze interacties verder te verbeteren.

De AI die we inzetten werkt als volgt:

Stap 1: U neemt contact op met Proximus via het communicatiemiddel van uw keuze.
Stap 2: U komt in contact met AI, die zichzelf ook zo voorstelt en die vraagt waarmee het u verder kan helpen.
Stap 3: De AI probeert de reden voor uw oproep of bericht te identificeren om u zo efficiënt mogelijk te helpen.

Opmerking:

Als de AI de reden voor uw oproep of bericht correct kan identificeren en u verder kan helpen zonder tussenkomst van een medewerker, dan zal het de informatie die u nodig hebt, of de oplossing waarnaar u op zoek lijkt te zijn, aanbieden.

Als de AI de reden voor uw oproep of bericht correct kan identificeren, maar u niet verder kan helpen zonder tussenkomst van een medewerker, dan brengt het u rechtstreeks in contact met de gepaste persoon die een antwoord zal proberen te bieden op uw vraag.

Als de AI niet in staat is om de reden voor uw oproep of bericht correct te identificeren, dan brengt het u rechtstreeks in contact met een medewerker die u verder zal helpen.

Hoe dan ook:

U krijgt steeds de mogelijkheid om in contact te komen met een medewerker als u dat wenst.

Hoewel de AI bedoeld is om een eerste selectie uit te voeren van de vragen voor onze klantenservice en u met de juiste medewerker in contact te brengen, kunnen sommige kleine beslissingen automatisch worden genomen (bijvoorbeeld het annuleren van een factuur). Voor dergelijke acties die een impact op u kunnen hebben, is soms echter eerst aanvullende identificatie van u vereist omdat we willen voorkomen dat uw identiteit wordt misbruikt.

De interactie met onze AI wordt in onze systemen opgeslagen voor documentatiedoeleinden gedurende maximaal 3 maanden na beëindiging van het gesprek. Zo beschikken we over een historiek van de eerdere gesprekken en kunnen we terugkerende problemen efficiënter beheren.

Hebt u vragen over u persoonsgegevens? Klik dan hier!

Prijslijst en tarieven

Huidige tarieven

De prijzen van de producten en diensten van Proximus kunnen worden geconsulteerd op de commerciële pagina’s van de website proximus.be en/of via de links hieronder:

A. Privé

Nationale oproepen (vaste lijn)

Internationale oproepen (vaste lijn)

Internationale oproepen vanuit België (gsm)

Roaming tarieven (gsm)

B. Business

Nationale oproepen (vaste lijn)

Unlimited Calls National(PDF, 81Kb)

Internationale oproepen (vaste lijn)

Unlimited Calls National/International(PDF, 276Kb)

Internationale oproepen vanuit België (gsm)

Roaming tarieven (gsm)

Oproepen en sms'en vanuit het buitenland met uw gsm met abonnement(PDF, 346Kb)

C. Grote bedrijven

Standaard tarief (vaste lijn)(PDF, 208Kb)

Unlimited Calls (vaste lijn)

Call Credit (vaste lijn)

Infinity (landline)

Roaming tarieven (gsm)

Internationale oproepen en sms'en via uw gsm vanuit het buitenland voor corporate klanten(PDF, 339Kb)

Tariefwijzigingen voor bepaalde professionele producten per 01/07/2024

Zoals aangekondigd bij uw factuur wijzigt de prijs van bepaalde professionele producten per 01/07/2024 als gevolg van een contractuele indexering of tariefverhoging.

Details van deze aanpassingen:

Privacyverklaring

Bij Proximus hechten we veel belang aan de bescherming van de privacy van onze klanten en gebruikers. Wij beseffen dat de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt waardevol en belangrijk voor u zijn en wij nemen onze verantwoordelijkheid om uw gegevens te beschermen zeer ernstig.

In deze privacyverklaring geven wij u gedetailleerde informatie over de persoonsgegevens die wij over u verzamelen, wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze diensten en apps gebruikt en/of onze verschillende websites bezoekt, voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden gebruikt en met wie uw persoonsgegevens worden gedeeld. U kunt ook te weten komen hoe u ons gebruik van uw persoonsgegevens kunt controleren. We leggen ook uit wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. Om dit document leesbaarder te maken, hebben we de verschillende onderwerpen onderverdeeld in hoofdstukken, die gemakkelijk te raadplegen zijn via het keuzemenu.

Naast het naleven van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zetten wij ons in voor het respecteren van de hoogste ethische en morele normen in onze omgang met persoonsgegevens. Wij zijn van mening dat privacy een fundamenteel mensenrecht is en dat het onze plicht is om uw persoonsgegevens te beschermen en te respecteren.

Privacyverklaring

Privacyverklaringen voor specifieke producten en diensten

Naast de algemene privacyverklaring hebben we ook afzonderlijke privacyverklaringen opgesteld voor enkele specifieke producten en diensten die we aan onze klanten en gebruikers aanbieden.

Op deze manier kunnen we nog duidelijker en transparanter informeren over de persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken in het kader van een specifieke dienst of product, inclusief de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt, met wie de gegevens worden gedeeld en welke rechten er in dit opzicht bestaan en hoe deze kunnen worden uitgeoefend.

Door op een van de links in de onderstaande secties te klikken, krijgt u toegang tot de privacyverklaring voor dat specifieke product of die specifieke dienst.

MyProximus (Web en App)

Klik op de volgende link voor de privacyverklaring van MyProximus (Web en App), die o.a. beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, wat onze verwerkingsdoeleinden zijn en welke rechten u heeft.

Privacyverklaring MyProximus (Web en App) Nieuw venster

Netwerkfraudepreventie

Klik op de volgende link voor de privacyverklaring met betrekking tot netwerkfraudepreventie, die beschrijft hoe Proximus persoonsgegevens van klanten en eindgebruikers verwerkt om fraude zoals phishing, ongewenste oproepen, fluBot en signaalmisbruik te voorkomen en te bestrijden.

Privacyverklaring netwerkfraudepreventie Nieuw venster

Protocollen voor de mededeling van persoonsgegevens tussen federale overheidsdiensten en Proximus

De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t.de verwerking van persoonsgegevensNieuw venster schrijft voor dat er voor elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een federale overheidsdienst aan een andere overheidsinstantie of aan een derde een protocol moet worden opgesteld.

Een protocol is noodzakelijk wanneer zowel de federale overheidsdienst als de ontvanger van de persoonsgegevens , in dit geval Proximus, elk de meegedeelde persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke.

De betrokken partijen beschrijven in het protocol de mededeling van de persoonsgegevens. Een protocol is in die zin een transparantiedocument dat aan alle belanghebbenden onder andere duidelijk maakt welke persoonsgegevens meegedeeld worden worden en wat de doeleinden van de mededeling zijn.

Meer informatie over protocollen vindt u op de website van de GegevensbeschermingsautoriteitNieuw venster .

Proximus heeft volgende protocollen ondertekend:

Dienst na verkoop

Hebt u vragen over uw online bestelling of een product? Aarzel niet om contact op te nemen met onze klantendienst! Ons team zal uw vragen telefonisch beantwoorden van maandag tot zaterdag van 8 tot 22h via het gratis nummer 0800 22 800 (voor consumenten) of 0800 22 500 (voor kleine ondernemingen).

Hebt u een klacht? In dat geval kan u terecht bij een Proximus Shop in uw buurt of op het telefoonnummer 02 202 41 11.

U kan u tevens wenden tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie via e-mail: klachten@ombudsmantelecom.be of via brief: Koning Albert II-laan 8 bus 3 te 1000 Brussel, tel. 02 223 09 09. Of u kan terecht bij het Online Dispute Resolution Platform.

Sommige PDF-bestanden zijn niet voor iedereen toegankelijk. Mocht dit bij u het geval zijn, nodigen we u uit om contact met ons op te nemen.