Smart City: nooit zonder de burger

Gepubliceerd op 26/02/2019 in Inspireren

Smart City: nooit zonder de burger

Het pilootproject Smart City Live Lab draait in Ottignies-Louvain-la-Neuve op volle toeren. De eerste resultaten zijn gepubliceerd en het ecosysteem wordt geconsolideerd. Een stand van zaken met vier uiterst enthousiaste actoren van het project.

Al maandenlang zijn de voornaamste stakeholders van het project geïdentificeerd en staat het pilootproject Smart City Live Lab in het teken van drie thema’s: veiligheid & preventie, mobiliteit en energie. “De gegevensverzameling is al achter de rug. Nu plukken we de vruchten van de talloze analyse- en interfacemogelijkheden tussen de instrumenten van het ecosysteem en de onze. Dat is een ongeziene situatie”, verduidelijkt Benoît Van Calbergh, verantwoordelijke van de dienst Cartografie van de stad.

Geluidsoverlast: een kwestie van normen

Voor de thema’s veiligheid & preventie en mobiliteit wekte de kruising van nieuwe gegevens met die van de 800 telefonische meldingen van geluidsoverlast per jaar de aandacht van Véronique Davaux, verantwoordelijke voor de dienst Strategische Analyse van de politiezone Ottignies-Louvain-la-Neuve: “In een breder kader hebben we het concept ‘Louvain-la-Nuit’ uitgewerkt. Met het ecosysteem van Proximus kunnen we onze gegevens kruisen met de objectieve gegevens gemeten door sonometers.” Schepen Philippe Delvaux vult aan: “We streven niet naar nultolerantie. We willen een levende stad maar wel met respect voor de geldende normen.”

Digitaliseren mag niet resulteren in een grotere digitale kloof

Pierre Richard, verantwoordelijke informaticadienst van de stad Ottignies-Louvain-la-Neuve

author

Van 1 naar 5 sonometers

De eerste sonometer heeft gegevens verzameld in een wijk van Ottignies. “Heel snel hebben we gegevens van de histogrammen kunnen kruisen met het moment van de oproepen. We hebben daarbij slechts een doel: het welzijn van de inwoners verzekeren”, legt Véronique uit. Er zullen nog vier bijkomende sonometers worden geïnstalleerd op de plaatsen vanwaar de meeste oproepen voor geluidsoverlast komen. “We kijken ernaar uit om het decibelniveau in de wijken te controleren en na te gaan of de geldende normen worden gerespecteerd. De uitstekende samenwerking met de UCLouvain is cruciaal om dit project tot een goed einde te brengen”, benadrukt de strategische analist van de politiezone.

Het mobiliteitsbeleid bijsturen

Mobiliteitsadviseur Benoît is fan van het instrument FLOWcheck, dat werd ontwikkeld door Be-Mobile, een partner uit het ecosysteem van Proximus. “We weten in welke zones van ons grondgebied de meeste ongevallen gebeuren maar konden nooit eerder de effectieve snelheid van de auto’s analyseren. Met dit project hebben we kunnen verifiëren welke impact de installatie van een mobiele flitscamera heeft op de snelheid van de wagens. De resultaten spraken boekdelen en helpen ons om ons mobiliteitsbeleid met kennis van zaken bij te sturen.”

Digitaliseren en automatiseren

Het tweede voordeel dat Benoît aanhaalt, betreft de analyse van de oorsprong en de bestemming van de voertuigen. Zo beschikt de stad onder meer over ontradingsparkings. De data geven inzicht in het profiel van de mensen die deze parkings gebruiken en maken het mogelijk om een unieke kaart op te stellen van de verkeersdrukte. In 2017 moest deze telling nog manueel gebeuren. De resultaten zijn dan wel vergelijkbaar, maar het aantal werkuren ligt een stuk lager.”

Overzicht minuut per minuut

Wanneer mobiliteit rijmt op immobiliteit wordt het nuttig om de verkeersdrukte in realtime te kunnen berekenen. “We hebben nu een dynamische weergave en objectieve kaartgegevens. Het Smart City Live Lab versnelt ons denkproces terwijl de instrumenten de ingezamelde informatie heel snel consolideren. Die gegevens worden vervolgens overgemaakt aan de politiek om de besluitvorming te bevorderen. Minstens even indrukwekkend als de hoeveelheid gegevens is de eenvoud waarmee we ze kunnen interpreteren”, verduidelijkt Benoît.

17 procent minder energieverbruik

Het derde geïdentificeerde thema is energie. Op dit vlak was de stad haar tijd al ver vooruit. Toch blijken er nog besparingen mogelijk. “De bestaande ingrepen worden nog efficiënter door de aanwezigheid van sensoren. Daardoor konden we onze ambities ten opzichte van het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie in Europa scherpstellen. Dat resulteerde niet alleen in een gecentraliseerd beheer maar reduceerde ook het energieverbruik van onze openbare gebouwen met 17 procent”, aldus Philippe.

Vooruitzichten

De eerste stappen naar een Smart City zijn gezet. Maar voor Philippe is de tijd gekomen om de burgers een stem te geven. “We lanceren een Smart City-enquête in het gemeenteblad. We rekenen op minimaal 2.000 antwoorden om inzicht te krijgen in de werkelijke behoeften en om ons strategische plan voor de volgende zes jaar te consolideren.”

Het Smart City Live Lab versnelt onze denk- en beslissingsprocessen.

Benoît Van Calbergh, verantwoordelijke dienst Cartografie van de stad Ottignies-Louvain-la-Neuve

author

Vier criteria als rode draad

Als schepen is Philippe van mening dat de zin van een Smart City-project op vier onmisbare pijlers steunt: de projecten moeten de transitie versnellen, mogen geen enkele aanslag op de privésfeer creëren, moeten de digitale kloof beperken en mogen niet ten koste gaan van de volksgezondheid. “De sleutel tot succes ligt mogelijk ook in wat men ‘gamificatie’ noemt. Die piste werd naar voren geschoven door de studenten van HEC-Luik, tijdens een wedstrijd georganiseerd door het Smart City Institute en kan heel doeltreffend blijken als ze wordt toegepast op een stad zoals de onze.”

Advies voor beginners

De stad Ottignies-Louvain-la-Neuve heeft onder meer de ambitie om andere steden in ons land te inspireren. Het delen van kennis zit trouwens diep geworteld in het DNA van de stad.

Pierre, die de informaticadienst leidt, geeft ons enkele tips: “Als u een traject voor een intelligente stad wilt opstarten, dient u overleg met de inwoners te voorzien en de burger op elk moment centraal te stellen. De technologie moet een middel zijn, geen doel op zich. Omring u van bij het begin met de juiste partners, die kunnen aantonen dat digitalisering niet noodzakelijk samengaat met een grotere digitale kloof. En kies tot slot voor meetbare doelstellingen om concrete resultaten te kunnen bereiken.”

Benoît Van Calbergh is verantwoordelijk voor de dienst Cartografie van de stad Ottignies-Louvain-la-Neuve. Zijn hoofddoel is de uitwerking van performante systemen die de productiviteit van administratieve medewerkers en medewerkers op het terrein verhogen.

Pierre Richard is verantwoordelijk voor de informaticadienst van de stad. Dankzij het gezamenlijke gebruik van de infrastructuur kan zijn team drie interne klanten bedienen: het OCMW, de stad en de politiezone.

Véronique Davaux is verantwoordelijk voor de dienst Strategische Analyse van de politiezone Ottignies-Louvain-la-Neuve en beheert de actieplannen aan de hand van objectieve en subjectieve gegevens. Met data-analytics kan ze nieuwe werkpistes uitwerken om bij te dragen tot de uitwerking van strategieën op het terrein.

Philippe Delvaux is schepen van budget, financiën, digitalisering, administratieve vereenvoudiging, groene ruimten en dierenwelzijn. Tal van petten die hij volledig ten dienste stelt van de transitie in de brede zin van het woord.

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One