Meestgestelde vragen over online verificatie

  Proximus wil jouw identiteit verifiëren om meerdere redenen:

  • Om je de door jou gevraagde diensten te kunnen aanbieden. Proximus moet zijn klanten inderdaad correct kunnen identificeren om een contractuele relatie te kunnen aangaan, de klant de diensten te verlenen, deze diensten uiteindelijk fysiek te installeren, de klant te factureren en de klant te contacteren voor administratieve doeleinden.
  • Om fraude, phishing en identiteitsdiefstal te bestrijden (iemand die zich voordoet als jezelf en een product in je naam koopt). Proximus wil voorkomen dat er valse identiteiten worden gebruikt om diensten te bestellen die nooit betaald zullen worden. Proximus wil je ook beschermen tegen misbruik van je identiteit om te vermijden dat je slachtoffer wordt van iemand met slechte bedoelingen die producten of diensten probeert te bestellen in jouw naam. Om deze redenen dient de identificatie zo grondig te gebeuren.
  • Om, zoals alle aanbieders van elektronische communicatiediensten, te voldoen aan de wettelijke verplichting om de klanten te identificeren voor de gerechtelijke en andere bevoegde autoriteiten. Proximus heeft, net als alle andere aanbieders van elektronische communicatiediensten, de wettelijke verplichting om zijn klanten te identificeren. Dit staat in de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 en in de koninklijke besluiten van 19 september 2013 en 27 november 2016. Proximus heeft de wettelijke verplichting om jouw rijksregisternummer te registreren in een aparte databank die moet worden bewaard voor de bevoegde autoriteiten. Proximus zelf mag jouw rijksregisternummer niet gebruiken.
  • Een database van goede kwaliteit hebben om je op de hoogte te houden van de producten en diensten van Proximus via verschillende communicatiekanalen zoals e-mail, sms, telefoon, post, online- en tv-reclame. Proximus zal proberen zijn communicatie zoveel mogelijk aan te passen aan jouw persoonlijke behoeften, bijvoorbeeld op basis van leeftijd, geslacht en woonplaats. Het nummer van je identiteitsbewijs helpt ons om jou uniek te identificeren in de klantendatabase en het creëren van dubbele accounts voor een en dezelfde klant te vermijden. Je hebt uiteraard het recht om het gebruik van jouw gegevens door Proximus te weigeren om je commerciële informatie toe te sturen. Je kan in deze FAQ meer informatie vinden over hoe je je moet afmelden voor dergelijke berichten.

  Wanneer je dit gevraagd wordt in de webshop, winkel of call center, je kan je jouw identiteit op 3 manieren verifiëren:

  • De itsme-app gebruiken om je identiteit te valideren en je persoonlijke informatie te delen (je hebt een itsme-account nodig). Achter de schermen, zal itsme, Proximus veilig de minimale data bezorgen die nodig is om je te identificeren.
  • Het delen van de gegevens van je eID-kaart via een kaartlezer (je hebt een eID-kaartlezer nodig en een laptop waarop je specifieke software kan installeren). Door deze specifieke software die je moet instaleren, zal Proximus alleen de data ontvangen die nodig is om je te identificeren.
  • Je maakt een foto van je identiteitsbewijs en onze technologie leest en haalt de gegevens op (je hebt een apparaat met camera en je identiteitsbewijs nodig). De data op je identiteitskaart wordt automatisch gelezen en alleen de nodige informatie om je te identificeren zal gebruikt worden. Als je een Europese identiteitskaart of een internationaal paspoort gebruikt, zal je ook gevraagd worden een selfie te nemen om na te gaan of je de eigenlijke eigenaar bent van het document. Je dient ook een bewijs van woonst in België te verstrekken (zie “Hoe verifieer je de identiteit via een foto van een internationaal document” voor meer informatie).

  Wij aanvaarden de volgende documenten als identiteitsbewijs:

  Belgische documenten:

  • De eID-kaart voor Belgische onderdanen
  • De eID-kaart voor buitenlanders (niet-EU of EU-onderdanen die in België verblijven en ingeschreven zijn in het buitenlandse bevolkingsregister)
  • Belgisch paspoort

  Internationale documenten:

  • Europese identiteitskaarten
  • Internationale paspoorten

  Onderstaande documenten kunnen gebruikt worden als een bewijs van woonst in België (documenten niet vermeld in deze lijst worden niet aanvaard):

  • Arbeidsovereenkomst/attest
  • Personeelsbadge (met foto)
  • Studentenkaart
  • Notariële akte
  • Attest van domiciliëring
  • Vluchtelingenattest

  Zorg ervoor dat je naam duidelijk zichtbaar is op de foto of de kopie van het document dat je ons toestuurt.

  De beeldherkenningssoftware kan de tekst en de relevante informatie van je identiteitsbewijs aflezen. Indien je een Belgisch paspoort gebruikt zal het platform de foto van je document vergelijken met een selfie om na te gaan of beide foto’s toebehoren aan dezelfde persoon. Daarnaast wordt er ook een controle uitgevoerd om valse, nagemaakte of vervallen documenten uit te sluiten. Als het resultaat van deze controles positief is, kan je doorgaan met je bestelling. De foto van je identiteitsbewijs wordt onmiddellijk verwijderd nadat de verificatie van je identiteit is voltooid.

  Je kan je identificeren met deze methode op basis van een Europese identiteitskaart of internationaal paspoort. De beeldherkenningssoftware kan de tekst en de relevante informatie van je identiteitsbewijs aflezen. Het platform zal dan de foto van je document vergelijken met een selfie om na te gaan of beide foto’s toebehoren aan dezelfde persoon. Daarnaast wordt er ook een controle uitgevoerd om valse, nagemaakte of vervallen documenten uit te sluiten. Als het resultaat van deze controles positief is, zal je identiteit geverifieerd zijn en je bewijs van woonst zal doorgestuurd worden naar ons anti-fraude team. De foto van je identiteitsbewijs wordt onmiddellijk verwijderd nadat de verificatie van je identiteit is voltooid. Nadat je bewijs van woonst is nagekeken en goedgekeurd door ons team, zal je een bevestiging ontvangen om je bestelling verder te zetten.

  De volgende identificatiegegevens worden opgehaald: naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, adres, documentnummer en geldigheidsduur. Deze gegevens worden gebruikt voor alles dat wordt uitgelegd in de vraag: Waarom moet ik mijn identiteit verifiëren? Proximus heeft de wettelijke verplichting om ook je rijksregisternummer van je eID-kaart te halen voor de bevoegde gerechtelijke en andere autoriteiten. Proximus mag en zal je rijksregisternummer niet voor eigen doeleinden gebruiken.

  Jouw gegevens worden door Proximus verzameld en gebruikt voor de doeleinden die worden uitgelegd in de vraag "Waarom moet ik mijn identiteit verifiëren?". In sommige gevallen kunnen jouw gegevens onder voorwaarden worden gedeeld met derden. Meer informatie hierover vind je in de privacyverklaring van Proximus (zie hoofdstuk “Delen van persoonsgegevens met derde partijen”).

  Je identiteitsbewijs wordt niet langer bewaard dan nodig is voor de validatie ervan. Na het validatieproces wordt je Belgische identiteitsbewijs verwijderd. De opgevraagde identificatiegegevens kunnen worden bewaard tot maximaal 10 jaar nadat je geen Proximus-klant meer bent. Je kunt meer lezen in de privacyverklaring van Proximus.

  De verschillende identificatiemethoden vergen slechts enkele stappen en je identiteit wordt onmiddellijk en automatisch gevalideerd zodra de stappen zijn voltooid. Wanneer je identiteit niet automatisch kan worden geverifieerd (dit kan alleen gebeuren in enkele gevallen waarin de foto niet voldoende kwaliteit heeft of het document de authenticiteitscontroles niet doorstaat), moeten we doorgaan met handmatige verificatie. Dit proces kan 10 minuten tot een dag duren. Wil je niet wachten? Je kan de winkelwagen met de geselecteerde producten naar je e-mail sturen en Proximus zal je op de hoogte stellen zodra de verificatie is voltooid. Daarna wordt je doorgestuurd om de laatste stappen van je aankoop te voltooien.

  De validatie van je identiteitsdocument verloopt in een eerste fase op een geautomatiseerde manier door gebruik te maken van een kwaliteitsmodule die voor dergelijke controles is ontwikkeld.

  Indien deze module na een eerste geautomatiseerde controle niet kan besluiten of je identiteitsdocument al dan niet geldig is, zal je document onderworpen worden aan een manuele verificatie door een team van specifiek opgeleide en gekwalificeerde personen. Het resultaat van deze manuele validatie kan zijn dat het document geldig of niet geldig is. In dit laatste geval zal je hierover geïnformeerd en gevraagd worden om een andere identificatiemethode te gebruiken.

  Indien na de eerste geautomatiseerde controle wordt vastgesteld dat je document niet geldig is, zal je hierover geïnformeerd worden. Je zal dan de mogelijkheid krijgen om opnieuw te proberen met een ander identiteitsdocument of methode alsmede de mogelijkheid om een manuele controle door een persoon aan te vragen.

  Of je nu een product koopt via de webshop, fysieke winkel of call center, je kan je altijd identificeren met een geldig internationaal document (Europese ID of internationaal paspoort). Als je document niet werd afgegeven door de Belgische autoriteiten, heb je ook een bewijs nodig dat je in België woont (bv. een arbeidsovereenkomst of badge, studentenkaart of inschrijvingsdocument in een onderwijsinstelling in België).

  Als je eID is gestolen, verloren of verlopen, kan je naar de winkel komen met een Annex12 (een officieel document dat bevestigt dat je eID is verlopen en dat je wacht op de vernieuwing) of met je Belgische paspoort.

  De Annex12 wordt verstrekt door de gemeente op het moment dat je een nieuwe eID aanvraagt en vervangt je huidige eID totdat je je nieuwe eID hebt ontvangen.

  Je kan de aankoop niet voltooien en je wordt gevraagd het opnieuw te proberen met dezelfde methode of je te identificeren met een andere methode.

  Indien je een mobiel abonnement of smartphone met abonnement voor iemand anders wenst te kopen via de webshop, zorg er dan voor dat je zijn of haar eID-kaart bij de hand hebt.

  Meer details zijn beschikbaar in het hoofdstuk “Wat te doen als ik een andere persoon wens af te vaardigen om een product te kopen in één van de Proximus-winkels?”

  Indien je iemand anders wenst af te vaardigen om in je naam een product aan te kopen in één van onze Proximus-winkels, zorg er dan voor dat deze persoon volgende documenten meebrengt naar de winkel:

  • Je identiteitsdocument (In het geval dat je nog nooit een product bij Proximus hebt aangekocht, aanvaarden wij geen kopieën. Wij aanvaarden dan enkel documenten uitgegeven door de Belgische overheidsinstanties, bv. een eID of Belgisch paspoort).
  • Dit volmacht document(PDF, 220KB, in Nederlands) ingevuld en getekend door jullie beiden.

  • Je bent de rechtmatige - en enige - houder van het document en de persoonlijke gegevens die je deelt.
  • Elk stukje informatie dat je ons verstrekt, is 100% nauwkeurig.

  • Je wilt je identificeren door foto's van je document te maken, maar je hebt geen camera op je laptop? Maak je geen zorgen, je kan foto's maken met je gsm via de sms-link of de QR-code op het scherm.
  • Als je een foto probeert in te dienen met een mobiel apparaat, heeft je browser mogelijk toestemming nodig voor toegang tot je camera. Mogelijk moet je de pagina ook vernieuwen nadat je de camera toestemming hebt gegeven.
  • Zorg voor bestanden van hoge kwaliteit. Maak foto's in een goed verlichte kamer en pas de informatie binnen de aangegeven regels. Zorg ervoor dat de afbeelding niet wazig of donker is.
  • Voeg foto's toe van een origineel (niet gefotokopieerd) en onbeschadigd identiteitsbewijs. Als de ID twee kanten heeft, zorg er dan voor dat je elke kant invoert: een van de voorkant en een van de achterkant.

  Je hebt het recht op inzage, correctie, overdracht en verwijdering van jouw gegevens. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden. Al je rechten als betrokkene en hoe je ze kan uitoefenen, wordt beschreven in de privacyverklaring van Proximus.

  • De beste manier om je af te melden voor het Proximus-nieuws over producten, diensten en promoties, is via MyProximus. Hier kan je je keuze per communicatiekanaal aanduiden. Als je bijvoorbeeld geen sms-berichten van Proximus wilt ontvangen, maar alleen e-mails kan je dat aangeven op MyProximus. Ga op onze website www-uat.proximus.be naar MyProximus en log in met je wachtwoord. Eens je ingelogd bent ga je naar de rubriek "Mijn account" en vervolgens naar "Mijn privacy", waar je je privacyvoorkeuren kan instellen/wijzigen. In hetzelfde gedeelte, onder "Mijn meldingen", kunt u ook aangeven via welke communicatiekanalen we al dan niet contact met u opnemen. Als je nog geen toegang hebt tot MyProximus, volg dan de instructies die daar staan om een MyProximus-account aan te maken. Indien je geen internettoegang hebt, kan je bellen naar de klantenservice via 0800 22 800.
  • In de privacyverklaring van Proximus, vind je alle informatie over jouw rechten en hoe je ze bij Proximus kunt uitoefenen.

  Ja, Proximus heeft iemand voor gegevensbescherming. De Gegevensbescherming officier is bereikbaar via:

  Documentatie

  Rechten als betrokkene

  Veiligheid van online verificatie

  Afmelden

  Problemen met bevestigen identiteit

  Verifieer mijn identiteit

  Hulp nodig?

  Vragen over ons aanbod?

  Een expert staat voor u klaar