Veelgestelde vragen over Cyber Care

Heb je een Cyber Care verzekering?

Een vraag over je verzekering? Of over je contract? Een schadegeval melden? ...

Nog geen Cyber Care verzekering?

Momenteel bieden we deze verzekering niet meer aan. Maar we werken volop aan nieuwe verzekeringsoplossingen. Wil je veilig op het net surfen? Bescherm je toestellen met Norton Security!

Vragen?

We zijn er voor jou

De overeenkomst werd gesloten voor de duur van één jaar. Het contract kan na 6 maanden worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand. 3 maanden voor de einddatum van je contract word je via een aangetekend schrijven verwittigd over de stopzetting van het contract.

  • Je identiteit, foto of andere persoonlijke gegevens zijn beschermd tegen diefstal en oplichting van anderen. Je krijgt juridische eerstelijnshulp en psychologische bijstand.
  • Je betaalmiddelen voor online aankopen zijn verzekerd voor een maximum van 5,000 euro en 3 schadegevallen per jaar tegen fraude en misbruik.
  • Je gegevens worden bij verlies door schadelijke software hersteld via een expert in gegevensherstel. Je bent verzekerd tot 800 euro en 1 interventie per jaar.
  • Je reputatie in geval je slachtoffer bent van cyberpesten. Je krijgt juridische eerstelijnshulp, psychologische bijstand en technische ondersteuning bij online intimidatie. Je bent verzekerd tot 3 gevallen per jaar.

Lees de specifieke voorwaarden van je verzekering via AXA erop na in het IPID-document(PDF, 200 KB).

Je gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen. Niet-gezinsleden die bij jou inwonen, ook al zijn ze gedomicilieerd, worden niet beschermd.

Onwettelijke, strafbare, racistische, extremistische, pornografische internetactiviteiten worden niet beschermd. Tijdens de hulpverlening is Cyber Care niet verantwoordelijk voor schade, vandalisme of diefstal. Ook vertraging of slechte uitvoering door een aangewezen dienstverlener of als gevolg van overmacht wordt niet gedekt.

Je kan dag en nacht beroep doen op Cyber Care via de gratis bijstandslijn.

  1. Breng AXA op de hoogte via het gratis nummer 02 552 51 65. Een medewerker van het bijstandsteam beantwoordt je oproep.
  2. Maak jezelf kenbaar en geef alle nodige informatie door aan de medewerker. De medewerker bespreekt telefonisch met jou de volgende stappen.
  3. De medewerker geeft je tips hoe je beter te beschermen tegen toekomstige cyberaanvallen.
  4. Is je schadegeval volledig en heb je recht op een financiële vergoeding? Je wordt binnen de 15 dagen na indienen door AXA terugbetaald.

Meer info nodig?

Beheer van jouw Cyber Care product

Een klacht of vordering?

In geval van klacht, kan je je wenden tot onze Quality afdeling: Inter Partner Assistance NV, Regentlaan 7, 1000 Brussel, quality.brussels@ip-assistance.com. Indien het antwoord op jouw vraag mbt onze dienstverlening onvoldoende is, dan kan je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71. (www.ombudsman.as).

Andere vragen?

Hoe kan ik mijn Cyber Care verzekering annuleren?

Indien je je Cyber Care product wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen.

Cyber Care annuleren