Cyber Care

 • Een verzekering ontwikkeld door Inter Partner Assistance NV

Bescherm jouw gezin tegen de gevaren van het internet

Dagelijkse leven wordt digitaal, de risico's ook!

Cybercriminaliteit is de snelstgroeiende vorm van misdaad in België. Daarom lanceren we Cyber Care, een verzekering van Inter Partner Assistance NV (AXA Partners) die als verzekeraar jouw digitale leven beschermt.

Wat dekt de Cyber Care-verzekering?

 • 24/7 bijstand: preventie advies en antwoorden op jouw vragen voor jouw persoonlijke situatie rond Internetrisico's.
 • Online pesterijen en intimidatie: psychologische, juridische en technische steun om jouw e-reputatie te herstellen (tot 3 gevallen en € 5 000 per jaar).
 • Gegevensherstel: hulp van onze experts in geval van gegevensverlies in geval van een menseljike fout bij wissen bestanden, schade aan het toestel (overstroming, elektrisch probleem, software bug), en meer.
 • E-commerce risico's: bescherming in geval van niet-conforme levering of niet-levering van op internet gekochte goederen (tot € 5 000 per jaar).
 • Identiteitsdiefstal: technische, juridische, financiële en psychologische ondersteuning bij frauduleus gebruik van jouw persoonsgegevens.
 • Betalingsfraude: informatie en advies over jouw wettelijke rechten om een snelle terugbetaling te verkrijgen.
 • ...

Voor de volledige lijst van dekkingen en opties, consulteer het informatiedocument over het verzekeringsproductNew window of de algemene voorwaardenNew window alvorens deze polis te onderschrijven.

 • Schade door onwettelijke, strafbare (illegale), of onethische internetactiviteiten zoals racistische, extremistische of pornografische activiteiten.
 • Als het incident (mede-)veroorzaakt is door een huisgenoot die bij de verzekerde gedomicilieerd is.
 • Schade doordat een staat of lokaal instituut persoonsgegevens via het internet verspreidt.
 • Schade naar aanleiding van (burger)oorlog, sociale conflicten, aan algemene lockdown, mobilisering van mensen en/of materiaal door de overheid, terrorisme, sabotage.
 • Schade die het gevolg is van iets wat de verzekerde doet of nalaat te doen én waarbij deze de schadelijke gevolgen normaal kon voorzien.
 • Als de reconstructie van de data technologisch onmogelijk is, kan men deze niet recupereren.
 • Alle schade en door de verzekerde gemaakte kosten die niet uitdrukkelijk worden gedekt door deze verzekering.
 • Illegale data of data die je niet mocht gebruiken – zie IPID’s dekkingsbeperkingen – gegevensherstel.
 • ...

Voor de volledige lijst van uitsluitingen, beperkingen en opties, consulteer het informatiedocument over het verzekeringsproductNew window of de algemene voorwaardenNew window alvorens deze polis te onderschrijven.

Waarom voor Cyber Care gaan?

Cyber Care biedt bescherming tegen veel cyberproblemen en is aan te raden aanvulling op basisverzekeringen en beschermingssoftware.

 • In 2020 is er in België 7 keer meer online bankfraude gesignaleerd dan de voorbije jaren
 • 1 op 10 online shoppers is al slachtoffer geweest van fraude
 • 25% van de jongeren is betrokken geworden bij cyberpesten

Surf zorgeloos

Snel en reactief!

 • Bel gratis via onze 24/7 bijstandlijn – 02 552 51 65
 • Snel en eenvoudig claimproces
 • Binnen de 15 dagen terugbetaald

Samen beschermen wij je digitaal leven

Cyber Care is een collectieve verzekering die Proximus heeft afgesloten bij Inter Partner Assistance NV (AXA Partners), onder het nummer 0101818 voor rekening van de begunstigden.

Axa Partners is een Belgische verzekeraar erkend door de NBB en is verantwoordelijk voor de behandeling en opvolging van jouw schadegeval. Proximus is verantwoordelijk voor jouw registratie en facturatie van de verzekering.

Wie kan een Cyber Care-verzekering afsluiten?

Om van Cyber Care te genieten moet je:

 • Een bestaande Proximus-klant zijn met een internet aansluiting of een mobiel abonnement
 • Een actief en up-to-date antivirus programma geïnstalleerd hebben
 • Gedomicilieerd zijn in België en ouder zijn dan 18 jaar

Jaarlijkse premie : € 59,88 (op elk moment opzegbaar)

€ 4,99 /maand

Vragen?

We zijn er voor jou

Je gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen. Niet-gezinsleden die bij jou inwonen, ook al zijn ze gedomicilieerd, worden niet beschermd.

Onwettelijke, strafbare, racistische, extremistische, pornografische internetactiviteiten worden niet beschermd. Tijdens de hulpverlening is Cyber Care niet verantwoordelijk voor schade, vandalisme of diefstal. Ook vertraging of slechte uitvoering door een aangewezen dienstverlener of als gevolg van overmacht wordt niet gedekt.

 1. Breng Cyber Care op de hoogte via dit nummer: 02 552 51 65
 2. Maak jezelf kenbaar en geef alle nodige informatie door aan de medewerker
 3. Je wordt zo snel mogelijk verholpen!

Na ontvangst van de bevestigingsmail en betaling van je eerste factuur ben je officieel beschermd. Enkel voor het herstel van gegevens start de dekking na 2 maanden.

De verzekeringsovereenkomst wordt afgesloten voor een termijn van een jaar, en dit vanaf de betaling van de eerste premie. De verzekeringsovereenkomst wordt stilzwijgend verlengd op het einde van elk verzekeringsjaar, en dit telkens voor een jaar. 

Meer info nodig?

Beheer van jouw Cyber Care product

Vragen of schadegeval

Annulering van jouw Cyber Care-product

Indien je je Cyber Care product wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen.

Cyber Care annuleren

Een klacht of vordering?

In geval van klacht, kan je je wenden tot onze Quality afdeling: Inter Partner Assistance NV, Regentlaan 7, 1000 Brussel, quality.brussels@ip-assistance.com. Indien het antwoord op jouw vraag mbt onze dienstverlening onvoldoende is, dan kan je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71. (www.ombudsman.as).