Cyber Care

Verzeker je tegen cybercriminaliteit

 • Een verzekering ontwikkeld door Inter Partner Assistance NV

Het dagelijkse leven wordt digitaal, de risico’s ook

Verzeker jezelf en je gezin tegen de gevaren van het internet!

Cybercriminaliteit is de snelstgroeiende vorm van misdaad in België. Daarom lanceren we Cyber Care, een verzekering die jouw digitale leven beschermt!

Een jaarcontract, voor de prijs van 59,88.

Maandelijkse betaling:  € 4,99 /maand

Wat omvat de dekking?

 • 24/7 bijstand
 • Online pesterijen en intimidatie: psychologische, juridische en technische steun om jouw e-reputatie te herstellen
 • E-commerce risico's
 • 24/7 bijstand: preventie advies en antwoorden op jouw vragen voor jouw persoonlijke situatie rond Internetrisico's.
 • Online pesterijen en intimidatie: psychologische, juridische en technische steun om jouw e-reputatie te herstellen (tot 3 gevallen en € 5 000 per jaar).
 • Gegevensherstel: hulp van onze experts in geval van gegevensverlies in geval van een menseljike fout bij wissen bestanden, schade aan het toestel (overstroming, elektrisch probleem, software bug), en meer.
 • E-commerce risico's: bescherming in geval van niet-conforme levering of niet-levering van op internet gekochte goederen (tot € 5 000 per jaar).
 • Identiteitsdiefstal: technische, juridische, financiële en psychologische ondersteuning bij frauduleus gebruik van jouw persoonsgegevens.
 • Betalingsfraude: informatie en advies over jouw wettelijke rechten om een snelle terugbetaling te verkrijgen.
 • ...

Voor de volledige lijst van dekkingen en opties, consulteer het informatiedocument over het verzekeringsproductNew window of de algemene voorwaardenNew window alvorens deze polis te onderschrijven.

Wat omvat de dekking niet?

 • Schade door onwettelijke, strafbare (illegale), of onethische internetactiviteiten zoals racistische, extremistische of pornografische activiteiten
 • Geen data recuperatie als reconstructie van de gegevens technologisch onmogelijk is
 • Illegale data of data die je niet mocht gebruiken
 • Schade door onwettelijke, strafbare (illegale), of onethische internetactiviteiten zoals racistische, extremistische of pornografische activiteiten.
 • Als het incident (mede-)veroorzaakt is door een huisgenoot die bij de verzekerde gedomicilieerd is.
 • Schade doordat een staat of lokaal instituut persoonsgegevens via het internet verspreidt.
 • Schade naar aanleiding van (burger)oorlog, sociale conflicten, aan algemene lockdown, mobilisering van mensen en/of materiaal door de overheid, terrorisme, sabotage.
 • Schade die het gevolg is van iets wat de verzekerde doet of nalaat te doen én waarbij deze de schadelijke gevolgen normaal kon voorzien.
 • Als de reconstructie van de data technologisch onmogelijk is, kan men deze niet recupereren.
 • Alle schade en door de verzekerde gemaakte kosten die niet uitdrukkelijk worden gedekt door deze verzekering.
 • Illegale data of data die je niet mocht gebruiken – zie IPID’s dekkingsbeperkingen – gegevensherstel.
 • ...

Voor de volledige lijst van uitsluitingen, beperkingen en opties, consulteer het informatiedocument over het verzekeringsproductNew window of de algemene voorwaardenNew window alvorens deze polis te onderschrijven.

Wie kan een Cyber Care-verzekering afsluiten?

Om van Cyber Care te genieten moet je:

 • Een bestaande Proximus-klant zijn met een internet aansluiting of een mobiel abonnement
 • Een actief en up-to-date antivirus programma geïnstalleerd hebben
 • Gedomicilieerd zijn in België en ouder zijn dan 18 jaar

Een jaarcontract, voor de prijs van 59,88.

Maandelijkse betaling:  € 4,99 /maand

Waarom voor Cyber Care gaan?

Cyber Care biedt bescherming tegen veel cyberproblemen en is een aan te raden aanvulling op basisverzekeringen en beschermingssoftware.

 • 32% van alle Belgen klikte alreeds op een link waar een virus achter schuilde
 • 1 op 3 online shoppers is al slachtoffer geweest van fraude
 • De helft van alle ouders zijn bezorgd dat hun kinderen ooit het slachtoffer zullen worden van cyber pesten

Bron: Axa Partners Cyber Security Report 2021

Surf zorgeloos

Snel en reactief!

 • Bel gratis via onze 24/7 bijstandlijn – 02 552 51 65
 • Snel en eenvoudig claimproces
 • Binnen de 15 dagen terugbetaald

Samen beschermen wij je digitaal leven

Met AXA Partners beschermen we uw digitale leven. Cyber Care is een groepsverzekering die Proximus heeft afgesloten bij Inter Partner Assistance NV (AXA Partners), onder nummer 0101818, voor rekening van de begunstigden. Cyber Care valt onder de Belgische verzekeringswetgeving.

AXA Partners is een door de NBB erkende Belgische verzekeraar en staat in voor de behandeling en opvolging van uw schadegeval. Proximus is verantwoordelijk voor uw registratie en facturatie.

Vragen?

We zijn er voor jou

De overeenkomst wordt gesloten voor de duur van één jaar en wordt aan het eind van deze periode stilzwijgend met een jaar verlengd. Het contract kan na 6 maanden worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand.

Je gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen. Niet-gezinsleden die bij jou inwonen, ook al zijn ze gedomicilieerd, worden niet beschermd.

Onwettelijke, strafbare, racistische, extremistische, pornografische internetactiviteiten worden niet beschermd. Tijdens de hulpverlening is Cyber Care niet verantwoordelijk voor schade, vandalisme of diefstal. Ook vertraging of slechte uitvoering door een aangewezen dienstverlener of als gevolg van overmacht wordt niet gedekt.

 1. Breng Cyber Care op de hoogte via dit nummer: 02 552 51 65
 2. Maak jezelf kenbaar en geef alle nodige informatie door aan de medewerker
 3. Je wordt zo snel mogelijk verholpen!

Na ontvangst van de bevestigingsmail en betaling van je eerste factuur ben je officieel beschermd. Enkel voor het herstel van gegevens start de dekking na 2 maanden.

Meer info nodig?

Beheer van jouw Cyber Care product

Vragen of schadegeval

Annulering van jouw Cyber Care-product

Indien je je Cyber Care product wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen.

Cyber Care annuleren

Een klacht of vordering?

In geval van klacht, kan je je wenden tot onze Quality afdeling: Inter Partner Assistance NV, Regentlaan 7, 1000 Brussel, quality.brussels@ip-assistance.com. Indien het antwoord op jouw vraag mbt onze dienstverlening onvoldoende is, dan kan je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71. (www.ombudsman.as).