6 vernieuwingen van Factories of the future uitgelicht

Gepubliceerd op 19/03/2021 in Innoveren

6 vernieuwingen van Factories of the future uitgelicht

Slimme bedrijven gaan vlot om met uitdagingen dankzij nieuwe technologieën. “Een fabriek van de toekomst schakelt snel”, zegt Geert Jacobs, project manager ‘Factory of the Future’ bij Agoria, “zowel in de bedrijfsprocessen als voor de medewerkers.”

Geert: “In België volgen meer dan 800 maakbedrijven de begeleiding van Agoria en Sirris om de transformatie naar de fabriek van de toekomst te maken. Bij de technologische maakbedrijven, waar het allemaal begon, is zelfs al 30 procent begonnen met zijn transformatie.”

“De beste leerlingen van de klas krijgen van ons formeel de titel van ‘Factory of the future’. Een Factory of the Future investeert slim in digitalisering, processen en producten, en een productie van wereldniveau. Ze gaat doordacht om met energie en materialen en heeft aandacht voor de betrokkenheid, creativiteit en autonomie van de medewerkers.”

“Intussen hebben 42 Belgische bedrijven het label ontvangen. Ze investeerden de voorbije vijf jaar meer dan 1,9 miljard euro in infrastructuurvernieuwing, digitalisering en automatisering.”

“2020 was een uitzonderlijk jaar, toch hebben heel wat maakbedrijven in ons land hun geplande transformatietrajecten voortgezet. Toekomstdenken en geloven in de eigen visie blijft als ondernemer altijd belangrijk. Uiteindelijk is corona maar een momentopname. Wilt u als bedrijf voorlopen, investeer dan anticyclisch”, zegt Geert.

Wilt u als bedrijf voorlopen, investeer dan anticyclisch.

Geert Jacobs, project manager ‘Factory of the Future’ bij Agoria

Een Factory of the future zet in op deze 6 vernieuwingen

1. Nieuwe technologie als enabler

“Technologie kan helpen om de productie te verbeteren en een slimmere supply chain op te zetten. Belangrijk is dat we technologie als een enabler beschouwen en dus niet zomaar als iets dat op zichzelf staat. Wanneer je een goede toekomstvisie hebt, bijvoorbeeld rond robotisering, en je koppelt daar artificiële intelligentie aan, dan pas wordt het echt interessant.”

2. Beleid op basis van objectieve data.

“Het grote vraagstuk is de convergentie tussen operationele technologie (OT) en IT. We zien bijvoorbeeld nieuwe datastromen ontstaan in het kader van het Internet of Things, zoals bij de monitoring van machines. Deze evolutie plaatst bedrijven voor een grote verandering. Hoe ga je correct met die data om? Het is altijd goed voor een stapsgewijze aanpak te kiezen: een roadmap opstellen, business cases uitwerken, een proof of concept bouwen, etc.”

3. Security van IT en OT

“De bescherming van die data staat centraal. De data zijn immers de grondstof waarop processen draaien en op basis waarvan een bedrijf beslissingen neemt. Doorheen de hele levensloop van data vormt security een onmisbaar element. Vooral cybersecurity bij OT is hier de uitdaging. Leveranciers spelen daarop in door een geïntegreerde security voor IT en OT aan te bieden. Bij Agoria hebben we het lerend netwerk ‘Cybersecurity in OT’ opgericht, waar bedrijven ervaringen en best practices met elkaar delen.”

5G zal essentieel zijn voor de economische relance.

Geert Jacobs, project manager ‘Factory of the Future’ bij Agoria

author

4. Klaar voor 5G en fiber

“Vandaag is 5G nog geen concrete gamechanger. Maar dat komt nog. 5G zal essentieel zijn voor de economische relance. Belangrijk is dat bedrijven die technologie nu al op hun roadmap zetten. Ze moeten weten welke toepassingen straks mogelijk zullen zijn. We verwachten dat 5G een essentiële rol zal spelen in de flexibele organisatie van productie. Onder meer via IoT-connectiviteit met een grote bandbreedte en lage latency, bijvoorbeeld voor de draadloze connectie van robots en machines op het bedrijfsnetwerk.”

“De essentie is dat 5G dezelfde stabiliteit en betrouwbaarheid zal bieden als de huidige vaste netwerken. Dat is cruciaal voor de ondersteuning van bedrijfskritische applicaties. In dat verband is network slicing uiteraard een belangrijk voordeel van 5G. Door het netwerk op te delen in laagjes, zijn er verschillende toepassingen mogelijk voor verschillende gebruikers, naast elkaar op hetzelfde netwerk. Uit een studie die Agoria samen met Capgemini uitvoerde, blijkt alvast dat de helft van de Belgische industriële maakbedrijven gelooft dat 5G voor meer efficiëntie in de organisatie zal zorgen.”

Ook volgens Koen De Leus, Chief Economist bij BNP Paribas Fortis, is 5G belangrijk in herstelplan na crisis

Lees het interview

5. Leercultuur bij werknemers

“Het is essentieel om in de organisatie een leercultuur te ontwikkelen. Dat maakt leren even gewoon als de dagelijkse uitvoering van je job. Leren is meer dan een opleiding volgen. Leren hoeft niet schools te zijn, maar werkt ook op een meer ongedwongen manier. De komende tien jaar zien we vooral een groeiende vraag naar ingenieurs en wetenschappers, verkoop- en serviceprofessionals, digitale experten, medisch, verplegend en verzorgend personeel, technici, leraren en onderhoudsmedewerkers.”

6. Coachend leiderschap

“Slimme fabrieken schuiven op richting steunend en coachend leiderschap, met heldere doelstellingen en de bijhorende heldere communicatie. Medewerkers krijgen zo een maximale autonomie om hun eigen job te organiseren, zonder betutteling.”

Geert Jacobs is expert innovatie en projectmanager ‘Factory of the future’ bij Agoria.

Agoria is de Belgische sectorale werkgeversorganisatie voor technologiebedrijven die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven. Agoria telt vandaag bijna 2.000 lidbedrijven, waarvan 70% kmo’s. Samen tellen ze 310.000 medewerkers.

Hoe wordt uw bedrijf een factory of the future?

Ontdek onze oplossingen

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One