Ardo, onderneming van het jaar 2018, over zijn succes

Gepubliceerd op 17/04/2019 in Inspireren

Ardo, onderneming van het jaar 2018, over zijn succes

Gezond boerenverstand. Dat is wat Ardo tot een wereldspeler heeft gemaakt. Het West- Vlaamse bedrijf – bekroond tot ‘Onderneming van het Jaar 2018’ – combineert die ingesteldheid met ondernemerschap, innovatie en zin voor duurzaamheid.

Ook al is Ardo een wereldspeler, het blijft tegelijk een echt West-Vlaams bedrijf. Dat merken we aan de hartelijke ontvangst door CEO Rik Jacob. Uit alles spreekt zijn fierheid over het bedrijf, zijn respect voor het product en voor het harde werk van de mensen. Jacob is het type bedrijfsleider dat ‘gewoon doen’ naar waarde schat.

Hoe kijkt u terug op uw verkiezing tot ‘Onderneming van het Jaar’?

Rik Jacob, CEO bij Ardo: “Met veel plezier. We genieten een jaar lang van de titel. Het bezorgt ons alvast heel wat extra zichtbaarheid.”

Waar heeft u de titel aan te danken, denkt u?

Rik: “Ik zie het als een blijk van waardering voor het traject dat we de voorbije jaren hebben afgelegd. In 2015 was er de fusie van Ardo en Dujardin Foods (de twee diepvriesbedrijven van de zeven neven Haspeslagh), we deden met VLM Foods een belangrijke acquisitie in Canada, we zetten sterk in op duurzaamheid en innovatie, en tegelijk blijven we groei realiseren, zowel in omzet als in resultaat.”

Met behulp van investeringsprogramma’s

Vandaag heeft Ardo in zijn segment een marktaandeel van 20 procent. Zowat 40 procent van de productie is uit België afkomstig. Is er in ons land nog ruimte voor groei in de productiecapaciteit van Ardo?

Rik: “De toekomstige groei zit niet in de toename van de capaciteit, wel in de verhoging van productiviteit en rendement. We blijven investeren in betere diepvrieslijnen en meer opslagruimte. We doen dat trouwens niet alleen in eigen land. Er lopen ook investeringsprogramma’s in onder meer Frankrijk en Spanje.”

Ardooie bevindt zich pal in het centrum van de West- Vlaamse groenteteelt. Hoe belangrijk zijn die roots voor het succes van het bedrijf?

Rik: “West-Vlaanderen beschikt over verschillende troeven die in onze sector noodzakelijk zijn. We hebben een lange traditie van groenteteelt, ideale landbouwgrond, goed gestructureerde landbouwbedrijven, een gematigd zeeklimaat en harde, flexibele werkers. Met Ardo hebben we ons vrij snel op export gericht. En ook daar waren alle elementen voor aanwezig, met onder meer de gunstige logistieke ligging van Vlaanderen. Ook de nabijheid van gespecialiseerde toeleveranciers op het vlak van diepvriestechnologie en automatisering is een meerwaarde.”

We zetten in op duurzaamheid. Gezuiverd afvalwater vloeit terug naar de landbouwers en groenteafval levert groene stroom op.

Rik Jacob, CEO bij Ardo

author

Het is geen geheim dat Ardo intussen ook naar de Noord- Amerikaanse markt kijkt. Welke plannen hebt u daar?

Rik: “We zien er hetzelfde potentieel als in Europa. We hebben de intentie om er sterk te groeien. Onze acquisitie in Canada past binnen die optiek, omdat we op die manier een opening creëren naar de Amerikaanse markt. Via de overname beschikken we over een degelijk commercieel netwerk en over de benodigde expertise rond bijvoorbeeld de complexe douane- en warenwetgeving.”

“Tegelijk begrijpen we dat de marktsegmenten in de VS heel anders zijn dan in Europa. Onder andere de foodservicemarkt is er heel belangrijk. Daarnaast moeten we ook de logistiek anders aanpakken. De afstanden zijn groter, waardoor er meer behoefte bestaat aan transport en tussentijdse opslag.”

Wat beschouwt u als de grootste uitdaging voor uw markt?

Rik: “De sector evolueert snel. We werken vandaag met centraal aangestuurde, geïntegreerde en geconnecteerde productielijnen. De grote uitdaging schuilt in de lengte – in tijdsduur uitgedrukt – van de supply chain. In december onderhandelen we met de landbouwbedrijven over volumes en prijzen, waarna ze pas vanaf het voorjaar de groenten leveren.”

“Onze klanten nemen echter het hele jaar door groenten van ons af. Dat zorgt voor een complex proces van planning en forecasting. Erwten, bijvoorbeeld, kun je maar acht weken per jaar oogsten. Maar wij moeten er daarna wel voor zorgen dat we een voorraad hebben waarmee we onze klanten tot aan de volgende oogst kunnen bedienen.”

Drones en satellietbeelden

Is daarbij een rol weggelegd voor nieuwe technologieën?

Heidi Goovaerts, Group Marketing & Communications Director: “Jazeker. We staan in nauw contact met de landbouwbedrijven. We begeleiden hen bij de keuze van het zaad, we geven richtlijnen in verband met het zaaien en we volgen de teelt op tot aan de oogst. Nieuwe technologie helpt ons daarbij. Zo zetten we drones in om percelen vanuit de lucht op te volgen.”

“De beelden helpen ons te bepalen waar er nood is aan extra irrigatie of gewasbeschermingsmiddelen. Meer nog, de info die van de drones afkomstig is, stuurt de gps van de tractor aan, zodat de landbouwer heel precies weet op welke plaatsen hij moet ingrijpen. Op een vergelijkbare manier zetten we ook satellietbeelden in.”

Twee keer per week leiden we groepen van een dertigtal bezoekers rond. We zien het als een deel van onze employer branding, want het is niet altijd makkelijk om nieuwe technische profielen aan te trekken.

Heidi Goovaerts, Group Marketing & Communications Director

author

Hoe gebruikt Ardo technologie op kantoor?

Rik: “We starten in het voorjaar met de bouw van een nieuw kantoor. We hebben ervoor gekozen dat in Ardooie te doen, om dicht bij de productie te blijven. In het nieuwe kantoorgebouw is voor diverse technologieën een belangrijke rol weggelegd. Het wordt een energieneutrale constructie die warmte en koeling gebruikt die uit de productie afkomstig is.”

Heidi: “Er komt een landschapskantoor voor tweehonderd bedienden, met daarnaast diverse ruimten die zijn aangepast aan specifieke activiteiten, zoals vergaderen, telefoneren of studiewerk. Twee keer per week leiden we groepen van dertig à veertig bezoekers rond in de fabriek. Daarom voorzien we in het nieuwe gebouw ook een mooie belevingsruimte. We zien het als een deel van onze employer branding, want het is niet altijd makkelijk om nieuwe technische profielen aan te trekken.”

Landbouwers begeleiden

Hoe draagt Ardo bij aan een duurzame en groenere landbouw?

Rik: “We blijven met onze producten ver onder de maximale residulimieten van gewasbeschermingsmiddelen die Europa oplegt. Maar we willen nog beter doen. We begeleiden de landbouwers daarbij. Door groenten bijvoorbeeld te dicht bij elkaar te zaaien, kunnen ziektes ontstaan. Een perfecte zaai-intensiteit vermijdt die problemen en verlaagt zo het gebruik van beschermingsmiddelen. Zo zijn we er al in geslaagd om 70 procent van onze erwten volledig residuvrij te krijgen.”

“Daarnaast hebben we diverse trajecten rond energie en water. De helft van de elektriciteit die we verbruiken, is afkomstig uit een installatie voor biomethanisatie die we voeden met plantaardige nevenstromen zoals schillen, snijafval, …. Diepvriesgroenten en -fruit dragen op die manier bij aan duurzaamheid. Het afval blijft bij ons – en gaat niet mee op transport tot bij de consument – en levert groene stroom op.”

Drones houden oogje in het zeil

Ardo is Onderneming van het Jaar 2018 en combineert ondernemerschap met innovatie en duurzaamheid. Zo zet het West-Vlaamse bedrijf drones in om percelen vanuit de lucht op te volgen. Via de beelden kunnen ze de landbouwgronden evalueren. Met deze gegevens bepaalt Ardo waar er nood is aan extra irrigatie of gewasbeschermingsmiddelen. Meer nog, de info die van de drones afkomstig is, stuurt de gps van de tractor aan. Op deze manier krijgen de landbouwers richtlijnen omtrent het zaaien of sproeien.

Bekijk in de video hoe drones ook ter ondersteuning van hulpdiensten worden ingezet.

Ardo is een familiebedrijf uit het West-Vlaamse Ardooie dat uitgroeide tot een wereldspeler in de markt van de diepgevroren groenten, fruit en kruiden. De groep telt 21 vestigingen in negen landen. De meeste activiteiten vinden plaats in Europa, maar Ardo heeft ook een vestiging voor de verwerking van ananas in Costa Rica en runt een verkoopkantoor in Canada.

Jaarlijks verkoopt de groep 860.000 ton groenten, fruit en kruiden, goed voor een omzet van ongeveer een miljard euro. Ardo heeft in Europa een marktaandeel van 20 procent en is daarmee de grootste speler in zijn segment. De klanten van Ardo zijn onder meer de retail (onder eigen naam en private label), de foodservicesector en de foodindustrie.

Rik Jacob is CEO bij Ardo. Voorheen was hij CEO bij Dujardin Foods, het diepvriesgroentebedrijf dat in 2015 fuseerde met Ardo.

Heidi Goovaerts studeerde economie en behaalde een MBA aan de Universiteit Antwerpen. Ze staat sinds 2001 aan het hoofd van de marketingafdeling van Ardo.

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One