Bij wie kun je terecht over diensten door derden?

Zoek het telefoonnummer en e-mailadres van de leverancier op

Gestemd voor je favoriete artiest? Een parkeerticket, app of service aangekocht met je gsm?
Zoek de gegevens van je leverancier van diensten door derden op.  Geef het verkorte sms-nummer, de naam van de app of de naam van de leverancier op. Je ziet dan:

  • Naam, e-mail en telefoonnummer van de leverancier.
  • Details over betaalsms’en: de prijs van een verstuurde en ontvangen sms. Let daarbij op de datum dat je de sms’en verstuurd hebt.

Je kunt terecht bij de leverancier voor vragen, betwistingen en voor meer informatie.
Er geldt een maximumprijs per betaalnummer of betaalsms. Je kunt deze diensten blokkeren of limiteren.