Installatie van de Wi-Fi Bridge

Met de Wi-Fi Bridge kun je je b-box draadloos verbinden met je TV Box.

Wi-Fi Bridge
 1. Check of de schakelaar aan de achterkant van je Wi-Fi Bridge op 'Auto' Wi-Fi Bridge auto knop staat.
 2. Sluit je Wi-Fi Bridge aan met de ethernetkabel op je TV Box.
 3. Steek de stekker van je Wi-Fi Bridge in het stopcontact.
 4. Zet je Wi-Fi Bridge aan met de knop Power aan de achterkant. Het lampje Power gaat branden.
 5. Druk 2 seconden op de WPS-knop b-box 3 WPS-knop van je b-box 3.
 6.  Druk, binnen de 2 minuten, gedurende 2 seconden op de WPS-knop Wi-Fi Bridge WPS knop van je Wi-Fi Bridge.

Eerst knipperen de WPS-lampjes van de b-box 3 en van de Wi-Fi Bridge, daarna kleurt het WPS-lampje van de Wi-Fi Bridge continu groen. De lampjes wireless en linq quality van de Wi-Fi Bridge gaan branden: een teken dat je TV Box de gegevens van de b-box ontvangt zoals het hoort.

Heb je meer dan één TV Box, installeer dan een Wi-Fi Bridge per TV Box zoals hierboven beschreven.


B-box 2 en Wi-Fi Bridge

Wi-Fi BridgeB-box 2

Er zijn 2 Wi-Fi Bridges nodig om je TV Box te verbinden met je b-box 2.

Update eerst de software van je b-box 2
 1. Bel naar het nummer 0800 96 332.
 2. Voer je lijnnummer in (te vinden op je laatste factuur) en volg de instructies van het menu.
 3. Wacht 20 minuten. De b-box 2 start automatisch weer op.

Installeer de eerste Wi-Fi Bridge bij de modem

 1. Check of de schakelaar aan de achterkant van je Wi-Fi Bridge op 'Access point' access point schakelaar staat.
 2. Sluit de Wi-Fi Bridge met de ethernetkabel aan op een tv-poort Wi-Fi Bridge port tv van de b-box 2.
 3. Steek de stekker van je Wi-Fi Bridge in het stopcontact.
 4. Zet je Wi-Fi Bridge aan met de knop Power aan de achterkant. Het lampje Power gaat branden.
Na maximaal 2 minuten gaat het lampje access pointbranden. Je eerste Wi-Fi Bridge is nu juist geconfigureerd om het signaal draadloos te verzenden.

Installeer de tweede Wi-Fi Bridge bij de TV Box
 1. Check of de schakelaar aan de achterkant van je Wi-Fi Bridge op 'Auto' auto schakelaar staat.
 2. Sluit de tweede Wi-Fi Bridge met de grijze ethernet kabel aan op de TV Box.
 3. Steek de stekker van deze Wi-Fi Bridge in het stopcontact.
 4. Zet deze Wi-Fi Bridge aan met de  knop power aan de achterkant. Het lampje Power gaat branden.

Synchroniseer de twee Wi-Fi Bridges

 1. Druk 2 seconden op de WPS-knop WPS lampje van de Wi-Fi Bridge die op de b-box 2 aangesloten is.
 2. Druk daarna, binnen 2 minuten, gedurende 2 seconden op de WPS-knop Wi-Fi Bridge WPS lampje van de Wi-Fi Bridge die op de TV Box aangesloten is.

Gedurende enige tijd knipperen de WPS-lampjes van beide Wi-Fi Bridges. Daarna gaan de wifi-lampjes wirelessaan op beide Wi-Fi Bridges, alsook het lampjeLinq quality op de Wi-Fi Bridge van je TV Box. Dit is een teken dat je TV Box de gegevens van de b-box 2 ontvangt zoals het hoort.

Hebt je meer dan één TV Box, installeer dan een Wi-Fi Bridge per TV Box zoals hierboven beschreven.

Hulp nodig?