Toelichting bij je factuur

Je ontvangt, als professionele klant, maandelijks een factuur, digitaal of op papier.
Heb je een vraag over je factuur? Vergelijk je factuur met het voorbeeld hieronder als je meer uitleg nodig hebt.
Ben je een privé-klant, raadpleeg dan de toelichting bij je aanrekening.


Factuurgegevens

adresgegevens van een factuur
adresgegevens van een factuur
 1. Dit is het adres waarnaar we je facturen sturen. Je kunt zelf je factuuradres wijzigen. Behoud wel je bedrijfsnaam en btw-nummer.
  Verhuist je naar een nieuw adres? Je kunt online je verhuis regelen.
 2. Klantnummer: Met dit unieke nummer kun je communiceren met onze klantendienst. Je hebt dit nummer ook nodig om je in te schrijven op MyProximus.

Factuuroverzicht

bedrag van een factuur
bedrag van een factuur
 1. Datum van je factuur
  Je ontvangt, telkens rond dezelfde dag van de maand, een factuur.
 2. Totaal excl. btw
  Je vindt eerst het bedrag zonder btw. Daaronder vind je de verschuldigde btw.
 3. Heb je bv. een sms-ticket voor bus of parking gekocht of naar een 0900-nummer gebeld, dan vind je hiervan het totaalbedrag, btw inclusief, terug. De kost van deze diensten wordt rechtstreeks doorgestort aan de betrokken externe leverancier.

Je factuur online?

logingegevens van een factuur
logingegevens van een factuur
 1. Als je een account van MyProximus hebt, kun je, via de app en via myproximus.be:
 2. Met de QR-code kun je snel naar je facturen op je smartphone.
  Ga als volgt te werk: 
  • Scan de QR-code met een QR-lezer. Je vindt er een in de MyProximus-app: tik op  Services. Gebruik niet de QR-lezer van je bank-app. Als je de code scant, open je je facturen in de MyProximus-app.
  • Als je de app nog niet hebt, word je automatisch gevraagd om deze te downloaden en te installeren.
  • Als je geen toegang hebt tot je facturen in MyProximus, volgt automatisch de procedure om je in te schrijven of om beheerder te worden.
  • Meld je, indien gevraagd, aan met je gebruikersnaam (zie 3). Als je je wachtwoord vergeten bent, kun je een nieuw wachtwoord instellen.
  • Als je een onbetaalde factuur hebt, kun je die direct betalen.
 3. Met je gebruikersnaam kun je snel naar je facturen op je computer. Ga hiervoor naar MyProximus en meld je aan met je gebruikersnaam. Als je je wachtwoord vergeten bent, kun je een nieuw wachtwoord instellen. Ga na of je beheerder bent. Vervolgens kun je de facturen bekijken en betalen.
 4. Als je MyProximus-account aanmaken ziet staan, ben je nog niet ingeschreven op MyProximus. Registreer je aan de hand van je klantnummer, activeringscode en factuurdatum. Neem je e-mailadres als je gebruikersnaam.

  Je kunt meerdere mensen in je bedrijf toegang geven tot je account van MyProximus, ook als beheerder. Deze kunnen je facturen bekijken en betalen.


Factuurbedrag en betaalgegevens

Betaalgegevens van een factuur
Betaalgegevens van een factuur
 1. Totaal te betalen
  Behalve je abonnement betaal je ook je persoonlijk verbruik van de afgelopen maand, eventueel eenmalige kosten en/of diensten door derden. Bekijk alle pagina's van je factuur, zeker wanneer je factuur hoger is dan verwacht.
 2.  Betaal het factuurbedrag tijdig en op het juiste bankrekeningnummer, met de juiste gestructureerde mededeling.
  Wanneer er “Dit bedrag wordt van je rekening gehaald op …” staat, heb je een domiciliëring en wordt je factuur automatisch betaald. Zo ben je nooit te laat met betalen.

Diensten per adres: abonnementen en verbruik

Abonnementen op een factuur

Abonnementen op een factuur

Hier vind je de details, per adres, per dienst en per nummer, van je abonnementen en je verbruik. Per post vind je onderaan de som van de kosten.

 1. Abonnementen
  Dit is het totaal van alle abonnementsbijdragen (internet, tv, telefoon, enz.) voor de lopende maand. Als je een Pack hebt, wordt enkel het totaalbedrag vermeld, niet de bedragen per abonnement. De eerste decoder voor je tv is inbegrepen in de prijs van je Pack.
  Bij je eerste factuur of bij een nieuw abonnement in de voorbije maand, zie je je abonnement 2 keer verschijnen: een keer voor de voorbije maand, één keer voor de lopende maand. Dit kan verklaren waarom je factuur hoger is dan verwacht.
 2. Verbruik:
  Als je meer verbruikt hebt dan inbegrepen is in je bundel, optie of Pack, worden hier de extra kosten weergegeven. Dit wordt opgesplitst in verbruik binnen en buiten de EU, zowel voor bellen, sms’en als data. Via MyProximus kun je nog meer verbruiksdetails (tijdstip, duur, volume data, …) raadplegen.
  Wil je je verbruik beperken?
 3. Periode of datum
  Je betaalt de abonnementsbijdrage voor de lopende maand, maar het verbruik voor de afgelopen maand. Als je bovendien in de afgelopen maand met een nieuw abonnement gestart bent, staat hier de precieze periode dat je abonnement in die maand actief was en de bijbehorende prijs.
 4. Aantal of volume:
  Aantal:
  hoeveel producten je hebt, hoe vaak je gebeld of ge-sms't hebt in de afgelopen maand.
  Volume: het aantal data (in Gigabyte of Megabyte) dat je gebruikt hebt voor je mobiel of vast internet. Lees onze tips om goedkoper te surfen.
 5. Duur of eenheidsprijs in € excl. btw:
  Duur: aanduiding hoe lang je gebeld of gesurft hebt.
  Eenheidsprijs: Officiële prijs voor een abonnement, product of dienst. Soms wordt dit niet vermeld omdat het verbruik inbegrepen is in je bundel, optie of Pack.
 6. Totaal in € excl. btw:
  Bedrag per rubriek of post zonder btw. Soms wordt dit bedrag niet vermeld omdat het inbegrepen is in je bundel, optie of Pack. Het aangewende wettelijk btw-percentage wordt hierbij vermeld.
 7. Eenmalige kosten: dit zijn kosten die slechts 1 keer worden aangerekend voor een installatie, voor een activering, … die verbonden zijn aan je installatie-adressen. 

Overige

Algemene diensten en eenmalige kosten van een factuur
Algemene diensten en eenmalige kosten van een factuur

Hier vind je andere kosten, bv. voor je producten die niet verbonden zijn aan een van je installatie-adressen of die niet inbegrepen zijn in een pack. Je ziet ook de abonnementsprijs en het verbruik.
Verder kan dit omvatten: tariefplannen die je op verschillende adressen of mobiel gebruikt, data-services, administratiekosten (niet-btw-onderhevig), …


Diensten geleverd door derden

diensten door derden op een factuur
diensten door derden op een factuur
 1. Diensten geleverd door derden
  Heb je bv. een sms-ticket voor bus of tram gekocht, naar een 0900-nummer gebeld of heb je een Netflix-abonnement, dan vind je hiervan het totaalbedrag terug. De kost van deze diensten is inclusief btw en wordt rechtstreeks doorgestort aan de betrokken externe leverancier. Je kunt:
 

Als je nog andere vragen over je factuur hebt, kijk dan hier de antwoorden na of neem contact op.

Hulp nodig?