×
×

Indicatoren in verband met de kwaliteit van de dienst

Kwaliteit van de vaste telefonie- en internetdienst

Overeenkomstig de beslissing van het BIPT van 3 april 2008 ter toepassing van artikel 113 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, deelt Proximus de volgende indicatoren mede:

Naleving van de aangekondigde (en eventueel met de abonnee afgesproken) datum voor de levering van de dienst

Opmerkingen / verduidelijkingen:
Verhouding tussen het aantal nagekomen aangekondigde termijnen en het totale aantal aangekondigde termijnen, vermenigvuldigd met 100. Er wordt geen rekening gehouden met de gevallen waarin de aangekondigde datum niet kon worden nagekomen wegens niet-naleving van een overeenkomst door de abonnee of het niet verlenen van toegang tot de apparatuur van de abonnee op het afgesproken tijdstip.


Storingspercentage

Opmerkingen / verduidelijkingen:

Verhouding tussen het aantal geldige foutmeldingen door geabonneerden aan de aanbieder en het totale aantal toegangslijnen tijdens de observatieperiode, vermenigvuldigd met 100.


Termijn voor de opheffing van een storing (gemiddelde termijn)

Opmerkingen / verduidelijkingen:
De gemiddelde termijn tussen de geldige storingsmelding door de geabonneerde bij de aanbieder en het ogenblik waarop de dienst is hersteld en opnieuw normaal werkt. De gevallen waarbij de herstelling afhangt van een afspraak tussen de aanbieder en de abonnee worden niet in rekening gebracht. Ook de gevallen die toegang tot apparatuur van de abonnee hebben vereist en waarvoor de abonnee geen toegang heeft verleend op het geplande ogenblik, worden uitgesloten.

Kwaliteit van de mobiele telefonie dienst

Overeenkomstig de beslissing van het BIPT van 3 april 2008 ter toepassing van artikel 113 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, deelt Proximus de volgende indicatoren mede.

 • Blocking Rate @ Busy Hour (blokkeringskans van de oproepen op het piekuur)
  • Tijdens het 2de semester van 2014 -  zeer goed
  • Tijdens het 1ste semester van 2015 -  zeer goed
    
 • Dropped Call Rate @ Day (verbrekingskans van de oproepen per dag)
  • Tijdens het 2de semester van 2014 -  zeer goed
  • Tijdens het 1ste semester van 2015 -  zeer goed

Heb je een vraag?

Stel ze aan een van onze medewerkers. Maak een keuze: