Vlaamse overheid pioniert met stroombesparende netwerken

Gepubliceerd op 14/06/2024 in Klanten vertellen

Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid beheert 180 gebouwen. Een energiebesparende modus tijdens de nacht en het weekend biedt een groot besparings- en duurzaamheidspotentieel. Proximus NXT maakt dat mogelijk via scripting op maat.

Vlaamse overheid pioniert met stroombesparende netwerken

Het agentschap Facilitair Bedrijf ondersteunt de Vlaamse overheid en lokale besturen met facilitaire dienstverlening. Het neemt een informerende en sensibiliserende rol op rond duurzaamheid en gaat in dialoog met klanten en leveranciers over duurzame oplossingen. Het Facilitair Bedrijf neemt uiteraard zelf het voortouw. Het draagt bij aan de klimaatambities van de Vlaamse overheid en onderschrijft de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s).

Significant stroomverbruik

Luc Verdegem, Team Head ICT bij Het Facilitair Bedrijf: “De toestellen in onze gebouwen staan na de kantooruren vaak in een sluimerstand. Dat zorgt door het grote aantal locaties en de brede waaier van toestellen voor een significant stroomverbruik. Het gaat vaak om een onnodig verbruik, omdat veel apparaten buiten de kantooruren helemaal niet hoeven te werken. Zowel financieel als op duurzaamheidsvlak lag er met een totaal van ongeveer 180 gebouwen een mooi besparingspotentieel voor het grijpen.”

Bedrijfskritisch of niet?

De toestellen gewoon uitschakelen, was vanzelfsprekend geen optie. “Elke groep IoT-toestellen heeft een andere functie. De ene toepassing is al meer bedrijfskritisch dan de andere. Wifi-toegangspunten en CO2-sensoren kan je bijvoorbeeld prima uitschakelen, maar toestellen als camera’s en badgelezers niet. We moeten ook in staat zijn om bij calamiteiten of noodgevallen de benodigde applicaties snel te activeren. De vele uitzonderingen en het grote aantal toegangspoorten brengen dus een grote complexiteit met zich mee.”

Nood aan meerdere policies

Gezien de hoeveelheid gebouwen met uiteenlopende functies was één stroombesparende policy over alle gebouwen heen niet mogelijk. Het Facilitair Bedrijf vroeg Proximus NXT om het project onder de loep te nemen. Erik Hendrix, General Account Manager voor de Vlaamse overheid bij Proximus NXT: “We werken al vijftien jaar samen met de Vlaamse overheid, onder meer voor de implementatie van de netwerkinfrastructuur van Cisco”, legt hij uit.

“Zowel de Vlaamse overheid als Proximus NXT dragen duurzaamheid hoog in het vaandel. In het kader van de bold2025-strategie monitort Proximus NXT zijn progressie op een wetenschappelijk onderbouwde manier. Die meetmethode stelden we ter beschikking van de Vlaamse overheid. Het maakte het potentieel van de energiebesparende netwerken aanschouwelijk en creëerde een intern draagvlak.”

Door zelf samen met Proximus NXT uitvoerig te testen, ontstond een heldere en objectieve businesscase.

Luc Verdegem, Team Head ICT, Network & Telecommunications bij Het Facilitair Bedrijf

Representatieve proeftuin

Luc: “De experts van Proximus NXT startten een voorstudie met labotesten. Dat uitte zich quasi meteen in een proof of concept (POC), waarbij we toestellen in- en uitschakelden om het besparingspotentieel te definiëren. Het Vlaams Administratief Centrum in Brugge fungeerde als representatieve proeftuin: het kent onder meer variabele aanwezigheidsuren en beveiligingsprocessen die niet in het gedrang mogen komen.”

Proefproject met schermen in vergaderzalen

“We zijn dit project gestart met laaghangend fruit, namelijk de schermen bij de vergaderzalen”, vertelt Erik. “Hoewel er na de kantooruren zelden vergaderingen plaatsvinden, bleven de schermen altijd operationeel. Dat bracht uiteraard sluipverbruik met zich mee. Ons team schreef de gewenste scripts uit die ervoor zorgen dat de schermpjes ’s nachts en tijdens het weekend niet langer nodeloos energie opslorpen.”

Objectief beeld dankzij testen

Luc blikt tevreden terug op de proefondervindelijke benadering. “We beschikten uiteraard over een inschatting van de leverancier. Zoals dat wel vaker het geval is, wijken de werkelijke resultaten van dergelijke technische documenten af van de realiteit. Door zelf samen met Proximus NXT uitvoerig te testen, kregen we een helder en objectief beeld.”

Netwerkvisualisatie via SDN

Na de succesvolle businesscase kreeg het project groen licht richting alle gebouwen van Het Facilitair Bedrijf. Dat gaat gepaard met een intensieve operatie. “Voor elk toestel moeten we bepalen of we het al dan niet mogen uitschakelen. Daartoe brengen we samen met Proximus NXT toegangspoorten en gekoppelde apparaten in kaart, met netwerkvisualisatie via het aanwezige software-gedefinieerde netwerk,” zegt Luc.

De scripting op maat vergde een diepgravende analyse van de bestaande netwerkinfrastructuur.

Erik Hendrix, General Account Manager van Proximus NXT voor de Vlaamse overheid

Analyse en dialoog met leveranciers

Vanuit het software-gedefinieerde netwerkcentrum en tegelijk tailormade per groep IoT-toestellen én per gebouw initieert Het Facilitair Bedrijf afzonderlijke protocollen. Erik: “Die vorm van scripting op maat vergde een diepgravende analyse van de bestaande netwerkinfrastructuur, evenals een dialoog met de verschillende leveranciers om na te gaan welke toestellen al dan niet in sluimermodus mogen opereren. Proximus NXT fungeert daarbij als een onmisbare schakel.”

Scripting specialisten

“Het scriptingaspect is heel belangrijk binnen dit verhaal”, gaat Erik verder. “We werkten acht basisscenario’s met specifieke scripts uit, in functie van de specificiteit van de gebouwen. Binnen mijn team dat zich toespitst op opdrachten voor de Vlaamse overheid beschikken we daarvoor over verschillende scriptingspecialisten en expertise op het vlak van infrastructuur, waardoor we voor elke setting de aangewezen combinatie van switches en access points uitwerken. Een doorgedreven relatie met de klant is daartoe onontbeerlijk.”

Onze scriptingspecialisten werkten 8 basisscenario’s uit met specifieke scripts in functie van de specificiteit van de gebouwen.

Erik Hendrix, General Account Manager van Proximus NXT voor de Vlaamse overheid

2.000 nieuwe wifi-toegangspoorten

Het project kent ook een hardwarecomponent, uitgewerkt met partner Cisco: het vereist de vervanging van meer dan 2.000 wifi-toegangspoorten. Aangezien een deel van de hardwaretoepassingen zich aan het einde van de levenscyclus bevond, greep Het Facilitair Bedrijf het geknipte moment aan. Luc overlegt nagenoeg dagelijks met het team van Proximus NXT. “Je merkt dat de experts innovatie hoog in het vaandel dragen. Ik ervaar een grote honger om dit project samen succesvol neer te zetten.”

Energie- en factuurbesparing in concrete cijfers

Het Facilitair Bedrijf en Proximus NXT rollen de energiebesparende netwerken nu uit over alle gebouwen. Tegenover de investeringskost van € 2.060.529,27 staat een jaarlijkse energiebesparing van 1.473.279 kWh of € 323.922,81. Dat resulteert in een geschatte terugverdientijd van 6,36 jaar en een aanzienlijke CO2-besparing. Dit project geniet bovendien ondersteuning vanuit Vlaanderen aan de hand van subsidies.

Project als basis voor andere organisaties

De succesvolle uitrol bij de Vlaamse overheid illustreert volgens Erik het potentieel van energiebesparende netwerken richting andere organisaties. “Deze oplossing biedt grote voordelen voor elke onderneming met verschillende gebouwen en een brede waaier van access points. Het spreekt voor zich dat onze ervaring met dit eerste project voordelen met zich meebrengt voor de uitrol naar andere organisaties.

Wat onder meer een primeur voor ons vormde, was de parameter verbruik in megawatt per megabyte dataverkeer als maatstaf. Als integrator leer je dus eveneens altijd veel van een project. Dat houdt je scherp”, besluit de fiere projectbegeleider.

Luc Verdegem werkt 8 jaar bij Het Facilitair Bedrijf en is sinds januari 2022 Team Head ICT, Network & Telecommunications.

Erik Hendrix is General Account Manager van Proximus NXT. Zijn team telt ongeveer 35 mensen en werkt voor de verschillende diensten van de Vlaamse overheid, zoals Het Facilitair Bedrijf.

Benieuwd of uw organisatie ook stappen kan zetten op vlak van duurzaamheid dankzij uw ICT-infrastructuur?

Ontdek alles over infrastructuur

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One