Een bestaande zaak overnemen, hoe doe je dat?

Gepubliceerd op 02/06/2020 in Start Like A Pro

Je zou er als startende ondernemer misschien niet aan denken. Maar een zaak overnemen kan je ondernemersplannen een vliegende start geven want je hebt meteen een markt, naambekendheid, bewezen succes… Maar misschien ook personeel, openstaande schulden… Is starten door overname de moeite waard? Je leest het hier.

Een bestaande zaak overnemen, hoe doe je dat?

Hoeveel is die zaak waard?

Dat is een complexe aangelegenheid. De prijs voor een onderneming wordt bepaald door drie factoren:

  • De economische conjunctuur
  • De verwachtingen voor de sector waarin jouw onderneming behoort
  • De subjectieve motieven van jou en de verkoper

We raden je aan om beroep te doen op een deskundige adviseur.

Welke financiering en belastingen?

Net als bij de opstart van een nieuwe zaak, heb je ook bij een overname de nodige financiering nodig. De meeste steunmaatregelen voor startende ondernemers kunnen ook ingeroepen worden bij een overname in Brussel en Vlaanderen. Op fiscaal vlak zijn er veel verschillende situaties mogelijk. Vraag daarvoor het nodige advies aan je boekhouder.

Zijn er nog sociale schulden?

Als overnemer ben je net als anderen onderworpen aan het sociaal statuut voor zelfstandigen. Jij staat in voor het betalen van eventuele schulden van de overdrager op het moment van de overdracht. Om dat te vermijden vraag je aan de overlater een attest dat bewijst dat alle sociale bijdragen betaald werden.

Wat met de overname van het personeel?

Het personeel dat momenteel in dienst is, gaat ook mee over. Het is ook mogelijk om een overnameovereenkomst te maken om een deel van het personeel over te nemen of niemand. Maar dan moet de overlater instaan voor het ontslag van deze werknemers voor de overname.

Als je kiest om het personeel mee over te nemen, dan neem je de bestaande arbeidsovereenkomsten over en de bijhorende rechten en plichten. De werknemers behouden dus hun bestaande rechten zoals:

  • de opgebouwde anciënniteit
  • de essentiële arbeidsvoorwaarden (zoals loon, arbeidsuren en functieomschrijving)
  • vakantie met vakantiegeld
  • eindejaarspremie

Als overnemer ben je ook gebonden door de cao’s die de overlater vroeger heeft afgesloten. Je mag de arbeidsvoorwaarden van het arbeidsreglement niet zomaar veranderen.

Zijn alle vergunningen in orde?

De milieuvergunning

Als je een zaak overneemt met de nodige milieuvergunningen of er ontbreekt eentje, dan hoef je de volledige procedure niet volledig opnieuw over te doen. De lopende vergunningen blijven gelden. Je moet wel je overname melden aan de lokale overheid die de vergunning heeft verleend. Dat doe je via een formulier bij de gemeente.

Kijk altijd voor de zekerheid of de bestaande milieuvergunningen alle activiteiten dekken die het bedrijf uitoefent. Als dat niet het geval is, laat dan nagaan of er nog een aangepaste vergunning aangevraagd kan worden.

En als je de milieuregels en wetten op vlak van ruimtelijke ordening respecteert, kan je dat heel wat interessante voordelen opleveren.

De bouwvergunning

Ga na of alle onderdelen een geldige stedenbouwkundige vergunning hebben. Dit controleer je best allemaal vooraf.

Het bodemattest

Bij elke overdracht van een grondoverdracht is een bodemattest vereist. De overlater moet dit aanvragen zodat het attest naar jou gaat. Als het gaat om een zaak die activiteiten uitvoert die bodemverontreiniging veroorzaken, moet de overdrager een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren. Een bodemattest en bodemonderzoek is niet vereist bij de overname.

Wil je een winkel van minstens 400m2 verkoopoppervlakte overnemen? Dan moet je ook over een socio-economische vergunning beschikken.

Hoe verloopt de overname?

Als je een geschikte zaak hebt gevonden, teken je een intentieverklaring. Hierin leg je de gemaakte afspraken, de eventuele voorwaarden en de te volgen procedures vast. Hier wordt ook onderhandeld over de waardebepaling van de onderneming.

Elke koper die professioneel te werk gaat zou een ‘due diligence’ moeten laten uitvoeren. Zo krijg je een beter zicht in de onderneming en kan je een gefundeerd oordeel vormen over de prijs en andere voorwaarden van de overdracht.

Deze zaken komen daarbij aan bod: de jaarrekeningen, contracten met klanten en leveranciers, contracten met het personeel en het management. Als alles klopt, volgt het afsluiten van het contract, de closing.

Tip! Een overdracht van een handelszaak is complex. Doe beroep op een deskundige bij het opstellen van de overeenkomst zoals een advocaat of notaris.

Het is eigenlijk niet verplicht, maar een schriftelijk contract is absoluut aangewezen. Mochten er later verrassingen opduiken, dan is dit een goed bewijsmiddel. Ten slotte kan de overeenkomst geregistreerd worden waardoor het contract een vaste datum krijgt en kan het worden ingeroepen ten aanzien van derden. Die registratie gebeurt op het kantoor van de Ontvanger van Registratie en Domeinen van je gemeente en tegen betaling.

Zoek het overname geluk via Overnamemarkt

Overnamemarkt is een online platform met een ruim aanbod zaken die je kunt overnemen. Je vindt er heel wat overname tips, adviezen en contactgegevens van experts die je kunnen helpen bij het overnemen van een zaak.

Veel succes met het opstarten van je zaak!

Bron: LIANTIS

Voor nog meer deskundig advies, interessante links of suggesties voor tools om je als Starter stap voor stap te begeleiden, kan je terecht op Start Like A Pro.

Start Like A Pro

Start Like A Pro

Start je eigen zaak met deskundig advies, interessante links en suggesties voor tools!

Andere artikels van Start Like A Pro
Hulp nodig?

Vragen over ons aanbod?

Een expert staat voor u klaar