Sociaal tarief

Voordelen van het sociaal tarief

Toegekende verminderingen

50% korting op de installatiekosten (enkel aansluiting op het netwerk) van 1 vaste lijn (telefonie of internet).

Uitzonderingen:

 • Leefloners kunnen niet van dit voordeel genieten.
 • 1 korting per klant en per Operator.
40% korting op je abonnementsgeld van 1 internetabonnement, vaste lijn of gsm-abonnement met een maximumkorting van € 8,40/maand (incl. btw).

Uitzonderingen:

 • Leefloners kunnen dit voordeel enkel op hun internetabonnement krijgen.
 • 1 abonnementskorting per klant en per Operator.
€ 3,10/maand (incl. btw) korting op je gesprekken buiten de bundel:

van je vaste lijn op nationale gesprekken (vaste en mobiele nummers) en internationale gesprekken (naar vaste lijnen) OF van je gsm op nationale gesprekken.

Uitzonderingen:

 • 1 abonnementskorting per klant en per Operator.
 • Pay&Go-klanten krijgen € 3,10 belkrediet extra/maand (incl. btw) in plaats van de korting.

Toekenningsvoorwaarden

Om te kunnen genieten van de optie sociaal tarief moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent al Proximus-klant of Pay&Go-gebruiker of je wenst het te worden
 • Je (of de persoon waar je mee samenwoont) geniet nog niet van een sociaal tarief bij een andere vaste of gsm-operator
 • Er kan maar één begunstigde per gezin zijn
 • Eén korting op het abonnement en één korting op de gesprekskosten per klant
 • Je komt in aanmerking voor het sociaal tarief
 • Gsm-abonnement: de optie sociaal tarief is verenigbaar met alle privé-abonnementen (met uitzondering van Mobile 5-abonnementen) indien de klant aan de nodige voorwaarden voldoet. Niet beperkt tot een specifiek gebruikstype, maar niet verenigbaar met business-tariefplannen
 • Herlaadkaart: de vooraf betaalde optie sociaal tarief is verenigbaar met Pay&Go-tariefplannen indien de klant aan de nodige voorwaarden voldoet. Niet beperkt tot een specifiek gebruikstype, maar niet verenigbaar met de optie sociaal tarief voor gsm-abonnementen
 • Vaste lijn of internet: je moet titularis van de lijn zijn
 • Begunstigden van het leefloon: het voordeel geldt voor een periode van 6 maanden. De aanvraag moet om de 6 maanden opnieuw ingediend worden
 • Proximus moet op de hoogte worden gebracht van elke wijziging in de toestand die tot gevolg heeft dat de toekenningsvoorwaarden niet meer vervuld zijn

Wie komt in aanmerking voor een sociaal tarief?

Het sociaal tarief is een verlaagd tarief dat om sociale of humanitaire redenen wordt toegekend. Kom je in aanmerking voor het sociaal tarief? Dien dan een aanvraag in.

Personen met een leefloon

De begunstigde moet officieel als leefloner (= bestaansminimum krijgen) erkend zijn. Het voordeel wordt toegekend voor een periode van 6 maanden waarna de begunstigde opnieuw een aanvraag kan indienen.


Mensen van 65 jaar en ouder

De begunstigde van het sociaal tarief moet 65 jaar geworden zijn. Hij mag:

 • alleen wonen
 • samenwonen met 1 of meer personen van meer dan 60 jaar
 • samenwonen met 1 of meer kinderen
 • samenwonen met 1 of meer van zijn gehandicapte kinderen of kleinkinderen (minstens 66%) zonder leeftijdsbeperking
 • samenwonen met 1 of meer van zijn kleinkinderen die hun vader en moeder verloren hebben of hem zijn toevertrouwd door een gerechtelijke uitspraak
 • in een rusthuis wonen of in een andere vorm van gemeenschappelijk leven

De begunstigde dient te beschikken over een abonnement op zijn naam en voor zijn uitsluitend gebruik. 

Je jaarlijkse inkomsten gecumuleerd met deze van de personen die met jou samenwonen, mogen de som van € 27.011 verhoogd met telkens € 5.000,48 als er met jou samenwonende personen zijn, niet overschrijden. Dit bedrag is volgens de indexering van 01/01/2024. Dat bedrag wordt geregeld herzien, meer info op de website van het RIZIVNieuw venster.


Personen met een handicap

De begunstigde van de optie sociaal tarief moet minstens 66% gehandicapt zijn en 18 jaar geworden zijn. Hij mag:

 • alleen wonen
 • samenwonen met maximum 2 personen die geen familie van hem zijn
 • samenwonen met bloed- of aanverwanten van de 1e graad (echtgeno(o)t(e), vader, moeder, schoonouders, kinderen, schoonkinderen) of 2e graad (broers, zussen, halfbroers, halfzussen, grootouders, kleinkinderen
 • in een rusthuis wonen of in een andere vorm van gemeenschappelijk leven

De begunstigde dient te beschikken over een abonnement op zijn naam en voor zijn uitsluitend gebruik. 

Je jaarlijkse inkomsten gecumuleerd met deze van de personen die met jou samenwonen, mogen de som van € 27.011 verhoogd met telkens € 5.000,48 als er met jou samenwonende personen zijn, niet overschrijden. Dit bedrag is volgens de indexering van 01/01/2024. Dat bedrag wordt geregeld herzien, meer info op de website van het RIZIVNieuw venster.


Sommige personen met een gehoorverlies en personen die een laryngectomie hebben ondergaan

De aanvrager moet:

 • een gehoorverlies hebben opgelopen van minstens 70 dB voor zijn beste oor volgens de classificatie van het Internationaal Bureau voor Audiofonologie (BIAP)
 • of een laryngectomie hebben ondergaan

Ouders of grootouders kunnen van het sociaal tarief genieten als hun inwonend kind of kleinkind voldoet aan een van de bovengenoemde voorwaarden voor personen met deze handicap.


Personen die blind zijn geworden tijdens de oorlog

De begunstigde van de optie sociaal tarief moet officieel erkend zijn als persoon die blind is geworden tijdens de oorlog.

Hoe kan je een aanvraag indienen?

Als je denkt van dit sociale voordeel gebruik te kunnen maken, kun je contact opnemen met onze klantendienst.

Je aanvraag wordt dan geregistreerd en voor goedkeuring doorgestuurd naar het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie).

De optie sociaal tarief start in de maand die volgt op de activering van de optie. Als je dossier aanvaard wordt, zul je een bevestigingsbrief ontvangen. In geval van weigering, zal het BIPT je op de hoogte brengen van zijn beslissing.

Voor administratieve vragen: 0800 22 800.

Contacteer ons voor bijkomende informatie over het sociaal tarief

Hulp nodig?

Vragen over ons aanbod?

Een expert staat voor u klaar