5G: het netwerk van de toekomst

Think Possible

5G is niet schadelijk voor het milieu

De komst van de nieuwe communicatiestandaard doet veel stof opwaaien. Sommige mensen maken zich in het bijzonder zorgen over de impact ervan op ons milieu. Dat is nergens voor nodig: de uitrol van 5G in België is het onderwerp van talloze onderzoeken. En de bevindingen zijn unaniem positief.

Waarheid of mythe? Wij onderscheiden echt van vals over 5G

In tegenstelling tot wat sommigen beweren, is 5G niet verantwoordelijk voor vogelsterfte of de verspreiding van het coronavirus. Proximus weerlegt de voornaamste mythes over de komst van 5G.

5G effent de weg voor een nieuwe generatie robots

Een betere samenwerking tussen mens en robot

5G is de missing link tussen robotica en communicatie via de smartphone. Een nieuwe generatie robots zal geboren worden, die op hun beurt een technologische revolutie zullen ontketenen.

Wil je in een slimme stad wonen?

Zin om in een slimme stad te leven?

Dankzij 5G zullen steden vandaag en in de toekomst steeds geconnecteerder worden. Een beter verkeersbeheer, schonere straten, doeltreffende opvolging van het energieverbruik enz. De levenskwaliteit zal algemeen verbeteren.

Diensten en recreatie

5G kan ons leven op menig vlak verbeteren, gaande van recreatie tot de meest praktische diensten.

Hoe zit het met bedrijven?

Wat zijn de voordelen van 5G voor bedrijven?

Hoe kan het hen helpen bij hun digitale transformatie?


Ontdek hoe revolutionair efficiënt 5G kan zijn in deze video!

Meer weten over Proximus en 5G?

Ontdek alles wat je wil weten over het netwerk van de toekomst.

Nog vragen over 5G?

Je vindt het antwoord ongetwijfeld in onze FAQ.