Big Data voor betere inzichten

  • Gebruik locatie en andere gegevens in uw voordeel
  • Bepaal welk inzicht u wilt

Proximus Analytics

Proximus Analytics geeft u een beter inzicht in wat er zich op een bepaald tijdstip in een bepaalde zone afspeelt.

Hoeveel mensen zijn er in de zone aanwezig? Waar komen ze vandaan? Wie zijn ze? Hoe verplaatsen ze zich? Hoelang blijven ze? Hoe vaak komen ze terug? Wat is de financiële impact?

Proximus Analytics is een tool waarmee u heel eenvoudig rapporten kunt aanmaken en bestellen.

Gebruik locatiegegevens en andere gegevensbronnen

Meten is weten. Wanneer u uw klant of bezoeker beter begrijpt, kunt u uw strategie aanpassen om beter aan hun behoeften te voldoen of zelfs om hun behoeften en gedrag in kaart brengen.

Deze informatie is vooral nuttig voor:

  • De publieke sector: steden, gemeenten en overheden
  • Grootschalige distributie
  • Detailhandel
  • Mobiliteit
  • Toerisme
  • Evenementen

Big data-oplossingen

We bieden zowel oplossingen op maat als specifieke rapporten die gemakkelijk kunnen worden besteld door in te tekenen op Proximus Analytics.

Visitor and Event Analytics

Meet het aantal bezoekers op specifieke locaties en evenementen.

Journey Analytics

Meet het aantal bewegingen tussen punt A en punt B.

Mobility Analytics

Analyseert de verkeersstroom dankzij geconnecteerde voertuigen, routesensoren en parkeersensoren.

Real Time Crowd Management

Verstrekt realtime- informatie over het aantal mensen in een bepaalde zone.

Socio-Demographic Analytics

Verstrekt informatie zoals gezinssamenstelling, leeftijd, opleiding, inkomensniveau en sociale klasse.

Spending Analytics

Geeft informatie over de uitgaven en de bedrijfssectoren die er baat bij hebben.

Custom Analytics

Verkrijg inzichten op maat.

Analytics 2.0

Gegevensbronnen combineren om inzichten te verkrijgen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Bron

Wanneer de mobiele telefoon van een gebruiker verbinding maakt met mobiele antennes, verschaft hij locatiegegevens. Deze gegevens kunnen worden hergebruikt voor inzichten en statistieken. De gebruikers kunnen lokale abonnees zijn of internationale abonnees op reis in België.

Privacy

Proximus respecteert de privacy van haar klanten. Alle gegevens in de rapporten zijn geanonimiseerd en geaggregeerd. We maken enkel een rapport op als er in een gebied ten minste 30 personen actief zijn.

Oplossing op maat

Locatiegebaseerde geanonimiseerde gegevens worden verwerkt en kunnen worden gecombineerd met andere gegevensbronnen afkomstig van publieke instanties (bv. StatBel), met gegevens van partners of zelfs met gegevens uit uw database.

Leer uw klant beter kennen dankzij data analyse

Gebruikscases per sector

Als retailer is het essentieel om zowel bestaande als potentiële klanten te begrijpen om zo betere beslissingen te nemen en te groeien in een concurrentiële markt.

De verzamelde data over de beweging en het gedrag van mensen in en rond uw winkel of bestaande promotiegebieden, helpen u beslissingen te nemen over toekomstige business activiteiten. Het kan hierbij gaan om een geoptimaliseerde winkelervaring voor uw klanten, een nieuwe OOH-campagne of een locatie voor een nieuwe winkel.

Bij evenementen is het interessant om te weten hoeveel bezoekers er exact aanwezig waren, waar ze vandaan kwamen en hoe lang ze gebleven zijn.

Wanneer een eventorganisator over al deze informatie beschikt, kan u de bezoekers een betere service bieden, verschillende zones optimaliseren en efficiënter handelen in noodsituaties.

Toeristische organisaties beschikken vandaag niet over veel informatie over de herkomst en het profiel van bezoekers. Ook is het moeilijk te weten komen wanneer en hoeveel mensen een toeristische attractie, een specifiek stadsdeel of een andere trekpleister bezoeken.

De huidige onderzoeksmethodes zijn omslachtig en maken gebruik van een beperkt staal. De informatie, zoals overnachtingen in hotels of het aantal bezoeken aan bepaalde attracties, is beperkt en mogelijk pas veel later beschikbaar.

Lokale, regionale of nationale overheden moeten de belangen van een brede waaier van stakeholders ondersteunen om steden of regio's succesvoller te maken. U wilt graag inzicht verwerven in het aantal bezoekers aan openbare evenementen, toeristische attracties of winkelcentra, zodat parkeergelegenheid, openingsuren en retail aanbiedingen kunnen worden geoptimaliseerd.

Door de bewegingen van mensen te begrijpen, kan men mobiliteitsproblemen oplossen en ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt op openbare evenementen of -plaatsen.

Lokale, regionale of nationale overheden, maar ook mobiliteitsorganisaties, vinden informatie over verplaatsingen of bewegingen van mensen essentieel om de verkeersstroom van burgers en bezoekers van, naar en binnen een stad of gebied te verbeteren.

Een commercieel bedrijf, actief binnen transport en logistiek, wil bij het plannen van reisroutes opstoppingen zoveel mogelijk vermijden en de leveringsroutes optimaliseren. Dankzij de inzichten op het vlak van locatie en andere data kan men lessen trekken uit het verleden en beter plannen voor de toekomst. Met onze realtime data feeds kan men starten met het dynamisch beheer van de situatie.

Veiligheidsverantwoordelijken worden geconfronteerd met tal van uitdagingen. Vaak wordt een massale toeloop verwacht en moeten de veiligheidsrisico's vooraf worden ingeschat en aangepakt. Dankzij inzichten in de bewegingen van mensen op voorbije evenementen kunt u beter anticiperen op de veiligheidsmaatregelen die op komende evenementen moeten worden genomen.

Maar inzicht alleen is niet voldoende. Grote mensenmassa's en veiligheidsproblemen kunnen snel of onverwachts ontstaan. Sociale of andere media spelen hierin een belangrijke rol.

Knokke

Meten is weten

Tijdens het Lichtfestival hielp Proximus smart city Knokke met behulp van slimme technologie en data analytics haar beleid te objectiveren en haar dienstverlening te verbeteren. Het volledige verhaal vindt u in deze video.

In smart cities is objectieve data essentieel om het beleid uit te stippelen en achteraf te beoordelen.

Anthony Wittesaele, Schepen toerisme, Knokke-Heist