FOD Justitie versnelt digitalisering

Gepubliceerd op 25/02/2021 in Klantenverhalen

Ook al was de technologie beschikbaar, voor het gebruik van videoconferencing was er bij FOD Justitie weinig animo. Tot de coronacrisis het pad effende naar een veel breder gebruik. Niet alleen van video, maar van digitale tools in het algemeen.

FOD Justitie versnelt digitalisering

Digitalisering van de complete keten

“Het gebruik van videoconferentie is intussen ingebed in de dagelijkse werking van Justitie, en dat blijft in de toekomst ook zo”, zegt Ivan Verborgh, ICT-directeur bij de FOD Justitie. De lockdown eind maart vorig jaar zorgde voor een versnelling. Aangezet door de omstandigheden, leerde de FOD Justitie de bestaande video-installaties op een meer pragmatische manier inzetten, met name in ‘mixed modus’. Op die manier kan een gedetineerde via video bijvoorbeeld voor een rechter verschijnen, zonder dat hij daarvoor moet worden overgebracht uit de gevangenis.

Daarnaast rolde Proximus bij de FOD Justitie op heel korte termijn Webex uit. “De dienstverlening door Justitie moest gegarandeerd blijven”, zegt Ivan Verborgh. “Video hielp ons niet alleen de interne communicatie te ondersteunen, maar ook het contact met externe partijen, zoals de justitiehuizen.” De realiteit van het thuiswerk versterkte bovendien de rol van een toepassing als e-Deposit, waarmee raadslieden en burgers brieven, conclusies en stukkenbundels langs elektronische weg neerleggen in een specifiek dossier bij een rechtbank.

“De coronacrisis heeft de waarde van digitalisering scherp gesteld”, zegt Ivan Verborgh. “We gaan op dat pad verder. Het ultieme doel is de digitalisering van de complete keten: van de politie, via het parket, tot de rechtbank en het gevangeniswezen.”

Eén digitaal dossier

“Door de coronacrisis is het engagement om te digitaliseren bij de rechtbank groot”, zegt Theo Byl, onderzoeksrechter en afdelingsvoorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen in Mechelen. “We pleiten ervoor om dossiers van bij aanvang digitaal aan te maken. De betrokken politiedienst, de parketmagistraat en de rechtbank gaan met hetzelfde digitale dossier aan de slag. Dat is een moderne en vlotte manier van werken.”

Digitalisering in de rechtbank

Lees het interview

IT ondersteunt missie van gevangeniswezen

De directie van het gevangeniswezen ziet twee redenen waarom digitalisering in de gevangenissen een must is. “Onze missie is om gedetineerden in de samenleving te integreren. En die verandert razendsnel”, stelt Directeur-generaal Rudy Van De Voorde. “Als we hen niet leren omgaan met digitale tools risekeren ze opnieuw de boot te missen.” Daarnaast zijn veel diensten, zoals het afstandsonderwijs, enkel online toegankelijk. Rudy Van De Voorde: “Daarom bieden we in drie gevangenissen een platform aan om afstandsonderwijs mogelijk te maken. De toekomst is om steeds meer digitale toepassingen aan te bieden en dat voor al onze gedetineerden.”

Menselijkere justitie

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: “We willen justitie sneller, menselijker en straffer maken. Digitalisering is daarbij geen doel op zich, maar een middel om dat te realiseren. Een forse investering van 100 miljoen euro maakt een grote inhaalbeweging mogelijk. Er is heel veel bereidheid om hierin mee te stappen bij een nieuwe generatie magistraten. Bovendien was corona een game changer die in alle regionen van justitie voor een click gezorgd heeft.”

Bekijk de volledige reportage

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One