Dankzij digitalisering kan hr-bedrijf Liantis meer dan vroeger

Gepubliceerd op 08/10/2020 in Klantenverhalen

Om de klanten de best mogelijke dienstverlening aan te bieden, ging Liantis de voorbije jaren door een dubbele transformatie. Liantis bundelde het aanbod van een groep bedrijven tot één geïntegreerd portfolio en koos voluit voor één digitaal platform.

Dankzij digitalisering kan hr-bedrijf Liantis meer dan vroeger

Tot voor enkele jaren was Liantis een groep van bedrijven, elk met hun eigen merknamen, organisatie en bestuur. In 2015 viel de beslissing om al die activiteiten te bundelen, met 1 duidelijk doel: de klant een belangrijke meerwaarde bieden. “In 3 jaar hebben we die transformatie gerealiseerd”, zegt gedelegeerd bestuurder Philip Van Eeckhoute. “Door alle bedrijven en diensten volledig op elkaar te laten inhaken treedt Liantis nu op als een echte compagnon de route voor ondernemers.”

Liantis profileert zich als een all-round hr-dienstverlener doorheen het hele traject van een ondernemer: van de start als zelfstandige, over de aanwerving van medewerkers, de uitbouw van een hr- en welzijnsbeleid en de bescherming tegen risico’s, tot het pensioen. Het aanbod is zowel digitaal beschikbaar, als via een sterk vertakt kantorennetwerk. Liantis beheert in België zestig vestigingen.

Afstemming van business en IT

Samen met de transformatie van Liantis als groep, vond er ook een ingrijpende digitale transformatie plaats. “Terwijl de digitale diensten van de verschillende deelbedrijven – voor de transformatie tot Liantis – netjes naast elkaar bestonden, volgde die onderverdeling de behoeften van de ondernemers lang niet altijd”, zegt CIO Nicolas Van Kerschaver. “Onze opdracht was om digitale oplossingen te maken volgens de belevenis van de klant en niet volgens onze interne organisatie.”

Multidisciplinaire samenwerking

Nicolas: “De bestaande digitale tools moesten aan elkaar gekoppeld worden volgens een nieuwe onderverdeling. ” De stap naar een multidisciplinaire samenwerking was noodzakelijk en wellicht de meest ingrijpende verandering voor Liantis. “We hebben een mooi parcours afgelegd: van een portefeuille van diensten naar een geïntegreerd aanbod van oplossingen”, legt Philip uit. “Een werkgever klopt niet bij ons aan omdat hij op zoek is naar een toepassing voor pakweg loonberekening, wel omdat hij een oplossing wil waarmee hij zijn loonbeleid ondersteunt.”

Er ontstaat een digitaal ecosysteem waarbij de ondernemer, zijn accountant en Liantis elkaar ontmoeten op 1 platform.

Philip Van Eeckhoute, gedelegeerd bestuurder bij Liantis

author

Eén digitaal platform

Om die strategische transformatie ook te ondersteunen met een digitale transformatie werkte Liantis het digitale platform My Liantis uit. “Daar komt alles voor de ondernemer samen in 1 omgeving”, zegt Philip. My Liantis is het resultaat van een digitaal transformatietraject dat 5 jaar geleden startte. “We waren op dat moment nog verschillende bedrijven, elk met hun eigen historiek, met hun eigen visie op IT en hun eigen traject op het vlak van IT-ontwikkeling”, zegt Nicolas.

Digitalisering op vlak van infrastructuur en cultuur

Aan de integratie van de IT-visie van die verschillende bedrijven ging een grondige voorbereiding vooraf. “Daar was niet alleen een grote investering op het vlak van architectuur mee gemoeid”, vervolgt Nicolas. “We moesten ook sterk inzetten op processen, applicaties en op cultuur.” Dat laatste was een heel belangrijk element. In het nieuwe Liantis moesten de voormalige deelbedrijven van de groep zich samen achter 1 gemeenschappelijke cultuur scharen.

Meer betrokkenen in interactie

Met die nieuwe aanpak speelt Liantis rechtstreeks in op de veranderende behoeften van de klanten. “Het is niet meer zoals vroeger”, zegt Philip, “waarbij contact uitsluitend via de zaakvoerder van een onderneming verliep. Ook personeelsverantwoordelijken en de medewerkers zelf zijn vandaag betrokken in de digitale interactie tussen Liantis en hun organisatie.” Bovendien nemen de verwachtingen op dat vlak alleen maar toe. Liantis vult die behoefte onder meer in door de medewerkers van een bedrijf via apps vlot toegang te verlenen tot hun persoonlijke dossier.

Meer data, meer informatie

Daarnaast zorgt Liantis voor extra ondersteuning van de zaakvoerder. “We bieden meer informatie aan dan vroeger”, zegt Philip, “om de eenvoudige reden dat de technologie dat vandaag toelaat. Wij beschikken over meer sectorgebonden data, terwijl we ondernemers makkelijker toegang bieden tot cijfers over hun bedrijf.” Dat laat die ondernemers toe om zich op een eenvoudige manier aan benchmarks te toetsen en na te gaan hoe hun organisatie scoort ten opzichte van de gemiddelde concurrent uit de sector.

Klant kiest kanaal

Belangrijk in het digitale verhaal is dat de technologie een compleet nieuwe manier van interactie tussen Liantis en de bedrijven mogelijk maakt. “Die interactie loopt vandaag al helemaal anders dan 3 jaar geleden”, zegt Philip. “De digitalisering zorgt ervoor dat we heel snel, gericht en veilig communiceren met de klant.” Tegelijk begrijpt Liantis dat niet iedere klant even snel in het digitale verhaal meestapt.

Het bedrijf kiest dan ook bewust voor een aanpak via verschillende kanalen. “Klanten komen ook nog altijd langs in onze kantoren”, legt Philip uit. “En wie liever de telefoon gebruikt, krijgt langs die weg uiteraard ook een antwoord op zijn vragen.”

Digitalisering en automatisering zorgen voor tijdwinst bij onze medewerkers, die zich daardoor nog meer focussen op de eigenlijke dienstverlening aan de klant.

Nicolas Van Kerschaver, CIO bij Liantis

author

Meer tijd voor service

De dubbele transformatie – van de dienstverlening binnen Liantis en de bijhorende digitalisering – leverde intussen heel wat voordelen op. “Er ontstaat een digitaal ecosysteem waarbij de ondernemer, zijn accountant en Liantis elkaar ontmoeten op 1 platform”, legt Philip. “Via My Liantis heeft de boekhouder immers rechtstreeks toegang tot bepaalde documenten over een onderneming.” Het is dus niet meer zoals vroeger. Wanneer de boekhouder informatie nodig had, dan stelde hij de vraag aan de ondernemer, die op zijn beurt bij Liantis aanklopte en daarna het gevraagde document doorstuurde. In die context levert rechtstreekse digitale toegang tot informatie een duidelijke efficiëntiewinst op.

Digitalisering verruimt blik bij alle medewerkers

Evengoed zorgen digitalisering en automatisering voor tijdwinst bij de medewerkers van Liantis. “De belangrijkste meerwaarde schuilt daardoor in het feit dat de medewerkers zich nog beter kunnen focussen op de persoonlijke dienstverlening aan de klant”, zegt Nicolas. “Daarmee maken we uiteindelijk het verschil.” Op dat moment bereikt Liantis het echte doel van de hele transformatie. “Om bij dat resultaat uit te komen, moesten we inderdaad eerst alle onderliggende IT aan elkaar knopen”, legt Nicolas uit.

“En ja, dat vroeg een zware inspanning en heeft wel degelijk heel wat moeite gekost. Maar tegelijk heeft de hele oefening ook de blik van onze medewerkers verruimd, ook bij IT.”

De medewerkers van Liantis kijken nu op een andere manier naar hun werk. Ze begrijpen ook dat hun dienstverlening vaak voorbij de formele grenzen van Liantis reikt. “Wij zijn geen bank maar maken het voor onze klanten eenvoudig om bij hun opstart via onze digitale platformen bijvoorbeeld ook hun bankrekening te openen via een partner-bank van Liantis”, zegt Nicolas.

Een partner die meedenkt

Els Samyn maakte de transformatie van Liantis van heel nabij mee. Als Key Account Manager beheerde ze bij Proximus 10 jaar de relatie met Liantis. “De bedrijven die later samen Liantis zouden vormen, deden 10 jaar geleden al hun IT-beheer zo veel mogelijk zelf”, vertelt ze. “Ze maakten hun eigen software, stonden zelf in voor monitoring, enzovoort.” De transformatie naar Liantis bracht een compleet nieuwe mindset met zich mee. Het fusiebedrijf focust voluit op zijn kernactiviteiten. Wat daar niet toe behoort, laat Liantis liever over aan specialisten. Zo staat Proximus in voor het hele communicatieluik.

“Dat is een ruim actieterrein”, vertelt Els. “Het gaat niet alleen om vaste en mobiele telefonie, maar ook om het Explore-netwerk en tools voor samenwerking, zoals Microsoft Teams.” Liantis vond in Proximus een uniek aanspreekpunt dat toegang biedt tot een heel brede waaier aan IT-expertise. “Het grote verschil met vroeger is dat we daarbij nu echt als een partner kunnen optreden en niet zomaar als een leverancier van losse producten. We denken samen met Liantis na en tekenen mee aan het design van een oplossing.”

Philip Van Eeckhoute is jurist en was actief in verschillende leidinggevende functies in de accountancysector. In 2010 maakte hij de overstap naar de toenmalige ADMB-groep om er begin 2012 gedelegeerd bestuurder te worden.

Nicolas Van Kerschaver is handelsingenieur. In 2001 ging hij aan de slag bij Liantis en bekleedde hij verschillende businessfuncties, waaronder financieel en commercieel directeur. Sinds 2016 is hij CIO.

Wil u de interactie met klanten verbeteren?

Lees er meer over

Meer lezen over hoe bedrijven hun klanteninteractie ondersteunen?

Ga naar de blog

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One