Het CSIRT waakt over uw cybersecurity

Gepubliceerd op 09/11/2022 in Tech, tips & trics

Gemiddeld krijgt elk bedrijf jaarlijks te maken met minstens één securityprobleem. De laatste jaren nam het aantal cyberaanvallen alleen maar toe, met steeds grotere gevolgen. Verhoogde waakzaamheid en krachtdadig optreden blijft de boodschap.

Het CSIRT waakt over uw cybersecurity

Ieder bedrijf steunt vandaag op digitale processen. Maar aan digitalisering hangen onvermijdelijk risico’s vast. Eén van die risico’s is de almaar toenemende cybercriminaliteit. Daarbij is het niet een kwestie van ‘of’ uw bedrijf te maken krijgt met een cyberincident, maar ‘wanneer’. Het is daarom belangrijk om uw organisatie voor te bereiden om snel te kunnen reageren op cyberincidenten, zodat u de impact ervan tot een minimum beperkt.

Hoe veerkrachtig is uw organsatie bij een cybersecurityincident? Met enkele tips kan u de cyberveerkacht van uw bedrijf al vergroten.

Ontdek de 5 tips

Verregaande analyse van uw cybersecurity

Bij cyberaanvallen is een doorgedreven analyse van uw IT-beveiliging heel belangrijk, bijvoorbeeld om te weten hoe malware zoals ransomware uw netwerk wist binnen te dringen.

Vaak is het mogelijk om het incident zelf aan te pakken en uw data te herstellen. Maar evengoed is een aanval zo complex dat u de tussenkomst van een specialist nodig hebt om uw bedrijf weer normaal te laten functioneren. In zo’n geval doet u een beroep op een CSIRT.

Wat is een CSIRT?

Een Cybersecurity Incident Response Team (CSIRT) kan u het best vergelijken met een brandweerkorps: het is 24/7 bereikbaar en wanneer er zich een cyberdreiging of -incident voordoet, kan u alarm slaan en het CSIRT vragen om de brand te komen blussen.

Samen met u onderzoekt het team het incident, schakelt de juiste specialisten in en zorgt ervoor dat uw organisatie snel weer up and running is na een cyberaanval of -incident. Tegelijk zorgt het CSIRT voor een set maatregelen en adviezen, om toekomstige incidenten te vermijden.

Hoe helpt het CSIRT u bij een cyberaanval?

Aan de hand van de gegevens en informatie die u deelt met het CSIRT, verneemt u meteen wat er aan de hand kan zijn en over welk soort incident het gaat. Het CSIRT vertelt u vervolgens welke stappen u zelf kan ondernemen om het incident aan te pakken. U verneemt dan bijvoorbeeld hoe u de verspreiding van ransomware kan voorkomen, hoe u uw back-ups kan beveiligen, hoe u de poorten van uw firewall blokkeert, enzovoort. In elke situatie zal het team u informeren over hoe u gegevens over het incident verzamelt en bewaart.

Hulp ter plaatse

Blijkt uit de eerste analyse dat er hulp ter plaatse moet komen? Dan bepaalt het CSIRT wat u precies nodig heeft. Afhankelijk van het type incident stuurt het team specialisten met specifieke beveiligingsexpertise naar uw bedrijf. Zij lossen het probleem zo snel mogelijk voor u op. Ze kunnen u ook helpen uw business weer op gang te helpen nadat de dreiging is ingedamd en geëlimineerd.

Juridische stappen tegen cybercriminaliteit

Achteraf stelt het CSIRT een rapport op met zijn belangrijkste bevindingen en adviezen, zowel voor de korte als de lange termijn. Indien nodig wordt er forensisch bewijsmateriaal veiliggesteld. Dat kan belangrijk zijn wanneer u juridische stappen wenst te ondernemen tegen de cybercriminelen.

Wat is het verschil tussen CSIRT en een Security Operations Center (SOC)?

Bedrijven die zich liever voluit op hun corebusiness concentreren, vertrouwen hun operationele IT-beveiliging toe aan een externe partner. Die waakt over de veiligheid van netwerk en applicaties vanuit een Security Operations Center (SOC). Als het CSIRT een brandweerkorps is, dan is het SOC te vergelijken met een oplossing voor branddetectie.

SOC en CSIRT van Proximus

Het SOC en het CSIRT van Proximus zijn gevestigd in België. Dat laat toe heel snel een expert ter plaatse te sturen. De medewerkers van beide teams spreken Frans, Nederlands en Engels. Dat maakt heldere communicatie mogelijk, zonder misverstanden, ook in crisismomenten.

Hebt u vragen over het CSIRT of over cybersecurity?

More information on the CSIRTNew window

Experts

Onze experten houden u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en trends voor ICT professionals.

Andere artikels van Experts