Samenwerking bepaalt toekomst van de logistiek

Gepubliceerd op 14/11/2022 in Inspireren

Het open ecosysteem is het model van de toekomst. In de logistieke sector gaan bedrijven daarom vaker en continu op zoek naar nieuwe samenwerkingsmethodes waarbij ze actief infrastructuur en data delen en samen duurzamere supply chains bouwen.

Samenwerking bepaalt toekomst van de logistiek

Over de uitdagingen van de logistieke sector ging Proximus in debat met enkele toonaangevende spelers uit de branche. De rondetafel vond niet toevallig bij Log!Ville plaats, het innovatiecentrum voor het logistieke ecosysteem waar Proximus partner van is.

Tegen 2030 willen we de eerste CO2-neutrale supply chain in België realiseren.

Hans Schurmans, Director Logistics Proximus

author

CO2-neutrale supply chain

“Onze ambitie is duidelijk”, zegt Hans Schurmans, Director Logistics bij Proximus. “Tegen 2030 willen we de eerste CO2-neutrale supply chain in België realiseren.” Proximus neemt die ambitie bijzonder ernstig. Duurzaamheid speelt een centrale rol in onze strategie, net zoals de ontwikkeling van het netwerk omdat het één van Proximus’ hoofdpijlers is om acties richting te geven, vandaag en in de toekomst. Het groene engagement uit zich in allerlei initiatieven: van de recyclage van smartphones tot het exclusieve gebruik van groene energie.

Voorbij de eigen grenzen

Inzetten op duurzaamheid vereist dat een bedrijf voorbij de eigen grenzen kijkt. Om bij een CO2-neutrale supply chain uit te komen, moet Proximus niet alleen de CO2-uitstoot van zijn vestigingen en intern transport wegwerken, maar ook die van het externe transport. In dat verband werkt Proximus onder andere mee aan het CULT-project in Antwerpen. CULT is één van de drijvende krachten achter het CO2-neutrale transport van B2C-leveringen van Proximus, en combineert succesvol met volumes van andere partners.

Een nieuwe kijk op logistiek

Volgens Kris Neyens, Manager Internationalisation bij VIL, vormt het Physical Internet (PI) de katalysator voor een emissievrije logistiek. Het Physical Internet is ‘een systeem van systemen’ dat via de uitwisseling van datatransportvolumes en transportmodi op elkaar afstemt. “De eerste mainstreamtoepassingen van het PI verwachten we over tien tot vijftien jaar”, zegt Kris Neyens. “Maar we zien nu al een versnelling en tractie bij de Belgische havens en luchthavens. We beseffen dat we onszelf moeten heruitvinden en ons operationeel bedrijfsmodel moeten herdefiniëren omdat de context waarin duurzame ontwikkeling steeds belangrijker wordt, snel evolueert.”

We beseffen dat we ons operationeel bedrijfsmodel moeten herdefiniëren.

Kris Neyens, Manager Internationalisation VIL

author

“Het Physical Internet draait in wezen om samenwerking”, aldus Hans Schurmans. “Via het PI kan je altijd de beste oplossing bieden op het vlak van transport en logistiek. Dat is heel anders dan de hedendaagse realiteit, waar bedrijven een vast contract hebben met een transporteur of een logistieke dienstverlener. De grote uitdaging is: zicht hebben op wat er beschikbaar is om te voldoen aan jouw specifieke behoeften.”

Het concrete gebruik van het PI lijkt nog veraf. “Maar we kunnen nu al anticiperen op zijn groei en nadenken over de diverse aspecten ervan, zoals security, dataopslag en fysieke infrastructuur”, zegt Anne-Sophie Lotgering, Chief Enterprise Market Officer bij Proximus. “Het is van het allergrootste belang om de juiste data en zo de essentiële informatie ter beschikking te hebben.” En ook dat werkt het best binnen de context van een ecosysteem van partners. “Daarbij moet je gestandaardiseerde services nastreven”, vult Erik Lamoral, CIO van H.Essers, nog aan, “anders kan je niet samenwerken.”

Ontdek hoe Proximus uw transport en logistiek ondersteunt met innovatieve technologie.

Innovatieve technologieën

Duurzaamheid by design

De ambitie om te streven streven naar een emissievrije supply chain begint bij emissievrije bedrijven die samen die supply chain vormen. Een visie die daartoe bijdraagt, is die van duurzaamheid by design. “Het is een aanpak die toelaat om van bij de start rekening te houden met de CO2-voetafdruk van een product”, zegt Jurgen De Wever, Strategy Manager bij Siemens. In plaats van op het einde van de ontwikkelingscyclus de emissie te berekenen, is het de bedoeling de mogelijke emissie al tijdens de designfase in kaart te brengen en zoveel mogelijk te reduceren.

Nieuwe technologie, zoals designsoftware, integreert de CO2-voetafdruk als extra vereiste voor het ontwerp, net zoals er vereisten zijn op het vlak van veiligheid of gebruiksvriendelijkheid. “Bij duurzaamheid gaat het trouwens niet alleen over het groene karakter van een product,” zegt Jurgen De Wever, “maar ook over de omstandigheden waarin het is geproduceerd, mensenrechten, enzovoort.”

Een strategische visie

Bij de zoektocht naar innovatie kunnen Europese bedrijven op heel wat steun rekenen, maar tegelijk botsen ze erg vaak op een massa regels en procedures. Toch gaat het vooral om de moed te hebben om vooruitgang te boeken en een opportuniteit te grijpen, ook al bestaat de kans dat een project zou kunnen mislukken. Dat vraagt om een duidelijke, strategische visie op duurzaamheid.

Nieuwe technologie kan daarbij een cruciale rol spelen. Denk aan het potentieel van 5G binnen de logistieke sector als enabler voor innovatie, onder meer rond het gebruik van automatische voertuigen en drones, de inzet van smartglasses en allerlei vormen van automatisering op basis van IoT en AI. “5G maakt IoT met grote volumes geconnecteerde things mogelijk en genereert nieuwe inzichten en bedrijfsmodellen”, zegt Michael Dekegel, Sales Manager bij Proximus. “Zeker 5G-Mobile Private Network (MPN) – waarbij alle data lokaal blijven – biedt heel veel nieuwe mogelijkheden, ook in magazijnen.”

Security moet echt ingebed zijn in de digitale systemen, net omdat de waarde van de data zo belangrijk is.

Jurgen De Wever, Strategy Manager Siemens

author

Nieuwe technologie, andere benadering

Technologie kan bestaande processen efficiënter maken. “Onze concrete uitdaging is dat we verspreid zitten over verschillende locaties in de haven”, zegt Tamara Tanghe, Director Facility bij Commodity Centre Belgium, “waardoor we aanzienlijk veel transport tussen de warehouses hebben.” Op dezelfde manier zien we vandaag ook veel wegtransport tussen luchthavens. “Dat is echt weinig duurzaam”, zegt Kris Neyens. “Het bewijst dat je een supply chain niet als een aparte entiteit mag bekijken, maar als een onderdeel van een groter geheel. Wellicht kan technologie daar iets in betekenen.”

Het gebruik van nieuwe technologie vraagt echter vaak om een andere benadering. “Stel dat je auto’s op de kade wil tellen met een drone”, geeft Anne-Sophie Lotgering als voorbeeld. “De investering in barcodes zorgt ervoor dat het momenteel goedkoper blijft om manueel te tellen. Maar als je via die barcode ook allerlei andere informatie kunt uitlezen, verandert de business case compleet. Het gaat erom het grotere geheel te bekijken.”

Data als grondstof

De data die zo beschikbaar komt, kan immers de grondstof vormen voor weer iets anders. “We passen dat principe nu al toe bij de refurbishment van toestellen”, zegt Hans Schurmans. “We documenteren de fouten en schade die we bij de toestellen opmerken. Dat laat ons toe daarover te onderhandelen bij de leverancier, bijvoorbeeld omdat we weten wat er snel kapot gaat aan een toestel.” Dat laat de producenten toe hun productieproces te verbeteren. “We doen dan ook geen kwaliteitscontrole meer op het einde van de productielijn, maar doorheen de hele lijn”, zegt Jurgen De Wever.

Het is daarbij uiteraard belangrijk over de juiste data te beschikken – en op een veilige manier. “Een beleid rond IT-governance is dan niet genoeg”, vindt Jurgen De Wever. “Security moet echt ingebed zijn in de digitale systemen, net omdat de waarde van de data zo belangrijk is.”

Data veilig delen

Tegelijk is het dat aspect dat bedrijven ervan weerhoudt vlot data te delen. “In de last-mile logistiek zien we dat bedrijven terugschrikken om data te delen”, zegt Hans Schurmans. “Nochtans is dat essentieel om het te doen werken. Er zou een manier moeten komen waarbij bedrijven hun data veilig kunnen delen met partners.” Met name PI Living Labs en Citadel onderzoeken dat.

“Ze bekijken hoe je je data veilig op je eigen systemen kan houden en exclusief kunt delen met een andere partner uit je ecosysteem”, legt Kris Neyens uit. “Security moet dan echt wel naar een hoger niveau, en tegelijk moet je altijd de baas blijven over je eigen data.”

De mens centraal

Er is in de evolutie naar een emissievrije supply chain een mentaliteitsverandering nodig. Waardoor we – ondanks alle automatisering en digitalisering – alsnog bij de rol van de mens uitkomen. Medewerkers blijven essentieel voor het succes van een bedrijf. “Maar wanneer je een succes behaalt en dit wil meten, vind je vandaag niet de mensen om dat te doen”, zegt Jurgen De Wever. “Meer nog, het tekort aan de juiste profielen laat zich momenteel wellicht voor een stuk oplossen via automatisering en digitalisering, maar op termijn zal dat niet voldoende zijn.” Kleine bedrijven staan in die context vaak nog voor grotere uitdagingen.

“Bij Essers bekijken we onder andere hoe we AI kunnen inzetten”, zegt Erik Lamoral, CIO bij Essers. “En we doen dat stap voor stap, case per case.” Het streven naar een efficiëntere, werkbare supply chain steunt echter niet alleen op de inzet van nieuwe technologie. “Om een voorbeeld te geven”, zegt Hans Schurmans, “bij Proximus zijn we voor onze leveringen van D+1 naar D+2 gegaan (levering op de tweede dag na de bestelling – nvdr).

Tegelijk is de tevredenheid van de klanten gelijk gebleven. Zo halen we onnodige druk uit de supply chain.” De klant hoeft zijn nieuwe toestel lang niet altijd de volgende dag al in huis te hebben, zo blijkt.

Ontdek hoe Proximus uw transport en logistiek ondersteunt met innovatieve technologie.

Innovatieve technologieën

Deelnemers rondetafel:

Patrick Aertsens, Managing Director, Log!Ville
Peter De Bruyne, CIO, BD myShopi/BD Logistics
Michael Dekegel, Sales Manager, Proximus
Jurgen De Wever, Strategy Manager, Siemens
Stephan Janssen, ICT Manager, ODTH
Erik Lamoral, CIO, H.Essers
Anne-Sophie Lotgering, Chief Enterprise Market Officer, Proximus
Erik Naus, Managing Director, CEVA Logistics
Kris Neyens, Manager Internationalization, VIL
Frank Schnitzeler, Northern Continent Business Development Manager H2 for Mobility, Air Products
Hans Schurmans, Director of Logistics, Proximus
Tamara Tanghe, Director Facility, Commodity Centre Belgium

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One