×
×

Packs for Employees

Een mooi cadeau voor uw werknemers

Voordelig voor uw bedrijf
Voordelig voor uw werknemers
Internetverbinding voor privé- en professioneel gebruik

Een fiscaal interessant verloningsalternatief

Een concurrentieel en aantrekkelijk loonpakket

Met Pack for Employees stellen we u voor tussen te komen in het privé-internetabonnement van uw medewerkers: voor hen, een cadeau dat ze op prijs stellen, voor u, een fiscaal onklopbaar verloningsalternatief. Het juiste evenwicht tussen bedrijfsbelangen en verwachtingen van loontrekkenden.

Bereken uw voordeel

Voordelen voor uw bedrijf

Veel goedkoper dan een loonsverhoging

100% aftrekbaar
De terbeschikkingstelling van een privé-internetabonnement vormt voor uw medewerker een voordeel in natura waarvan de waarde door de fiscus is vastgesteld op € 60 per jaar. Indien u dit voordeel en het bedrag ervan op zijn loonfiche vermeldt, kunt u de betaling van het internetabonnement voor 100% aftrekken.

Probleemloos
Het programma Packs for Employees is zowel door de fiscus als de RSZ goedgekeurd. Gedaan met onkostennota’s en bewijsstukken! Bovendien kunt u de begunstigde werknemers toevoegen of schrappen via uw klantenzone op MyProximus: eenvoudiger kan het niet...

Krachtige stimulans van motivering en inzet
Het privé-internetabonnement is een van de populairste voordelen in natura. Het is een uitstekend middel om nieuw talent aan te trekken en te binden en uw imago als werkgever op te krikken.

Voordelen voor uw werknemers

Flinke besparing op hun factuur
Naargelang het bedrag van uw bijdrage kunnen uw medewerkers besparen op hun persoonlijke telecomkosten. Ze genieten bovendien gratis voordelen: installatie en activering van de internetaansluiting, modem, beveiligingsprogramma van Norton.

De ideale verbinding voor privédoeleinden en telewerk
U schenkt een voordeel waar zowel uw medewerker als zijn gezin van kunnen profiteren. En als uw onderneming voor telewerk kiest of plannen heeft in die zin, kan dezelfde verbinding worden gebruikt voor telewerk.

Elk zijn Proximus Pack
Uw medewerker kan het internetabonnement dat u hem aanbiedt op eigen kosten aanvullen met een vaste lijn, mobiele telefonie en TV. Onze Packs bieden oneindig veel mogelijkheden tegen beduidend lagere tarieven dan de gangbare prijzen.

Hoe gaat het in zijn werk?

step 1

U opteert voor een tussenkomst in Internet Maxi of voor een vaste maandelijkse bijdrage van € 20 tot € 45.

step 2

De begunstigde medewerkers betalen zelf een toeslag indien ze een of meer producten wensen toe te voegen en stellen een Pack naar keuze samen.

step 3

U ontvangt een factuur ten belope van het bedrag van uw tussenkomst.

step 4

Uw medewerker ontvangt een factuur voor de eventuele toeslag.

Packs for Employees: how does it work?

Bereken uw voordeel

Waarom Packs for Employees kiezen?

Voordeel 1

In België kost 1 arbeidsuur

€ 4

meer dan in de buurlanden, met name
€ 43 tegenover € 39
(na aftrek van alle lastenverminderingen en fiscale subsidies)
Bron: VBO

Voordeel 2

Tot

15%

van het totale loonbudget wordt geïnvesteerd in loonalteratieven
Bron: Peoplesphere

Voordeel 3

50%

van de actieven van generatie Y zegt bereid te zijn uit hun functie te stappen als ze vinden dat de technologie die hun werkgever hun biedt niet voldoet aan hun verwachtingen
Bron: PSB

Voordeel 4

Voor

43%

van de toekomstige gediplomeerden is de woon-werkafstand een grote bezorgdheid. Om daaraan iets te doen, blijkt flexibiliteit de oplossing.

Klantenverhalen

Digitalisering bij de werknemers bevorderen

Steeds meer werkgevers maken gebruik van digitale applicaties om de efficiëntie van hun onderneming te verbeteren. Prayon, actief in de wereld van fosfaten, heeft vele werknemers uitgerust met een mobiel toestel en een permanente internetverbinding.

Telewerk en voordelen in natura combineren

Bij Boss Paint draait het hr-beleid rond evenwicht tussen werk en privéleven: bedrijfsrestaurant, strijkdienst, flexibele werkuren en, natuurlijk, internetverbinding thuis.

 

Contacteer ons

Onze medewerkers staan klaar om u te helpen!