×
×
Beheer uw mobiele vloot

Beheer uw mobiele vloot

Mobile Device Management & Protection

Verhoog de productiviteit van uw werknemers door uw netwerk open te stellen voor mobiele toestellen (smartphones en tablets, zowel privé als professioneel) zonder de veiligheid in het gedrang te brengen.

Voordelen

 • Hogere performantie voor uw bedrijf
 • Gemotiveerdere en productievere medewerkers
 • Minder uitgaven op mobiele toestellen.
Mobile Device Management voordelen

Mobile Device Protection levert beveiligde connecties met de applicaties en gegevens via SSL VPN. Het biedt ook de nodige bescherming tegen malware, voert automatische antivirusupdates uit, scant realtime alle bestanden die binnenkomen via sms, Bluetooth, wifi, desktopsynchronisatie, enz.

Functies

Mobile Device Management & Protection laat u toe uw mobiele vloot te beheren door alle populaire mobiele operating systems, alsook de on-site diensten en die in de cloud, te ondersteunen.

Ondersteund door Apple iOS, Google Android, Windows Mobile, Nokia Symbian en BlackBerry.

 • Activering en registratie: registratie van de toestellen per toestel, per volume of via selfservice door de gebruikers
 • Stockbeheer: overzicht in real time van alle mobiele toestellen, de details ervan, de oude toestellen, de toestellen die toebehoren aan het bedrijf/de medewerkers
 • Provisioning op afstand: configuratie en update op afstand van de instellingen van de toestellen en accounts (e-mail, VPN, wifi, ...)
 • Applicatiebeheer: inventaris, publicatie en levering van applicaties, beheer van de app store van het bedrijf
 • Beveiliging*: mogelijkheid om toestellen te vergrendelen of te wissen en een wachtwoordbeleid en vergrendelingsbeleid op te leggen
 • Distributie van certificaten**: mogelijkheid om certificaten te distribueren onder de eindgebruikers
 • Toegangscontrole***: authenticatie van de actieve sync-connectie en blokkering van toegang tot e-mails
 • Zelfbediening voor de gebruikers: gebruikers kunnen een toestel registreren, lokaliseren op een kaart en het vergrendelen/wissen

* Ondersteund door Apple iOS vanaf versie 4.0
** Ondersteund door Google Android met Nitrodesk en Windows Mobile vanaf versie 6.0, niet ondersteund door Nokia Symbian en BlackBerry
*** Niet ondersteund door BlackBerry

Downloads

Mobile Managed Services

Dankzij de Mobile Managed Services kunt u de verantwoordelijkheid voor het dagelijkse beheer van uw mobiele vloot uitbesteden en daarbij ondersteuning en advies krijgen van een hooggekwalificeerd team.

Voordelen

 • Toegewijde, competente en ervaren resources qua beheer van mobiele oplossingen
 • Een basisaanbod aangevuld met talloze opties in functie van de behoeften van de klant
 • Uitgebreid advies en zes dagen op zeven beschikbaar
Mobile Managed Services voordelen
Functies

De Mobile Managed Services zijn beschikbaar in verschillende categorieën. Om in te tekenen op deze managed services moet uw bedrijf een vloot van minstens 100 mobiele toestellen hebben.

Mobile Managed Services Start – categorie 1

 • Ondersteuning bij nummeroverdraagbaarheid en nieuwe activeringen van simkaarten
 • Configuratie van nieuwe simkaarten
 • Configuratie van de toestellen met het oog op het gebruik van het Proximus-netwerk
 • Operationeel contactpunt in het kader van het dienstproject

Mobile Managed Services Start – categorie 2

Deze categorie bestaat uit de activiteiten van categorie 1, plus de volgende activiteiten:

 • Internetconfiguratie van toestellen
 • Kopiëren van gebruikersinformatie op de toestellen
 • Opleiding van de eindgebruikers (voor het gebruik van e-mail en mobiel internet)

Mobile Managed Services Comfort

Mobile Managed Services Comfort is een terugkerende dienstverlening en volgt de 'natuurlijke evolutie' van de dienstenportfolio van de klant.

Budget Manager

Proximus Budget Manager is de ideale oplossing om de kosten voor mobiele telefonie in uw bedrijf te controleren en te beperken.

Voordelen

 • Optimale kostenbeheersing
 • Duidelijke, accurate budgetten
 • Voor gebruik in België en in het buitenland
 • Een extralegaal voordeel voor uw werknemers: één gsm voor professioneel en privégebruik met businesstarieven, ook voor het privégebruik
 • Onnodig om bepaalde gebruikstypes te blokkeren en dus geen frustratie bij de gebruikers
Budget Manager voordelen

In de praktijk

Afhankelijk van uw behoeften en/of het consumptiepatroon van uw werknemers kunt u vijf verschillende bijdragetypes vastleggen. Als de gebruiker de vastgelegde limiet niet bereikt, wordt u het effectief gebruikte bedrag aangerekend. Als de limiet wordt overschreden, wordt het saldo rechtstreeks aan de gebruiker aangerekend.

Niveau 1: bedrag per gebruiker
 • Uw bijdrage wordt betaald voor elk gebruikstype of elke gebruikscategorie, zonder onderscheid
 • Het totaal van de vastgelegde bedragen per gebruiker staat vermeld op uw factuur
 • Als het totale bedrag van de factuur van de gebruiker lager is dan het bedrag dat u beslist hebt te betalen, zal alleen het werkelijk verbruikte bedrag u worden aangerekend
Niveau 2: percentage tot maximaal bedrag
 • Uw bijdrage wordt betaald voor elk gebruikstype of elke gebruikscategorie, zonder onderscheid
 • Bijvoorbeeld, u kunt beslissen om voor tien van uw medewerkers 50% van hun totale factuurbedrag te betalen, tot een maximumbedrag van € 30. Elk bedrag boven de € 30 wordt door de werknemers zelf betaald
 • U kunt ook een bijdragepercentage vastleggen zonder maximumbedrag
Niveau 3: bijdrage per gebruikscategorie
 • U legt een algemeen bedrag per gebruikscategorie vast: kosten buiten het gebruik, spraakcommunicatie, video-oproepen, datacommunicatie
 • Bijvoorbeeld, u kiest ervoor € 30 te betalen voor spraak- en datacommunicatie, maar geen bijdrage te betalen voor kosten buiten het gebruik en video-oproepen
Combinaties van de niveaus 1 en 3 of 2 en 3 zijn mogelijk

U kunt uw bijdrage van een bedrag per gebruiker combineren met een bedrag per gebruikstype, of een bedrag per gebruikscategorie combineren met een bedrag per gebruikstype. Zo kunt u uitzonderingen maken. Bijvoorbeeld: u kunt een bedrag van € 30 vastleggen per factuur:

 • 0% voor nationale sms'en (d.w.z. uw werknemer betaalt alle sms'en zelf)
 • 0% voor internationale gesprekken

MAAR

 • 100% voor nationale gesprekken (in dit geval heeft de 100% voorrang op het totale factuurbedrag, m.a.w. als de eindgebruiker € 45 voor nationale gesprekken heeft gebruikt, betaalt u € 45 i.p.v. € 30).
Vastgelegd bedrag per gebruikstype
 • Voor elk gebruikstype (bv. internationale communicatie, in het buitenland ontvangen oproepen, sms, mms, enz.) legt u het bedrag vast dat uw bedrijf bereid is te betalen voor elke gebruiker
 • U kunt alle kosten op u nemen (100%) of bepaalde gebruikstypes uitsluiten (0%)
 • Bijvoorbeeld, u kunt ervoor kiezen om een bedrag van € 5 te betalen voor sms-kosten, maar € 0 voor mms, terwijl u 100% van de nationale gesprekskosten betaalt

Blijf op de hoogte van uw verbruik

Gedaan met onaangename verrassingen. Beheer uw mobiel datavolume.

MyProximus

De MyProximus-applicatie geeft u wanneer u maar wilt en met slechts één klik een volledig overzicht van uw verbruik aan oproepen, berichten (sms'en en mms'en) en internetvolume. Download de MyProximus-applicatie op uw gsm, smartphone of tablet. U vindt hem op Google Play Store, de App Store, enz.

Melding per sms

Om elke onaangename verrassing m.b.t. het mobiele datavolume te vermijden bij ontvangst van uw factuur, stuurt Proximus u sms'en om u te melden hoe het staat met uw dataverbruik, dit zowel in België als in het buitenland. Deze dienst wordt automatisch geactiveerd. Tussen 22 en 7 uur (Belgische tijd) wordt er geen enkele sms gestuurd. De surfsnelheid wordt beperkt tot 128 Kbps wanneer de volumelimiet voor Internet On GSM Favorite overschreden wordt. Dit wordt u gemeld per sms. Op die manier proberen we u bijkomende kosten door het downloaden van zware volumes te besparen.

Surflimiet in de Europese Unie

Wanneer u in het buitenland surft, wordt uw internetverbinding uitgeschakeld zodra uw factuur € 60 bereikt. Net voordat u uw surflimiet bereikt en op het ogenblik dat die limiet bereikt is, wordt u per sms verwittigd. De surflimiet geldt tot de volgende facturatieperiode. U ontvangt een sms zodra u opnieuw kunt surfen in het buitenland. U hebt een abonnement om in het buitenland voordeliger te surfen De surflimiet wordt dan toegepast wanneer u uw bundel van € 60 overschrijdt.

(De)activering van de surflimiet

Klanten een surflimiet wensen te (de)activeren, kunnen contact opnemen met hun accountmanager of met de klantendienst van Proximus op het verkort nummer 8480.

E-mail berichtgeving aan de Fleet manager

Deze gratis dienst, beschikbaar in MyProximus, biedt een dagelijks e-mail bericht met rapporten over eindgebruikers die de dag tevoren een sms hebben ontvangen. Zodoende kan de Fleet Manager op gepaste wijze handelen om bvb eindgebruikers in te lichten, volumes te verhogen, enz. Deze rapporten bevatten enkel de gsm-nummers tot dewelke de Fleet Manager toegang heeft. De rapporthistoriek is bereikbaar via MyBusiness en biedt een overzicht van de laatste 7 dagen.

Activering
 • Kies ‘Overzicht van de meldingen’ uit het ‘Overzicht van het dataverbruik‘ menu
 • Klik op 'Activeren'
 • Kies de categorie (Nationaal-Roaming-Beide)
 • Voeg een e-mail adres toe (indien verschillend van de auto-fill)
 • Bewaren
Beschikbare rapporten
 • Open de ‘Beschikbare rapporten’ met de MyBusiness login-gegevens vanuit het ‘Overzicht van het dataverbruik’ menu
 • De rapporthistoriek van de laatste 7 dagen blijft beschikbaar
 • De categorie kan worden gewijzigd
 • Rapporten kunnen worden verwijderd
Frequentie
 • Doorgaans bij aanvang van de factureringcyclus
 • Wanneer er geen rapport beschikbaar is, wordt er geen sms verzonden

Klantenverhalen

Klantenverhalen

PrimaMundo

Verser dan vers. Thiry ontwikkelt verregaande automatisering. Elke dag en nacht doorkruisen de 33 vrachtwagens van Thiry het land om hun fruit en groenten tijdig in de rekken te krijgen. Sinds kort schakelt het bedrijf hiervoor de mobiele oplossingen van Proximus in.

Meer lezen

Anderen bekeken ook

Mobiele telefonie

De beste abonnementen in België en het buitenland.

Beheer uw mobiele facturen

Vervang uw papieren facturen door digitale.

Contact