Fabriek Logistiek toont wat 5G mogelijk maakt

Gepubliceerd op 23/11/2021 in Klantenverhalen

In het magazijn van de nabije toekomst rijden autonome voertuigen, vliegen drones en werken mensen met scanners en smartglasses. In Fabriek Logistiek kunnen bedrijven al die ideeën testen met 5G van Proximus.

Fabriek Logistiek toont wat 5G mogelijk maakt

De POM Oost-Vlaanderen pioniert voor een duurzaam, innovatief, toekomstgericht en klimaatgezond Oost-Vlaanderen. In Fabriek Logistiek combineert de provinciale ontwikkelingsmaatschappij twee belangrijke actieterreinen. Ten eerste Oost-Vlaanderen als kennisregio, dankzij de UGent, de diverse hogescholen en de bijhorende spin-offs. Ten tweede als logistieke hotspot, mede door de E17, E40, de Schelde, de Leie en de zeehavens van Gent en Antwerpen. “In de Antwerpse haven vindt een groot deel van de activiteiten plaats op grondgebied van Oost-Vlaanderen”, knipoogt Danny Vanrijkel, Business Development Manager bij de POM Oost-Vlaanderen.

Fabriek Logistiek is ondergebracht in twee gloednieuwe logistieke hallen, op een nieuw bedrijventerrein in Zwijnaarde. “Bedrijven krijgen er de mogelijkheid om hun logistieke processen te herbekijken en ter plaatse in de praktijk uit te testen”, vertelt Danny Vanrijkel. Fabriek Logistiek biedt daarvoor een indrukwekkend arsenaal aan mogelijkheden. Bedrijven kunnen er experimenteren met diverse types magazijninrichting, nieuwe systemen voor picking, toepassingen met smart glasses, scanners, drones, verpakkingslijnen, automatisch geleide voertuigen, enzovoort. “Evengoed bieden we onze infrastructuur aan voor opleidingstrajecten of voor consultants die testen willen uitvoeren.”

Altijd en overal mobiele dekking

Geautomatiseerde en geoptimaliseerde logistieke processen steunen bijna altijd op een betrouwbaar, performant en veilig netwerk. “Er zijn meer en meer toestellen geconnecteerd en ze wisselen almaar grotere datavolumes uit”, zegt Eric Ibens, Business Development Manager 5G bij Proximus. “Er is overal in het magazijn nood aan dekking, zodat allerhande toestellen, machines en sensoren altijd geconnecteerd zijn.” Fabriek Logistiek is daarom voorzien van een indoor 5G-netwerk. “Bedrijven die oplossingen ontwikkelen, kunnen die use cases bij ons testen op 5G in een echte logistieke omgeving”, zegt Danny Vanrijkel.

Bedrijven met ideeën voor toepassingen die op 5G steunen, kunnen die bij ons testen in een echte logistieke omgeving.

Danny Vanrijkel, Business Development Manager bij de POM Oost-Vlaanderen.

Eenvoudig gesteld biedt 5G een grote capaciteit en snelheid, wat de uitwisseling van grote datavolumes met zeer lage latency mogelijk maakt. “We werken heel laagdrempelig”, legt Eric Ibens uit. “In functie van de gewenste testopstelling configureert Proximus het 5G-netwerk op een andere manier. De ene keer zal het vooral veel data over en weer sturen, de andere keer krijgt snelheid de bovenhand, dan weer de mogelijkheid om simultaan met heel veel geconnecteerde objecten te werken.” In het palletmagazijn zijn zes 5G-antennes voorzien, in de polyvalente logistieke hal hangen er twee.

In het magazijn van de toekomst zijn meer en meer toestellen geconnecteerd en ze wisselen almaar grotere datavolumes uit.

Eric Ibens, Business Development Manager 5G bij Proximus.

Co-creatie met ervaren partners

Bedrijven die willen experimenteren met nieuwe toepassingen, krijgen de gelegenheid om in alle discretie samen met de POM en Proximus hun ideeën voor toepassingen met 5G op punt te stellen. “Zo komen we tot co-creatie”, legt Danny Vanrijkel uit, “waarbij de POM de infrastructuur aanbiedt en ervaren partners als Proximus de nodige expertise ter beschikking stellen.” De interesse voor 5G is ook in de logistieke sector nog in volle ontwikkeling. “Maar de mogelijkheden zijn er wel degelijk”, vervolgt Danny Vanrijkel.

Om bijvoorbeeld een automatisch geleid voertuig aan volle snelheid – maar toch veilig – door een magazijn te laten rijden, heb je een netwerk nodig dat datauitwisseling zonder merkbare latency garandeert. “In dat soort toepassingen schuilt de meerwaarde van 5G voor de sector”, besluit Danny Vanrijkel. “Dat is wat bedrijven in Fabriek Logistiek met eigen ogen kunnen zien.”

Danny Vanrijkel is handelsingenieur. Hij werkt als Business Development Manager bij de POM Oost-Vlaanderen.

Eric Ibens studeerde elektronica en bedrijfseconomie. Hij is Business Development Manager 5G bij Proximus.

Hebt u plannen voor een 5G-project ? Proximus lanceerde het unieke 5G innovation platform. Hier kan u uw 5G-projecten testen vooraleer u verdere investeringen doet.

Meer weten

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One