Nationaal cameraschild tegen eind 2018

Gepubliceerd op 03/05/2018 in Nieuws

Nationaal cameraschild tegen eind 2018

Naar aanleiding van de aanslag in Parijs werden in december 2015 door de regering 18 maatregelen uitgewerkt in de strijd tegen terrorisme. Eén van deze maatregelen is de uitbouw van een nationaal cameraschild.

Concreet betekent dit dat tegen eind 2018 ANPR-camera's geplaatst moeten worden op diverse locaties op autosnelwegen in België. Alle informatie die van de ANPR-camera's komt, zal naar een centraal beheerssysteem worden doorgestuurd. Er wordt hiervoor een ANPR-datanetwerk opgezet tussen betrokken politiezones, onderzoekteams en steden waar reeds gewerkt wordt met ANPR-camera's. Dit netwerk zal onder andere ook dienen voor het in reële tijd verdelen van intelligente lijsten met (inter)nationale seiningen, het integreren van de HIT-afhandelingen en het ondersteunen  van recherche en operationele politiediensten. Daarnaast zal een deel van de smartcamera's niet alleen worden ingezet voor de nationale veiligheid, maar ook voor verkeershandhaving, door middel van trajectcontroles.

Beter één geheel

Vanuit de ervaring met eerdere ANPR- en trajectcontrole-opdrachten hebben Proximus en Trafiroad beslist om het samen aan te bieden als Tijdelijke Handelsvereniging, onder het motto ‘het geheel is beter dan de som van de delen’. Deze combinatie staat garant voor een professioneel antwoord op alle verwachtingen van de overheid in deze problematiek.

Begin dit jaar werd het contract aan het consortium gegund. Gedurende de komende jaren zullen onze teams zorgen voor het coördineren, het opzetten en het beheren van het centraal beheerssysteem, de installatie en het onderhoud van de ANPR-portalen, met of zonder trajectcontrole.

De geïntegreerde politie, Belgische, Federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden zijn de klassieke potentiële afnemers. Naast deze afnemers kunnen ook andere instellingen met een aparte rechtspersoonlijkheid en belast met taken van openbaar belang, van dit bestek gebruikmaken.

Bent u geïnteresseerd?

Surf dan naar een door de federale politie aangeboden informatieplatform. Vooraleer u de tool kunt raadplegen dient u een login aan te vragen door een mail te sturen naar de federale politie.

Eenmaal de login bekomen, vindt u er alle nodige inlichtingen terug voor de gehele duur van de looptijd van deze contracten. Voor meer informatie kunt u ook bij uw accountmanager terecht.

Proximus team

Proximus houdt u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en trends voor ICT-professionals

Andere artikels van Proximus team