Familiehulp gebruikt smartphones as a service

Gepubliceerd op 10/08/2021 in Klantenverhalen

De zorgverstrekkers van Familiehulp hebben altijd een smartphone bij de hand. Ze zijn zo niet alleen vlotter bereikbaar, ze beheren er ook hun planning mee en overleggen via Teams.

Familiehulp gebruikt smartphones as a service

Familiehulp is de grootste organisatie voor thuiszorg en ondersteuning in Vlaanderen en Brussel. Digitalisering staat er hoog op de agenda, met onder meer de investering in nieuwe tools voor klanten- en personeelsbeheer. “Digitalisering leeft overal, ook buiten onze organisatie”, zegt Griselda Symons, directeur ICT-beleid bij Familiehulp. “Daar moeten we onze manier van werken uiteraard op afstemmen.” In die context paste het plan van Familiehulp om zijn negenduizend basiswerkers uit te rusten met een smartphone, voorzien van de nodige applicaties.

De smartphone helpt ons heel wat van onze operationele, papieren processen te digitaliseren.

Griselda Symons, directeur ICT-beleid bij Familiehulp

author

“Onze doelstelling is op die manier een heleboel van de klassieke informatiestromen op papier te digitaliseren”, legt Griselda uit. De werkplanning is één van de gedigitaliseerde processen. Via de smartphone kunnen de basiswerkers nu meteen hun planning inkijken en bijsturen. Familiehulp hoeft de werkplanning niet langer op papier op te sturen. “De communicatie werkt bovendien in twee richtingen. Met de smartphone kunnen de basiswerkers nu veel makkelijker informatie uitwisselen met hun leidinggevende en onder meer ook feedback bezorgen over de zorgbehoefte van hun cliënten. Overleg gebeurt daarbij vaak via Teams.”

Vlotte logistiek

De succesvolle uitrol van negenduizend smartphones vraagt uiteraard een strak geregisseerd logistiek plan. Daarvoor rekende Familiehulp op de combinatie van Proximus en partner A&M. “We hebben Familiehulp begeleid in de keuze voor een geschikt toestel”, zegt Herwig Deckers, accountmanager bij A&M, “zodat de medewerkers binnen het beschikbare budget van de best mogelijke oplossing kunnen genieten.” De keuze viel op een toestel van Samsung, dat A&M persoonlijk aflevert bij de basiswerkers van Familiehulp.

Elke medewerker kreeg een e-mail met de nodige uitleg en een link naar het portaal van A&M. Daar kon de medewerker aangeven wanneer en waar – thuis of op een afhaalpunt – hij het toestel wilde ontvangen. “De basiswerkers van Familiehulp kregen een gebruiksklaar toestel”, vervolgt Herwig. “Ze moesten het enkel uit de doos halen en inschakelen. Daarna verliep de ingebruikname volledig automatisch.”

Hebt u ook nood aan een gedeeltelijke of volledige uitbesteding van het beheer van uw mobiele toestellen? Met Mobile Managed Services beheren onze experts uw mobiele vloot.

Wat is MMS?

Confidentiële data

Achter de schermen staat Proximus in voor het beheer van de vloot smartphones. “We doen dat met Microsoft Intune en Samsung KNOX”, zegt Stephan Van Dyck, cybersecurity consultant bij Proximus. “Met Intune beheren we het beleid over wat de gebruikers wel en niet met het toestel mogen doen. Dat is belangrijk, want het gaat ook over confidentiële data van cliënten.”

Daarnaast kunnen de basiswerkers van Familiehulp bij Proximus terecht met vragen over de smartphone. “Onze helpdesk verwerkt per maand zowat duizend oproepen”, legt Stephan uit. “Familiehulp heeft er heel bewust voor gekozen om die opdracht niet bij de eigen IT-afdeling neer te leggen.”

We kiezen bewust voor smartphones as a service. We focussen bij Familiehulp op wat we met ons hart doen. Het beheer van smartphones hoort daar niet bij.

Griselda Symons, directeur ICT-beleid bij Familiehulp

Bedrijfscontinuïteit

Om de bedrijfscontinuïteit te garanderen heeft A&M voor Familiehulp een zogenaamde swap pool aangelegd. Gaat een toestel stuk, dan meldt de medewerker dat via het portaal en krijgt hij binnen de acht uur een nieuwe smartphone. De koerier neemt het kapotte toestel mee, waarna A&M het herstelt en aan de swap pool toevoegt. “We hebben er heel bewust voor gekozen om het hele beheer van de smartphones as a service af te nemen bij Proximus en A&M”, besluit Griselda.

“Op die manier zijn we er zeker van dat onze basiswerkers altijd hun job kunnen doen, daarbij geholpen door een goed werkend toestel. Tegelijk kan onze IT-afdeling zich focussen op de ondersteuning van de business.”

Een nieuwe manier van werken bij Familiehulp

Familiehulp is een thuiszorgorganisatie en biedt ondersteuning aan voor iedereen in Vlaanderen en Brussel. Meer dan 77.950 mensen vertrouwen op de zorg van Familiehulp.

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One