Differentieer je bedrijf van de concurrentie met innovatie

Gepubliceerd op 03/01/2019 in Inspireren

Differentieer je bedrijf van de concurrentie met innovatie

Creatief denken is het opbrengen van nieuwe ideeën die vernieuwing brengen en uitvoerbaar zijn. Deze kunnen leiden tot innovatie voor je bedrijf, maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Michaël Van Damme, experimenteel psycholoog, legt uit.

“Creatief denken is het bedenken van een idee dat vernieuwend en uitvoerbaar is”, zegt Michaël Van Damme, experimenteel psycholoog. “Innovatie is op haar beurt de implementatie van die vernieuwende ideeën.”

Onderzoek toont een duidelijke link tussen innovatie en het financieel resultaat van een bedrijf. “Innovatie is dus een interessante keuze, omdat de onderneming zich ermee differentieert van de concurrentie.” Tussen innovatie en return schuilt echter een onmisbare derde schakel: cultuur. “Innovatie is meer dan alleen een proces of een stuk technologie”, zegt Michaël Van Damme. “De interne communicatie bepaalt hoe een onderneming succesvol innoveert.”

Er is nood aan visie en veiligheid. Iedereen moet zich op zijn gemak voelen wanneer hij een idee in de groep gooit.

Michaël Van Damme is experimenteel psycholoog en managing partner van The Forge

author

Eerst apart, dan samen

Aan de basis van het verhaal ligt de nood aan vernieuwende ideeën. “Mensen overschatten daarbij de creativiteit van een groep. Wie in zijn eentje werkt, is meestal creatiever.” Is het dan nuttiger om vijf medewerkers te vragen elk vijf ideeën te bedenken, dan om ze samen te laten brainstormen? “In eerste instantie wel. De gemiddelde mens is cognitief lui. Het is minder leuk als je alleen over iets moet nadenken, maar het levert wel meer op: meer ideeën, meer invalshoeken.” De beste aanpak combineert beide benaderingen: eerst individueel voorbereiden, daarna samen brainstormen.

Teamwerk

Belangrijk is om de vernieuwende ideeën daarna samen te brengen en keuzes te maken. “Innovatie blijft bovenal teamwerk”, zegt Michaël Van Damme. “Daarom is het geen goed plan om de ideeën individueel te belonen. Zo ontstaat concurrentie binnen de groep, wat het innovatieproces afremt.” Op groepsniveau is communicatie opnieuw de cruciale factor. “Je moet je idee aan de groep durven voorleggen. Sommige collega’s zullen niet luisteren. Andere zullen meteen met tegenargumenten komen.” Dat leidt tot fragiele communicatiemomenten.

“Er is nood aan visie en veiligheid. Iedereen moet zich op zijn gemak voelen wanneer hij een idee in de groep gooit.” Dan pas is er een basis om de gemeenschappelijke visie verder te realiseren en kan creatief denken leiden tot succesvolle innovatie.

In de toekomst zal het voornamelijk dit creatief denken zijn dat voor economische waarde zal zorgen. Lees hier waarom.

De creatieve economie

Laat je verbeelding los bij deze 11 hot jobs die in de toekomst belangrijk zullen worden.

11 hot jobs

Michaël Van Damme is experimenteel psycholoog en managing partner van The Forge, een spin-off van de Ugent die creativiteit en innovatiecultuur binnen bedrijven stimuleert.

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One