Hybride werken is mens-, klant- en resultaatgericht

Gepubliceerd op 09/09/2021 in Tech, tips & trics

Hybride werken gaat volgens Isabel De Clercq niet om kantoor- en thuiswerkdagen, maar wel om het creëren van een mens-, klant- en resultaatgericht kader. Hoe u die lijnen als ondernemer uitzet, pende ze neer in een manifest.

Hybride werken is mens-, klant- en resultaatgericht

Isabel De Clercq is oprichter van Connect Share Lead, dat organisaties helpt om vorm te geven aan een gezonde werkplek. Hybride werken is daarbij een interessante facilitator. “Van levenslang leren door asynchrone kennisdeling, over productiviteit door focus en technologie, tot digitale taal en meer zelfbeschikking. Wie hybride werken optimaal inricht, wint op alle vlakken en draagt ook bij tot een betere klantenservice”, luidt het.

Te veel regelneverij, te weinig visie

Isabel ziet organisaties krampachtig reageren bij de voorbereiding van wat er komt in het najaar.

“Het lijkt wel alsof velen zich verplicht voelen op die kar te springen. Het debat wordt daarbij vaak verengd tot het vastleggen van twee dagen thuiswerk. Op die manier gaan organisaties voorbij aan het rijke gedachtegoed dat het hybride werken in zich draagt.”

Isabel verwijst dan met vuur naar concepten als vertrouwen, volwassen arbeidsorganisatie, klantgerichtheid en levenslang leren.

Individu – team – organisatie: de Heilige Drievuldigheid

“Het hybride werken wordt vaak voorgesteld als de ultieme vrijheid voor het individu. Maar dat is het absoluut niet.”

Isabel is formeel. “Denk de Heilige Drievuldigheid: individu, team en organisatie. Het individu moet bewuster stilstaan bij de manier waarop hij of zij toegevoegde waarde creëert. Leidinggevenden horen daarbij meer aandacht te geven aan het installeren van verbinding en vertrouwen.”

“Tenslotte moet de organisatie zorgen voor duidelijke guidelines: algemene principes die teams toelaten om daarbinnen afspraken te maken en goede manieren van interactie af te spreken.”

De keuzes die organisaties nu maken zijn een veruiterlijking van de waarden van de organisatie.

Isabel De Clercq, auteur van ‘Het Hybride Werken - Een Manifest’

Asynchroon samenwerken en focustijd

In haar manifest breekt Isabel een lans voor focustijd en asynchroon werken. “We zien meetings als enige manier om samen te werken. Maar er bestaan ook andere mogelijkheden: niet-gelijktijdig samenwerken kan ook.”

Isabel legt uit: “Meetings houdt u best voor dié activiteiten waarvoor een gelijktijdige aanwezigheid noodzakelijk is. Het nemen van een beslissing, bijvoorbeeld. Maar het doornemen van informatie en het vormen van een mening en die weergeven in woorden, dat kan ook op voorhand, op een asynchrone manier.”

Deze manier van werken garandeert dat er meer focustijd vrijkomt, een noodzakelijke voorwaarde om aan betekenisvol kenniswerk te kunnen doen.

Het hybride werken als waardenverhaal

“De keuzes die organisaties nu maken zijn een veruiterlijking van de waarden van de organisatie. Wie command-and-control hoog in het vaandel draagt, zal niet snel de kaart trekken van hybride.”

Niet iedereen hoeft altijd gelijktijdig of op dezelfde locatie te werken.

Isabel De Clercq, auteur van ‘Het Hybride Werken – Een Manifest’

Zeven indicatoren die tonen dat organisaties hybride omarmen Organisaties die het hybride werken omarmen vertonen het volgende gedrag:

 1. Geen strakke regels, wel guiding principles
  Algemene richtlijnen naar voren schuiven wijst op vertrouwen in de kracht van het team. De organisatie hecht belang aan een volwassen arbeidsrelatie.
 2. Weg met one size fits all
  Verschillende rollen brengen andere vereisten met zich mee. Laat verschillen tussen individuen en teams bestaan. Dit getuigt van een mensgerichte blik.
 3. We zijn zoekende
  Het pad naar het hybride werken ziet er voor iedere organisatie verschillend uit en gaat gepaard met een continue zoektocht. Durf dat ook te erkennen.
 4. Institutionaliseer focustijd
  Medewerkers moeten niet altijd bereikbaar zijn en managers hoeven niet te checken of mensen aan het werk zijn.
 5. Aan de slag met asynchroon
  Asynchroon werken leidt tot minder onderbrekingen en geeft kenniswerkers het signaal dat de organisatie belang hecht aan het feit dat ze hun dag kunnen afsluiten met een tevreden gevoel.
 6. Levenslang leren
  Moedig medewerkers aan om zich te blijven ontwikkelen en ondersteun hen in hun ambities.
 7. Zet als leidinggevende de toon
  Leidinggevenden die full-time aanwezig zijn op kantoor geven het signaal dat het kantoor de centrale plek is van de macht. Bij het hybride werken zijn alle werkplekken gelijkwaardig.

Isabel De Clercq is naast oprichter van Connect Share LeadNieuw venster ook de auteur van ‘Het Hybride Werken – Een Manifest’, het managementboek ‘Social Technologies in Business’ en van de verhalenbundel ‘Gekruld’.

Hoe brengt u hybride werken in de praktijk?

Lees ons e-book Nieuw venster

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One