Proximus ambieert CO2-neutrale supply chain tegen 2030

Gepubliceerd op 02/06/2021 in Inspireren

Proximus verminderde de uitstoot tussen 2007 en 2015 met meer dan 70% voor de eigen operaties en is sinds 2016 CO2-Neutral. De ambitie reikt verder. Hans Schurmans, Director Logistics and Operations, over hoe het bedrijf de supply chain wil verduurzamen.

Proximus ambieert CO2-neutrale supply chain tegen 2030

Hoe belangrijk is duurzaamheid binnen de strategie van Proximus?

Hans Schurmans: “Ik link duurzaamheid graag aan circulariteit. Het circulaire model duidt erop dat we de waarde van onze grondstoffen en materialen zo lang en zo goed mogelijk behouden. Duurzaamheid en circulariteit behoren vandaag tot de vier grootste prioriteiten van Proximus in zijn strategie. Dat streven reikt verder dan enkel de bevoorradingsketen. Het behelst ons totale ecosysteem, inclusief onze netwerken, onze fleet en de manier waarop we energie aankopen.”

Duurzaamheid en circulariteit behoren vandaag tot de vier grootste prioriteiten van Proximus.

Hans Schurmans, Director Logistics and Operations bij Proximus

Waar schuilt progressiemarge op netwerkniveau?

“Het 5G-netwerk op zich is energiezuiniger dan het 4G-netwerk. Daar tegenover staat wel dat de dataconsumptie, onder meer door nieuwe 5G-toepassingen, hoger zal liggen en dus extra energie zal vragen. Om daar een antwoord op te bieden, is een verdere focus op hernieuwbare energie van lokale herkomst een mooi streven. Maar misschien kunnen we ook nog meer energie zelf produceren? Gezien onze gedecentraliseerde netwerken, oogt die opgave net iets complexer dan in klassieke bedrijfsomgevingen.”

Hoe kan de fleet van Proximus verduurzamen?

“Onze fleet omvat onder meer bestelwagens, personenauto’s en logistieke voertuigen. We bekijken de mogelijkheden van alternatieve brandstoffen als CNG en de elektrische wagen vanuit het volledige mobiliteitsplaatje: zijn alle verplaatsingen wel even noodzakelijk? Hoe verplaatsen onze technici zich op de meest efficiënte manier? Wat met het woon-werkverkeer en telewerk? Covid-19 heeft die denkoefening binnen veel organisaties in een stroomversnelling gebracht. Dat is bij Proximus niet anders.”

Wanneer we het over een verduurzaming van de supply chain hebben, welke schakels zijn dan betrokken?

“De supply chain omvat onze wereldwijde producenten, het transport richting onz magazijnen, het beheer van die magazijnen en de toelevering naar onze installateurs, verkooppunten en eindklanten. Op elk van die assen kunnen we verduurzamen.”

“Voor de inkomende goederenstroom hanteren we een methode die ons toelaat om de CO2-voetafdruk gedetailleerd te berekenen. Met die data stappen we naar onze leveranciers en vragen we hen actie te ondernemen om dat cijfer naar beneden te halen. We bundelen dat in een soort manifest met prestatiedoestellingen (KPI’s), die we voortdurend aftoetsten. Onze leveranciers zijn zich bewust van onze duurzaamheidsdoestelingen. Waar onze aankoopcriteria zich vroeger beperkten tot technologische, commerciële en financiële verwachtingen, weegt duurzaamheid nu even zwaar door.”

“Voor het transport gebruiken verschillende rederijen nu al biobrandstof in plaats van klassieke stookolie. Op productievlak is het mogelijk om kleinere en lichtere apparatuur te maken en minder en duurzamere verpakking te gebruiken. De plastiek die wij gebruiken voor onze nieuwe generatie modems is 100% gerecycleerd. We streven ernaar de verpakking volledig plastiek vrij te maken.”

Hoe vertaalt duurzaamheid zich in de logistieke activiteiten van Proximus?

“We centraliseerden onze logistieke activiteiten in 2011.Daartoe heeft logistiek dienstverlener H.Essers speciaal voor Proximus in Courcelles een BREEAM-gecertificeerd distributiecentrum van 22.500 m² gebouwd. De groene koers van H.Essers stemt naadloos overeen met onze visie op duurzaamheid. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om onze ecologische voetafdruk nog te reduceren. We leggen de lat hoog en beogen tegen 2030 de eerste CO2-neutrale supply chain uit te rollen.”

We stellen vast dat tenders van professionele klanten almaar meer ecologische richtlijnen en eisen bevatten.

Schurmans, Director Logistics and Operations bij Proximus

author

Waarom vindt H.Essers het belangrijk om mee de kar van de duurzaamheid te trekken?

“Duurzaamheid is zowel voor ons als onze professionele en particuliere klanten niet langer een optie, maar een noodzaak. Net zoals wij duurzaamheid in onze aankoopbeslissingen meenemen, doen onze klanten hetzelfde. Hoe zich dat uit? We stellen vast dat tenders van professionele klanten almaar meer ecologische richtlijnen en eisen bevatten. Waar bedrijven vroeger nogal snel claimden duurzaam en volgens de ESG-standaarden te werken, moeten ze dat nu ook concreet aantonen.”

U gelooft sterk in het bundelen van de krachten binnen de logistieke keten. Hoe ziet u dat concreet?

“Wanneer verschillende bedrijven een zicht krijgen op de lokale transportmogelijkheden, dan lukt het hen om samen hun ladingen te optimaliseren. Open en verbonden logistieke netwerken bieden een alternatief voor de klassieke supply chain: waarom moeten we allemaal een individueel magazijn bouwen? Werkt een deelmodel niet efficiënter? We proberen ook zelf het voortouw te nemen. Een mooi voorbeeld is een testproject met L’Oréal voor de gezamenlijke stadslevering van telecom- en kappersproducten per e-bike.”

Mogen we stellen dat een duurzame benadering soms in de details schuilt?

“Klopt. We proberen alle overbodige elementen te elimineren. De klassieke papieren gebruikshandleiding vervangen we door een QR-code. We bekijken ook hoe we de laatste mijl tot bij de klant op een ecologisch verantwoorde manier kunnen organiseren. Wanneer de consument bij ons bestelt, plaatsen we de ecologisch optimale leverwijze binnenkort bovenaan. Een afhaling in de winkel is bijvoorbeeld doorgaans duurzamer dan een thuislevering. Wie een expreslevering wenst, betaalt daar een supplement voor. Ik beschouw dat zeker niet als hét wondermiddel, maar het zorgt ervoor dat de consument bij elke bestelling eventjes stilstaat bij het duurzaamheidsaspect.”

Welk prijskaartje hangt daaraan vast?

“Ik beschouw duurzaamheid niet als een kostenfactor. Ze is wat mij betreft kostenneutraal: verschillende inspanningen impliceren extra kosten, terwijl andere – zoals het reduceren van overtollige onderdelen – leiden tot een besparing. Uiteindelijk gaat het ook om het bredere maatschappelijke plaatje.”

Welke mogelijkheden ziet u in een circulair model, zowel voor consumenten als bedrijven?

“De campagne ‘Don’t miss the call’ is een mooi voorbeeld. We stimuleren consumenten om hun lades te doorzoeken en oude, niet-gebruikte gsm’s binnen te brengen met het oog op duurzame recyclage. We gaan ook na hoe routers in bedrijfsmiddens een tweede leven krijgen. Als je vaststelt dat we op de residentiële markt jaarlijks vierhonderdduizend modems en decoders refurbishen, dan biedt dat ook voor de professionele markt potentieel. Het is onze taak om bij de productie van onze apparaten rekening te houden met de mogelijkheden tot hergebruik.”

Proximus krijgt ‘A’-label voor klimaatinspanningen

Proximus kreeg van het CDP, een internationale non-profitorganisatie gespecialiseerd in milieu, een ‘A’-score voor zijn strijd tegen de klimaatopwarming. Samen met AB-Inbev was Proximus het enige Belgische bedrijf dat het 'A'-label behaalde. De sterke strategische focus op duurzaamheid ligt aan de basis van deze award.

Lees meer over het 'A'-label

(*) Het BREAAM-certificaat is een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact.

Proximus en H.Essers: gezamenlijke duurzame missie

Logistiek dienstverlener H.Essers is een belangrijke partner voor de reis naar de klimaatneutrale supply chain van Proximus. Bob Van Steenweghen, Marketing & Corporate Affairs Manager bij H.Essers: “Proximus is een unieke klant voor ons, omdat we vooral met multinationals samenwerken. Proximus mag dan wel lokaal actief zijn, zijn scope is bijzonder uitgebreid. Denk maar aan de duizenden technici en vele winkelpunten die het bedrijf bevoorraadt. Maar ook de duurzaamheidsdoelstellingen zijn bijzonder.

Toen Hans Schurmans ons voorlegde om een CO2-neutrale supply chain te bouwen, wilden we daar meteen mee in stappen. Proximus wacht niet op een striktere wetgeving, maar neemt zelf het voortouw. We delen dezelfde ambities en waarden op het vlak van duurzaamheid. Nog niet zo lang geleden was duurzaamheid in veel bedrijven vooral window dressing, maar vandaag weegt planet, in beslissingstrajecten minstens even zwaar door als de andere twee p’s: people en profit.”

Hans Schurmans tekent als Director Logistics and Operations bij Proximus mee de strategie uit richting CO2-neutrale logistiek.

Experts

Onze experten houden u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en trends voor ICT professionals.

Andere artikels van Experts