Geen jaknikkers veel uitdagingen

Gepubliceerd op 17/06/2015 in Inspireren

Geen jaknikkers veel uitdagingen

Op de ICT-afdeling van hoogspanningsnetbeheerder Elia hangt altijd elektriciteit in de lucht. Niet verwonderlijk, gezien het complexe beheer van 400 onderling geconnecteerde applicaties en het niet onbestaand risico op een blackout in heel het land. Gelukkig kan CIO Pierre Loverius terugvallen op een competent team.

Als beheerder van het Belgische hoogspanningsnet is het Elia’s taak elektriciteit te transporteren van de producenten naar de distributeurs via 800 hoogspanningsstations. Elia moet bovendien toezien op het voortdurende evenwicht tussen productie en verbruik, een opdracht die er met het toenemende aanbod aan hernieuwbare energie – en bijgevolg een steeds meer gedecentraliseerde productie – niet makkelijker op wordt. Dergelijke evenwichtsoefeningen verliepen tot dusver onzichtbaar voor de burger, maar in de voorbije winter werden ze actueel met de introductie van de zogenaamde afschakelplannen.

Kennis in eigen handen
In die beheertaken is een bepalende rol weggelegd voor ICT. Aan het hoofd staat een man die gepokt en gemazeld is in ICT. In het kader van een consultancyopdracht kwam hij in 2001 in contact met Electrabel Transport. Hij bleef er aan de slag, ook na de omvorming tot Elia. In 2007 werd hij er CIO. Pierre Loverius: “De invulling van mijn functie is in de loop der jaren sterk veranderd. In een eerste fase moesten we meester worden van de eigen ICT. Veel was geoutsourced en we waren te afhankelijk van derden. Na de nodige aanwervingen zijn we in onze opzet geslaagd. Paradoxaal genoeg kennen we nu een vergelijkbare situatie sinds de overname van het Duitse hoogspanningsnet van 50Hertz Transmission in 2010: ook zij blijken te afhankelijk van derden. We willen er de interne kennis opnieuw in handen krijgen.”

Synergie
In de voorbije maanden werd een gezamenlijke ICT-afdeling in het leven geroepen voor België en Duitsland. “Dit heeft al veel synergieën opgeleverd, onder meer via een gemeenschappelijk end user device team en een serverteam. Momenteel leid ik nog de volledige ICTafdeling van beide landen, weldra enkel die centrale cel. Wat lokaal kan worden ingevuld, blijft lokaal.” Elia’s ICT-strategie is gericht op interne kennis. “We hebben in België een 60-tal ICT’ers op de loonlijst en we tellen zowat 140 recurrente bodyshoppers, onze internen sturen de bodyshoppers aan als er een kritische werkmassa is, indien niet wordt het geoutsourced. We willen onafhankelijk zijn van externen.”

Vrijheid mét uitdagingen
Goede mensen aanwerven is één zaak, ze behouden een andere. “Ik delegeer veel aan mijn mensen, eens ze mijn vertrouwen hebben gewonnen. Met nieuwelingen voer ik wekelijkse opvolgingsgesprekken. Ik laat hen pas los als ik voel dat het goed gaat. Ze moeten overigens niet alleen goede techneuten zijn, maar zelf ook mensen kunnen aansturen.” Schapen horen niet thuis in de stal van Pierre Loverius. “Ik wil geen jaknikkers. Iedereen mag mijn beslissingen in vraag stellen en zelf zal ik nooit gezagsargumenten aanvoeren. Dat wordt gewaardeerd. Mijn mensen genieten alle vrijheid, maar ik blijf hen regelmatig uitdagen.” Die strategie heeft tot succes geleid. “Wij beheersen wat we doen en hebben zelf alle kennis in huis. Bij veel andere bedrijven is die kennis verspreid door te veel outsourcing. Outsourcen is goed als je ICT eenvoudig is en je modules onafhankelijk opereren. Onze ICT-kosten zijn sinds 2007 nauwelijks gestegen. Ik ben trots dat we die autonomie bij Elia hebben bereikt.”

Over Elia

Elia, ontstaan na de liberalisering van de energiemarkt, heeft het monopolie op het beheer van het Belgische hoogspanningsnet (800 stations en 8.000 km lijnen en ondergrondse kabels). Er werken 1.200 werknemers binnen 10 administratieve sites, verspreid over heel België. In 2010 verwierf Elia het Duitse 50Herz Transmission. Daarmee behoort Elia tot de top vijf van de transmissienetbeheerders in Europa.

Pierre Loverius begon zijn loopbaan in het bankwezen, met bachelordiploma’s in business administration en ICT op zak. Na een opportuniteit in New York vestigde hij zich als zelfstandig ICT’er, actief in netwerken en ontwikkeling. Nadien volgden consultancyopdrachten. Na twintig jaar als zelfstandige trad hij in 2007 in loondienst bij Elia als CIO.

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One