Digitale gezondheid: de evolutie van e-health het hoofd bieden

Gepubliceerd op 09/05/2018 in Inspireren

Digitale gezondheid: de evolutie van e-health het hoofd bieden

Het uitgebreide dossier rond digitale gezondheid gaat veel verder dan gebruiksvriendelijke apps, teleconsultaties en elektronische voorschriften. De uitdaging bestaat erin om de technologieën ten dienste van artsen en patiënten op elkaar af te stemmen.

Wilt u meer weten over digitale zorg?

White paper  Ontdek alles over e-health

“Het hoofddoel is duidelijk: gegevens eenvoudiger en op grotere schaal delen om behandelingen kwalitatiever en goedkoper te maken. Dankzij die vereenvoudiging kan de patiënt zijn gezondheid ook beter opvolgen”, legt Frédéric Helding, BDM Digital Transformation Healthcare bij Proximus uit.

Een belangrijke vaststelling

Of het nu om ziekenhuizen of rusthuizen gaat, het verzorgend personeel moet worden ontheven van administratieve of technische taken zodat ze zich meer kunnen toeleggen op de patiënten en de beveiliging van de medische praktijken. “Onze technologieën brengen realtime geneeskunde dichterbij: weten waar de geconnecteerde voorwerpen, het traject van ambulances optimaliseren, vanop afstand communiceren met specialisten en vooral de dagelijkse handelingen vergemakkelijken”, legt Frédéric uit.

En morgen?

De juiste technologieën kiezen is een aanzienlijke uitdaging. “Wij leggen ons toe op het verzamelen van gegevens over patiënten en gegevens aangeleverd door machines en geconnecteerde voorwerpen. In het kader van IoT schuilt de echte motor van e-gezondheid immers in de gegevens die we verzamelen en wat ze ons vertellen. We verwachten trouwens dat het aantal geconnecteerde toestellen de komende vijf jaar sterk zal toenemen, tot ongeveer het dubbele van vandaag”, bevestigt Frédéric.

Realtime geneeskunde

“Als persoonlijke en unieke identificatiemiddelen zullen de smartphones van gebruikers daar een belangrijke rol in spelen. De ervaring moet dus worden vereenvoudigd dankzij weinig of niet-intrusieve oplossingen. De logge technologische en operationele systemen maken plaats voor realtime geneeskunde. De uitdaging zal zijn de bestaande technologieën goed te laten samenwerken om de ontwikkeling van deze nieuwe oplossingen mogelijk te maken.”, besluit Frédéric.

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One