Data essentieel voor meer algemeen welzijn

Gepubliceerd op 18/06/2020 in Inspireren

Data essentieel voor meer algemeen welzijn

Data verzamelen en analyseren maakt het mogelijk om processen bij te sturen, nieuwe strategieën uit te werken, de klantenervaring te optimaliseren en zelfs de wereld van morgen te verbeteren. Waarom zijn data zo belangrijk voor ondernemingen?

Frédéric Lhostte: “Ondernemingen beschikken over een massa data. Het is dan ook cruciaal dat ze die gegevens gebruiken om intelligenter te worden. De gegevens worden gebruikt om een resultaat te bereiken. Intern helpen ze de onderneming om efficiënter te werken en problemen op te lossen. Extern maken ze het mogelijk om nieuwe businessmodellen uit te werken, de klantenervaring te verbeteren en toekomstige uitdagingen – zoals de circulaire economie – aan te gaan.

Het is zaak om een strategische doelstelling te definiëren om op voorhand te kunnen bepalen hoe de data zullen worden gebruikt. Die factor wordt heel vaak onderschat in dit type van projecten. Data geven ons meer inzicht in het verleden, zodat we dezelfde fouten niet opnieuw maken en zodat we in de toekomst beter anticiperen, in het belang van de onderneming maar ook van het algemene welzijn.”

Maak uw eigen big data rapport

Registreer u

Kunnen ondernemingen vandaag de dag nog zonder data?

Frédéric: “Ik denk het niet. Alle ondernemingen hebben baat bij gegevens, ongeacht hun sector. De digitale transformatie maakt dat ondernemingen die niet investeren in de inzameling, analyse en kwaliteit van data niet klaar zullen zijn voor de toekomst. Iedereen is het erover eens dat de digitale transformatie een must is en dat ze (geheel of gedeeltelijk) gebeurt door te digitaliseren. De vraag die men zich daarbij moet stellen, is: ‘Hoe kunnen we de vaardigheden in huis halen om de transformatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen?’”

Hoe kan een onderneming de inzameling en analyse van data beheren?

Frédéric: “Het startschot moet in de eerste plaats van bovenaf komen. Er moeten interne mensen worden toegewezen aan het project, met als doel om de data snel en op grote schaal te benutten en zo te profiteren van hun waarde.”

 • Kwaliteit en beschikbaarheid van data controleren
 • Organisatie aanpassen op vlak van automatisering, analyse en AI
 • Prioriteiten toewijzen aan de verschillende projecten

“Ook zal elke onderneming een goed evenwicht moeten vinden tussen investeren in interne competentie en het gebruiken van externe experts. Maar hoe behoudt men de controle over de analyse over zijn data terwijl men tegelijk profiteert van de kracht van het ecosysteem van gespecialiseerde ondernemingen?”

49% van de ondernemingen verklaart dat de gevolgen van de digitale transformatie zich laten voelen in hun sector. In 2015 was dat nog maar 15 procent.

Frédéric Lhostte

author

Over welke gegevensbronnen kunnen ondernemingen concreet beschikken?

Frédéric:Intern beschikt een onderneming reeds over tal van gegevens met betrekking tot haar activiteiten (bijvoorbeeld via getrouwheidskaarten en EDI-systemen in de retailsector). Vervolgens kunnen er nieuwe data worden toegevoegd door middel van het IoT bijvoorbeeld (zoals sensoren om de prestaties van machines in de industriële sector te meten).

Extern kunnen er gegevens worden aangekocht of kunnen ‘open data’ worden gebruikt, gegevens die gratis ter beschikking worden gesteld, zoals data van het nationaal statistiekbureau (Statbel) of weergegevens. Elke onderneming beschikt dus over een massa gegevens en kan er nog meer verzamelen. Wel moet men daarbij steeds onthouden dat het nut van de verzamelde gegevens grotendeels afhangt van de manier waarop ze gebruikt en geanalyseerd worden.”

Kunt u daar enkele voorbeelden van geven?

Frédéric: “Wij werken samen met JCDecaux. De fysieke reclamepanelen moeten een ingrijpende transformatie ondergaan en gegevens helpen daarbij. Steeds meer adverteerders geven de voorkeur aan gerichte digitale campagnes op het internet en laten campagnes op geconnecteerde fysieke reclameschermen in winkelcentra steeds vaker links liggen.

Hoe kunnen we die trend tegengaan? JCDecaux had zijn eigen gegevens maar miste de publieksgegevens van publiciteitsschermen. Daar konden wij dan weer voor zorgen dankzij nieuwe aanwezigheidsgegevens die werden verzameld door IoT-sensoren rond de schermen, algemene data van ons mobiliteitsnetwerk (externe data voor JCDecaux) en ‘open data’ met betrekking tot de sociale klassen per gemeente van Statbel.

Door die parameters op statistische en anonieme wijze te combineren, kunnen we de voornaamste kenmerken van het publiek dat voorbij de schermen komt bepalen, alsook het uur waarop de mensen voorbijkomen. Dat resulteert in een model waarmee men de verspreiding van de publiciteit perfect kan afstemmen op het publiek. In dit geval maken de gegevens het mogelijk om een nieuw businessmodel te creëren in de fysieke reclamepanelen.”

“In de retailsector werken we samen met Maasmechelen Village. Met de oplossing die we daar hebben geïmplementeerd, kunnen we bepalen hoeveel mensen er komen, waar ze vandaan komen en uit welke sociale klasse ze komen, zonder daarbij de privacyregels te overtreden. Zo kunnen de winkeloppervlaktes optimaal worden gevaloriseerd.”

“Tot slot werken we samen met de NMBS om in realtime na te gaan hoeveel mensen er in de stations komen om zo de reizigersstromen vloeiender te maken en te voorspellen op basis van Machine Learning-modellen. De mogelijkheden zijn legio en dit zijn maar enkele van de vele toepassingen.”

We kunnen onze gegevens heel concreet gebruiken om de verspreiding van een epidemie zoals het coronavirus te simuleren en te modeleren.

Frédéric Lhostte

Heeft het verzamelen van gegevens geen commercieel doel?

Frédéric: “Nog recenter werden onze capaciteiten ook ter beschikking gesteld van de taskforce ‘Data against Covid-19’, die door de Ministerie van Gezondheid en de Minister van de Digitale Agenda wordt gecoördineerd in samenwerking met de drie mobiele operatoren, ondernemingen gespecialiseerd in data science en epidemiologen.

Het doel bestond erin om – met het grootste respect voor de privésfeer – aanbevelingen te geven over de effectieve daling van de mobiliteit van de bevolking tussen de verschillende gemeenten, de drastische verlaging van lange ritten van meer dan 40 kilometer en de optimalisering van de distributie van medisch materiaal. Dit project is een perfect voorbeeld van de manier waarop Big Data kan worden gebruikt om onze levenskwaliteit te verbeteren.”

“Ook het vermelden waard zijn onze oplossingen om de mobiliteit op de wegen te optimaliseren via ons filiaal BeMobile en onze ‘Realtime Crowd Management’-oplossingen die regelmatig worden geraadpleegd door de politie om de veiligheid te verzekeren tijdens grote evenementen zoals de Ronde van Frankrijk in Brussel.”

4 dynamische datamodellen

 1. Het beschrijvende model
  Dankzij het rekenvermogen stellen analytische data ons in staat om beslissingen te nemen op basis van gegevens uit het verleden maar ook op basis van voorspellingen voor de toekomst. Wachtrijen voor de veiligheidscontroles op luchthavens bijvoorbeeld: door gegevens uit het verleden te verzamelen, kunnen we bepalen welke momenten het drukst zijn.
 2. Het diagnostische model
  Als we het beschrijvende model aanvullen met andere gegevensbronnen kunnen we verklaringen zoeken. In ons voorbeeld kunnen we de druktegegevens bijvoorbeeld combineren met de vluchturen.
 3. Het voorspellende model
  voorspelt de toekomstige drukte op basis van historische gegevens en artificiële intelligentie (AI).
 4. Het prescriptieve model
  maakt het mogelijk om de voorspellingen van AI te integreren in de operationele processen van ondernemingen, om automatisch en in een vroeg stadium de juiste beslissingen te nemen. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om te bepalen op welke dagen en uren bewakingsfirma’s extra personeel moeten voorzien. De gegevens kunnen ondernemingen en overheden helpen om de juiste beslissingen te nemen op basis van concrete en solide feiten.

En hoe staat het met de vertrouwelijkheid van al deze gegevens?

Frédéric: “We respecteren de GDPR-normen voor 100 procent. Al onze oplossingen beantwoorden aan de privacywetgeving. Bovendien geniet de beveiliging van deze gegevens de hoogste prioriteit. De gegevens worden geanonimiseerd, gecombineerd en beveiligd.”

We hebben het belang van gegevens voor ondernemingen intussen wel begrepen. Maar hoe zullen die gegevens in de toekomst worden verzameld en geanalyseerd?

Frédéric: “We zitten echt op een exponentiële curve die moet gekanaliseerd worden. Bovendien zijn er steeds meer geconnecteerde voorwerpen, die rechtstreeks grote hoeveelheden gegevens versturen die we vroeger niet hadden. Ook wordt de artificiële intelligentie verder ontwikkeld en biedt de analyse van gegevens nog een enorm evolutiepotentieel.

Al die elementen zullen ondernemingen in staat stellen om nog intelligenter en efficiënter te worden en zich voortdurend opnieuw uit te vinden om beter in te spelen op de wensen van hun klanten. Algemeen gesproken ben ik ervan overtuigd dat deze nieuwe perspectieven ook nuttig zullen zijn om de uitdagingen van de huidige maatschappij aan te gaan. Dat noemen we ‘Data for good’.”

Frédéric Lhostte, Head of IoT and Analytics bij Proximus, is commercieel ingenieur. Hij heeft een passie voor innovatie, nieuwe trends en de impact van nieuwe technologieën op ons dagelijks leven. Hij ging in 1998 bij Proximus aan de slag als Product Manager ADSL. Daarna werkte hij in operations en de strategieafdeling. Sinds 2010 maakt hij deel uit van de afdeling IoT & Analytics.

Proximus Analytics

Download de brochure

Blijf voorop met de Proximus Accelerators.

Vind een IT-partner

Meer lezen over slim ondernemen in een digitale wereld?

Ga naar One magazine

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One