Analyse van objectieve data ondersteunt het beleid in Gent

Gepubliceerd op 03/11/2021 in Klantenverhalen

Analyse van objectieve data ondersteunt het beleid in Gent

Gent ontwikkelt zich als een datagedreven Smart City. Gegevens uit diverse bronnen – waaronder data analytics van Proximus – vormen er de basis voor een slim beleid om de leefbaarheid in de stad te verhogen.

Data analytics detecteert in real time hoeveel mensen zich op een specifieke plek bevinden. Aan de basis liggen de mobiele telefoons op het netwerk van Proximus, die voortdurend locatie-informatie doorgeven. De eigenlijke analyse gebeurt op het niveau van de postcodes en op basis van anonieme en geaggregeerde data van groepen van telkens dertig personen. Proximus levert de informatie aan via een dynamisch dashboard.

“Het dashboard biedt zicht op de hoeveelheid mensen in de binnenstad en uit welke regio’s of landen ze afkomstig zijn”, verduidelijkt Justine Ottevaere. Ze leidt het team Europese projectwerking bij de dienst Data en Informatie van Gent. Het team van Bart Rosseau, hoofd van de dienst Data & Informatie van Gent, combineert de gegevens met andere data, onder meer afkomstig van het gebruik van kredietkaarten. “De analyse en combinatie van die data bezorgt de stad nieuwe inzichten”, zegt Bart. “Het is een bron van informatie om het toerisme, de economie en de mobiliteit in de stad te ondersteunen.”

Retail dashboard biedt helikopterkijk op uw (potentiële) klanten

Ontdek meer

Krachtig instrument voor beleidsmakers

In zijn bestuursakkoord omschrijft Gent zich als een datagedreven stad. “Maar op zich zegt een cijfer niet zoveel”, stelt Bart. “Daarom investeren we om rond ruimtelijke planning, stadsmarketing en mobiliteit nog meer data ter beschikking te hebben, waar we vervolgens ook effectief iets uit kunnen leren.”

“Er is alvast heel veel potentieel. Door naar de juiste data te kijken, krijgen beleidsmakers er een krachtig instrument bij. Het laat hen toe gericht acties te voeren rond city marketing, maar evengoed om het infoportaal hoeveelin.stad.gentNieuw venster – met allerlei gegevens over de stad – te voeden. En met de realtime data over het aantal bezoekers bij publieksevenementen – zoals de Gentse Feesten – kan Gent toe de mobiliteit en veiligheid efficiënter aansturen.”

Ondersteunen van Gentse ondernemers

De handelaars en bedrijven genieten mee van de informatie die Gent aanbiedt. “Het is voor hen interessant zijn om op regelmatige tijdstippen een investeringsanalyse te voeren, ondersteund door data analytics”, zegt Bart. “Dat kan ondernemers en bedrijven helpen om de beste locatie voor een winkel of kantoor te kiezen, in functie van de passage van potentiële klanten in de buurt.”

Data analytics bezorgt de stad Gent nieuwe inzichten om toerisme, economie en mobiliteit te ondersteunen.

Bart Rosseau, hoofd van de dienst Data & Informatie van Gent

author

Kotstudenten beter bereiken

Aan de hand van de data van Proximus slaagde Gent er ook in een profiel op te stellen van de kotstudenten in de stad. Justine: “De data tonen het duidelijk aan: ze komen op zondagavond aan in de stad, gaan op donderdagavond uit in de Overpoortstraat en vertrekken op vrijdag naar huis.” Door met het profiel van de kotstudenten aan de slag te gaan, kan de stad de bewegingsstromen van de studenten doorheen de week veel beter in kaart brengen.

“Het beleid ging voordien vaak uit van aannames”, zegt Bart. “De data geven de werkelijke situatie weer. “Zo zagen we bijvoorbeeld dat de piekmomenten voor studenten in het station op andere tijdstippen liggen dan die van de forenzen die met de trein naar Gent komen werken.”

Concreet laat het gebruik van data analytics de stad toe de studenten veel gerichter te bereiken en te sensibiliseren, bijvoorbeeld op de momenten dat de studenten zich effectief in de uitgaansbuurt of het station bevinden.

Druktebarometer

Specifiek in het kader van de coronamaatregelen ging Gent na hoe data analytics de stad kon helpen om een druktebarometer uit te bouwen. “Ook hier werken we met verschillende databronnen,” zegt Justine. “Data analytics geeft aan hoeveel mensen er globaal in een wijk aanwezig zijn. Dat combineren we met data van het parkeerbedrijf en van de crowdscan in de winkelstraten, en met de informatie van de stewards op straat.” Dat geheel laat de stad toe om de externe communicatie over de drukte in de binnenstad correct aan te sturen.

Bart Rosseau studeerde politieke wetenschappen aan de UGent. Hij is hoofd van de dienst Data & Informatie van de stad Gent.

Justine Ottevaere studeerde Communicatiewetenschappen aan de UGent. Ze behoort tot het team Europese projectwerking van de dienst Data & Informatie van de stad Gent.

Gent verhoogt mobiliteit in Gent met Proximus Accelerator Be-Mobile

Meer over Traffic Management-as-a-Service

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One