Blockchain brengt vertrouwen naar de platformeconomie

Gepubliceerd op 23/11/2018 in Inspireren

Blockchain brengt vertrouwen naar de platformeconomie

Met de hoge nood aan veiligheid en fraudebestendigheid in de opkomende platformeconomie, biedt Blockchain soelaas. De technologie is dan ook simpel, maar de daaruit vloeiiende business modellen vereisen wel een grote aanpassing.

Frank Verhaest, Program Manager Innovation & Blockchain bij Isabel Group: “Eenvoudig gesteld zou je blockchain kunnen omschrijven als de oplossing die optreedt als de virtuele boekhouder voor processen die via het internet verlopen. Tussen de boekhouder en zijn klanten bestaat een vertrouwensrelatie. Wel, blockchain zorgt voor vertrouwen tussen partijen met tegengestelde belangen, zoals een koper en een verkoper. En net als de boekhouder, houdt blockchain de uitgevoerde transacties bij in een grootboek.”

Elke businesstransformatie is tegenwoordig een digitale transformatie. Expert Jan Manssens geeft belangrijk advies over hoe te handelen met de nieuwe technologie beschikbaar via platformeconomie.

Werken met platformeconomie

Meer weten ? Download hier de brochure:

Aan de slag met blockchain

Wat is het technische verhaal achter blockchain?

Frank: “Een blockchain is een gedistribueerd en open dataregister, met daarin data die onmogelijk te veranderen of te verwijderen zijn. Gedistribueerd betekent dat het dataregister zich niet ergens op één plek bevindt. Een blockchain is letterlijk een keten van blokjes data verspreid over verschillende computers – vaak duizenden toestellen. Open houdt in dat niet één partij exclusief eigenaar van de blockchain is. Als individuele gebruiker kunt u de datablokjes niet wijzigen of wissen. Een blockchain is dus eigenlijk een grote database, open voor iedereen, maar tegelijk ook door iedereen gecontroleerd.”

Van diamant en voeding tot hypotheek

Waar kunnen we blockchain toepassen?

Frank: “Het concept van blockchain levert een sluitende oplossing voor transacties waarbij vertrouwen belangrijk is. Zo wil een koper een partij goederen maar betalen nadat hij de kwaliteit ervan heeft kunnen controleren. Maar tegelijk vraagt de verkoper zich af of hij na de levering zijn centen wel zal zien. Blockchain kan dat oplossen door de ontvangst van de goederen te registreren en – na goedkeuring door de koper – automatisch de betaling uit te voeren. Met we.trade is intussen zo’n blockchainplatform beschikbaar. De oplossing is een initiatief van zeven Europese banken waaronder KBC. Trouwens, ook IoT kan hierbij een rol spelen. Een IoT-toepassing zou bijvoorbeeld voor de registratie van de ontvangst van goederen kunnen instaan.”

Net als in de begindagen van het internet zorgt blockchain voor de start van een compleet nieuw transactioneel platform.

Frank Verhaest, Program Manager Innovation & Blockchain bij Isabel Group.

author

Kent u nog voorbeelden van concrete toepassingen?

Frank: “Diamantbedrijf De Beers ontwikkelde een blockchaintoepassing die de echtheid van diamanten garandeert. Evengoed kan blockchain dienstdoen om de traceerbaarheid in de voedselketen te ondersteunen met de oplossing van het bedrijf Provenance, de zwarte handel in concerttickets te stoppen of hypotheken te registreren.”

Is het moeilijk om zelf met blockchain aan de slag te gaan? Er is behoorlijk wat overleg voor nodig tussen partijen die wellicht niet altijd dezelfde graad van maturiteit hebben wanneer het over blockchain gaat. Frank: “Blockchain is geen rocket science. Het technologische luik omvat misschien twintig procent. De grote uitdaging is het businessmodel. Dat moet je in vraag stellen en om durven te gooien – en daar is vaak een andere mindset voor nodig.”

Weg met de tussenpersoon

Volgens het World Economic Forum zal blockchain over tien jaar verantwoordelijk zijn voor zowat tien procent van de wereldwijde economische groei. Hoe ziet u dat?
Frank: “Blockchain blijft, dat denk ik echt wel. Je kunt er echt veel mee doen. Ik vergelijk het graag met de begindagen van het internet. Net als toen zorgt blockchain voor de start van een compleet nieuw transactioneel platform. Bedrijven hoeven dus zeker niet te wachten om ermee aan de slag te gaan. Door testen uit te voeren en toepassingen te zoeken zal het vertrouwen in blockchain alleen maar toenemen, waardoor er nog betere ideeën zullen volgen.”

Waar zit volgens u het grootste potentieel?

Frank: “Blockchain is een essentieel element in de platformeconomie, net omdat het een technologie is die vertrouwen garandeert. Het is iets waar je als bedrijf mee moet durven experimenteren. Uiteindelijk gaat het erom bij eenvoudigere, betere processen uit te komen. Een typisch kenmerk van de platformeconomie is dat de rol van de tussenpersoon verdwijnt, terwijl het vandaag net die tussenpersoon is die voor het vertrouwen zorgt. Een partij als Airbnb brengt vraag en aanbod samen. In de platformeconomie praten huurders en verhuurders van logies rechtstreeks met elkaar, zonder tussenpersoon, terwijl blockchain ervoor zorgt dat beide partijen elkaar kunnen vertrouwen.”

Blockchain is een essentieel element in de platformeconomie, net omdat het een technologie is die vertrouwen garandeert.

Frank Verhaest, Program Manager Innovation & Blockchain bij Isabel Group.

author

Pilootfase

Wat is de stand van zaken in België? Ziet u opportuniteiten voor Belgische bedrijven?
Frank: “Er beweegt heel wat bij bedrijven die werken rond een proof of concept. Er duiken ook voortdurend nieuwe start-ups op. Ik denk onder meer aan Solarly, een start-up uit Mont-Saint-Guibert die een oplossing heeft bedacht voor het gebruik van slimme, geconnecteerde zonnepanelen in Afrika. Ook in de logistiek en bij de digitalisering van documentenstromen duikt blockchain almaar vaker op. Vandaag bevinden we ons volop in de pilootfase. De verwachting is dat veel van die projecten vanaf volgend jaar live zullen gaan. En intussen wint de technologie alleen maar aan maturiteit.”

Blockchain kan op veel interesse rekenen omdat de technologie fraudebestendig is. Maar door meer en meer technologie te gebruiken, neemt ook het risico op cybercriminaliteit toe. Kan ook blockchain daar het slachtoffer van worden?
Frank: “Het risico op fraude met blockchain bevindt zich vooral in het domein van de smart contracts, dit zijn stukjes code die men programmeert op een blockchain. Wanneer deze smart contracts bugs bevatten, dan kunnen deze door hackers misbruikt worden. Mining, dat vaak wordt gebruikt bij cryptomunten, kan ook een probleem zijn wanneer de miners meer dan 51% van de miningkracht in handen hebben. Een oplossing voor veel bedrijven is dan om een private blockchainomgeving – niet publiek dus – te gebruiken waar mining niet nodig is. De blockchainplatformen op zich zijn bijna altijd open-source software. Wanneer er ergens iets fout zou lopen, zet de open-source community dat meteen recht.”

Isabel Group is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste fintech van België. Het digitaliseert de financiële supply chain van professionele gebruikers en vormt de schakel tussen de bedrijfswereld, banken en leveranciers.

Frank Verhaest beheert de strategische, blockchain-gerelateerde projecten bij Isabel Group.

Meer weten ? Download hier de brochure:

Aan de slag met blockchain

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One