90 minuten over de uitdagingen van IOT

Gepubliceerd op 23/03/2015 in Inspireren

90 minuten over de uitdagingen van IOT

Het Internet of Things (IoT) vraagt een nieuwe benadering. Bedrijven moeten niet alleen op zoek naar toepassingen die hun business toegevoegde waarde bezorgen, ze moeten daarbij ook de hand reiken aan verschillende partners. One debatteerde over de opportuniteiten en uitdagingen van IoT.

Het Internet of Things verbindt voorwerpen en toestellen met het internet. De data die zo over die objecten beschikbaar zijn, vormen de basis voor nieuwe toepassingen. Op die manier zorgt IoT in heel wat sectoren voor nieuwe mogelijkheden. “Traditioneel werken we met bewakingsagenten die zich ter plaatse begeven”, zegt Bart Verhulst, Area Manager Remote Guarding bij Securitas. “Via IoT kunnen we nu ook opdrachten vanop afstand uitvoeren. Via het gebruik van camera’s kunnen we bijvoorbeeld deuren openen en sluiten zonder fysiek ter plaatse te zijn.” Ook in de verzekeringswereld biedt IoT de mogelijkheid om het traditionele bedrijfsmodel grondig te herzien. “De sensoren in auto’s kunnen heel wat informatie verzamelen, onder meer over gereden afstanden en rijgedrag”, zegt Laurent Vauchel, ICT Architect bij Ethias. “Dat zou de input kunnen vormen voor nieuwe types van verzekeringspolissen, onder meer gebaseerd op het principe van pay as you drive.”

Disruptie
GeoDynamics rustte bedrijfswagens tien jaar geleden al uit met een applicatie voor tracking & tracing. Vandaag combineert het bedrijf dat met een mobiele prikklok, wat de administratie van arbeiders in de bouwsector automatiseert. “De oplossing in de wagens zorgt onder meer voor de registratie van het woon-werkverkeer”, zegt Stijn Stragier, Managing Director bij GeoDynamics, “maar ook voor de registratie van de gepresteerde arbeidsuren per werf. Dat vereenvoudigt in de backoffice onder meer de nacalculatie van een bouwproject. Dankzij het gebruik van de geconnecteerde wagen moeten de medewerkers de geleverde prestaties niet langer zelf bijhouden op papier.” Aansturing vanop afstand is in de context van IoT de grootste drijfveer voor Beluma, distributeur van mechanische componenten, zoals elektronische sluitingen. “We zien dat de eindgebruiker almaar meer dingen wil kunnen beheren met een tablet of smartphone”, zegt Pascal Thomas, General Manager bij Beluma, “zoals deuren of beveiligde kasten.” Toch is IoT meer dan dat. “We moeten nu ontdekken, in een breder veld aan gebruikers, welke problemen we met IoT kunnen aanpakken. Eenvoudig bruikbare en goedkope oplossingen zullen voor een doorbraak van de technologie zorgen”, stelt Peter Joos, zelfstandig consultant IoT-toepassingen.

Bruikbare concepten
IoT heeft in diverse sectoren heel wat opportuniteiten te bieden, maar blijft in de eerste plaats ook een uitdaging. “Als oplossing is tracking & tracing niet nieuw”, stelt Bart Verhulst, “maar IoT maakt het wel makkelijker en goedkoper.” Zo verandert IoT ook het businessmodel van bepaalde diensten bij Securitas, bijvoorbeeld bij de beveiliging van dure wagens. Bart Verhulst: “We beschikken over meer informatie, onder meer over de bewegingen van de wagen, waardoor we meer preventief kunnen ingrijpen.” Bovendien kan het bedrijf op basis van de verwerkte data ook meer en betere feedback bezorgen aan de eindklant, bijvoorbeeld met een rapport, of heel concreet met een waarschuwing via sms. Het voorbeeld geeft goed aan dat we vandaag over alle elementen beschikken om IoT-toepassingen te bedenken. Er zijn goede sensoren, er is connectiviteit en er bestaat technologie om data te analyseren en om te zetten in bruikbare informatie. Peter Joos: “De grote uitdaging bestaat er nu in alles samen te brengen en bruikbare concepten te bouwen.”

Nieuw model
Tegelijk bestaan er ook factoren die de evolutie afremmen. Zoals vaak gebeurt bij nieuwe technologie, blijkt het wettelijke kader nog onvoldoende op IoT afgestemd. “De technologie zou perfect toelaten om het rijgedrag van een klant in kaart te brengen”, zegt Laurent Vauchel. Alleen is het de vraag of de klant het wenselijk vindt dat de verzekeraar dat inzicht verwerft. Het is maar een van de voorbeelden waarbij de mogelijkheden van IoT botsen met de grenzen van de privacy. Laurent Vauchel: “Je zou dezelfde technologie ook op een positieve manier kunnen inzetten: de goede chauffeurs belonen, in plaats van de slechte te bestraffen.” Op dat moment zou IoT een grote impact hebben, omdat de technologie het bestaande businessmodel van de verzekeringswereld helemaal omdraait. Laurent Vauchel: “Vandaag reflecteert een verzekeringspremie het gebundelde risico, verspreid over alle chauffeurs. Door individueel te meten zou je als verzekeraar beter kunnen segmenteren en iedere chauffeur een premie kunnen aanbieden die op het eigen risico is gebaseerd.”

Trial and error
Maar hoe je de zaak ook wendt of keert, het is een positieve business case die het succes van een IoT-toepassing bepaalt. “IoT laat toe heel innovatieve ideeën in de praktijk te brengen”, zegt Alex Lorette, Director Enterprise Telco Solutions bij Proximus. “De echte toegevoegde waarde komt echter vaak maar aan de oppervlakte door verschillende ideeën te combineren.” Dat is meteen ook de uitdaging waar Proximus voor staat. Alex Lorette: “IoT vraagt ook bij ons een culturele shift. Daarom zetten we met diverse partners een ecosysteem op, waarin we op basis van nauwe samenwerking tot concrete resultaten komen.” Typerend voor IoT is daarbij de korte doorlooptijd van projecten. Lange, traditionele innovatietrajecten schieten hier hun doel voorbij. “Bij IoT is trial and error vaak het uitgangspunt”, zegt Katia Deboel, Lead Manager M2M Products & Solutions Marketing bij Proximus. “Uiteraard neem je eerst de tijd om je voor te bereiden. Maar daarna leiden korte pilootprojecten het snelst naar de juiste oplossing.”

Extra service
Daarbij gaat de aandacht altijd naar één ding: de toegevoegde waarde voor de eindgebruiker. “De klant vraagt namelijk helemaal niet om IoT”, zegt Pascal Thomas. “De klant vraagt om een invulling van een bepaalde behoefte.” Peter Joos: “Dankzij IoT kunnen we bijvoorbeeld elektro-installateurs een extra service bieden tijdens de installatie. Zo kan de installateur een sensor plaatsen, om daaraan via zijn smartphone dan de juiste software te koppelen.” Op die manier zorgt IoT voor de optimalisatie van diverse processen – en zo ook voor kostenreductie. “Klopt”, zegt Bart Verhulst. “Door ondersteuning vanop afstand te bieden, ontstaan er extra diensten en kunnen we ons intern efficiënter organiseren.”

Durven innoveren
Op het vlak van technologie zijn alle elementen aanwezig om met IoT aan de slag te gaan. In de praktijk blijven er evenwel nog wat vraagstukken rond wetgeving, maar ook rond aansprakelijkheid. Wat als een applicatie faalt en daardoor schade veroorzaakt? Ook dat geeft aan dat het Internet of Things bedrijven uit hun comfortzone haalt. “Het is niet makkelijk om te voorspellen welke IoT-projecten succesvol zullen zijn”, zegt Laurent Vauchel. “Maar niets doen en afwachten is ook geen optie, vraag dat maar aan Nokia en Kodak.” De eigenlijke innovatie blijft met andere woorden de grootste drempel. Stijn Stragier: “Hoe meer historiek een bedrijf daarbij meedraagt, hoe moeilijker het zal zijn om processen te hertekenen in functie van IoT. Toen we met GeoDynamics van start gingen, was er geen historiek om rekening mee te houden. Bovendien hebben we van bij de start de behoefte van de klant centraal gezet. Onze oplossing is geëvolueerd in functie van de vraag van de klant.” Het voordeel van IoT is daarbij alvast dat de financiële drempel beperkt blijft. “Mocht het om dure technologie gaan, dan zou dat alles vertragen”, zegt Pascal Thomas. “Maar IoT is eenvoudig en goedkoop. Met een geringe investering kun je toch al mooie dingen doen.”

Conclusie
Het Internet of Things komt snel op en biedt heel wat opportuniteiten. De belangrijkste vraag voor een nieuw businessmodel blijft of het nieuwe model behoeften van eindgebruikers invult. De technologie is beschikbaar. Het is de regelgeving die achterop hinkt.

Proximus team

Proximus houdt u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en trends voor ICT-professionals

Andere artikels van Proximus team