90 minuten over de connected car

Gepubliceerd op 09/03/2016 in Inspireren

90 minuten over de connected car

Rationeel bekeken dient een auto om je efficiënt en comfortabel te verplaatsen. De connected car brengt ons echter in een nieuw tijdperk. De auto groeit uit tot een digitale hub op wielen. Dat zorgt voor een ingrijpende verschuiving in de sector, met kansen voor compleet nieuwe businessmodellen.

Echt recent is het concept niet. We telefoneren vanuit de auto, de gps staat in verbinding met satellieten en trackingsystemen registreren routes en rijgedrag. Toch verandert er nu iets fundamenteels. Niet alleen onze smartphone, maar ook de auto zelf is constant verbonden met het internet. De beschikbaarheid van data over auto’s, verkeersstromen en infrastructuur zorgt voor nieuwe mogelijkheden, zoals geavanceerde verkeersinformatie voor de chauffeur en online entertainment voor de passagiers. De auto produceert zelf data, over de werking van de motor of de behoefte aan onderhoud, en houdt gegevens bij over afstanden, rijtijden, verbruik en noem maar op. Het is een evolutie die zorgt voor een ingrijpende verandering binnen de hele sector. Nieuwe informatie zorgt voor nieuwe inzichten. Die leiden op hun beurt tot nieuwe diensten en modellen bij constructeurs, garagisten, leasingbedrijven, verzekeraars, enzovoort.

  • Laurence Hamer, Marketing Specialist Automotive at Proximus
  • Joost Vantomme, Director Public Affairs at Febiac
  • René Aerts Jr, Corporate Communication Director at Volvo Cars
  • Jan Cools, CEO of Be-Mobile
  • Jean-Marc Ponteville, PR Manager Volkswagen Belgium at importer and distributor D’Ieteren
  • Edouard de Meulemeester, Network Projects Manager at Audi
  • Jasper Odent, Product Manager at BMW Group
  • Stéphane Jacobs, CEO of Mobile-for
  • Laurent De Meutter, Head of Sales Mobility at Proximus

Reflectie van dagelijks leven
Het spectrum van de connected car is heel breed: van de wagen met ingebouwde simkaart tot de zelfrijdende auto. “Essentieel bij elk type connected car is dat er sprake is van connectiviteit en data-uitwisseling”, zegt Joost Vantomme, Director Public Affairs bij Febiac, “in functie van onder meer verkeersinformatie, veiligheid en verkeersoptimalisering, naast het comfort voor chauffeur en passagiers.” Connectiviteit en data-uitwisseling leiden daarbij vanzelf tot de nood aan bandbreedte – en tot vraagstukken rond security en privacy. Opvallend in het hele verhaal is dat de connected car ons op een andere manier naar de auto doet kijken. “Vroeger was de literinhoud van de motor het belangrijkste keuzecriterium, later het aantal pk en vandaag de uitstoot”, zegt Jean-Marc Ponteville, PR-manager Volkswagen Belgium bij D’Ieteren. “Op korte termijn gaan we een auto kiezen in functie van bits en bytes. De wagen is een werktuig dat heel goed onze manier van leven reflecteert.” In die optiek is het de consument die de markt van de connected car aanstuurt – en niet omgekeerd.

Open data
“De connected car biedt de hele automobielsector een buitengewone kans”, zegt Stéphane Jacobs, CEO van Mobile-for. “De vraag naar mobiliteit blijft toenemen. De automobielindustrie mag zich verheugen op nog minstens vijftig jaar groei.” Mogelijk kan de connected car een element zijn dat de huidige congestie van het wegennet mee helpt oplossen. In de geconnecteerde wereld vormen data de brandstof voor nieuwe toepassingen. “Autoconstructeurs, wegbeheerders en openbare vervoersmaatschappijen zullen moeten samenwerken en hun data openstellen”, zegt Jan Cools, CEO van Be-Mobile. “Onder meer via elektronische tolheffing kun je het verkeer enorm sturen.” Dat sturende effect is straks ook in ons land merkbaar in het vrachtvervoer. Op termijn komt er wellicht ook tolheffing voor personenwagens. Niet alleen de fiscaliteit verandert daardoor, maar ook het gedrag en de gewoontes van de mensen. Open data wordt zo belangrijk dat Volvo Cars zelfs een data officer heeft aangeworven.

Best practices
Ook al is het nog even wachten op de zelfrijdende auto, de geconnecteerde wagen heeft intussen wel al zijn plaats in het verkeer. “Sinds 2013 bevatten onze auto’s een ingebouwde simkaart”, zegt Jasper Odent, Product Manager bij BMW Group. “Doet er zich een ongeval voor, dan neemt de wagen automatisch contact op met een callcenter.” Via de simkaart stuurt de auto onderhoudsgegevens door naar de concessiehouder. De verbinding maakt verder onder meer realtime verkeersinformatie mogelijk, naast andere onlinediensten, waaronder internettoegang. Ook Audi heeft vandaag een tweede generatie geconnecteerde modellen op de markt. “We bieden onder meer apps waarmee de chauffeur via de mobile data contact maakt met de auto”, zegt Edouard de Meulemeester, Network Projects Manager bij Audi. “Hij kan de locatie van de auto opzoeken, vanop afstand de verwarming aanzetten, enz. Belangrijk bij dat soort toepassingen is dat de klant centraal staat: de klant wil een oplossing rond mobiliteit.” De connected car – met alle bijbehorende apps – kan daarbij een deel van het antwoord bieden, bijvoorbeeld door de chauffeur naar een vrije parkeerplaats te loodsen. “Aangezien de auto toch een simkaart bevat, zou je van de wagen een soort virtuele mobiliteitsportefeuille kunnen maken”, zegt Stéphane Jacobs. “Vandaag zien we voorlopig vooral lokale initiatieven, waarbij je aan elke toepassing – bijvoorbeeld voor parkeren – een kredietkaart moet linken.” Direct aansluiten op de connected car zou de drempel naar nieuwe toepassingen kunnen verlagen. “Bovendien moeten de constructeurs niet elk bij hun eigen apps zweren”, vindt René Aerts Jr, Corporate Communication Director bij Volvo Cars. “Niet alleen België hoeft voor de nodige infrastructuur te zorgen. We moeten ons openstellen en samenwerken met bedrijven als Apple en Google, om zo de best practices te integreren in de auto.”

Veilig verkeer
Veiligheid blijft een prioriteit voor de autobouwers. “We moeten ervoor opletten dat de beschikbaarheid van allerlei extra informatie de chauffeur ook niet afleidt van de weg”, stelt Joost Vantomme. Een terechte opmerking, al wil de connected car in de eerste plaats de veiligheid verhogen. Wanneer de auto in real time data ontvangt over de auto’s rond zich, de verkeersinfrastructuur, de weersomstandigheden en de verkeersstromen, zal hij in staat zijn om sneller dan de chauffeur de juiste beslissingen te nemen. “De komst van het 5G-netwerk is daarbij belangrijk”, zegt Laurent De Meutter, Head of Sales Mobility bij Proximus. “Dat netwerk laat niet alleen toe voorrang te geven aan bepaalde datastromen, maar sluit ook latency uit.” Enkele milliseconden kunnen een verschil maken. “De komende jaren zullen we sterk in 5G investeren.” Als de datatransmissie kritisch is voor de verkeersveiligheid, mag er uiteraard geen latency of vertraging van het signaal zijn. “Vandaag biedt de geconnecteerde auto in de eerste plaats ondersteuning aan de chauffeur”, zegt Jean-Marc Ponteville. “Stap voor stap zal die rol uitbreiding krijgen.” De ambitie om het verkeer veiliger te maken, staat daarbij voorop. “Tegen 2020 willen we geen dodelijke slachtoffers meer in onze auto’s”, zegt René Aerts Jr. “Slimme technologie zal daarbij een rol spelen.” De komende jaren zal het vertrouwen in automatisch rijdende wagens moeten worden opgebouwd. Zeker op plaatsen waar weinig wagens rijden die uitgerust zijn met de nieuwste technologie.

Privacy en security
Spreken we over veiligheid in de context van de connected car, dan kunnen we ook niet om de veiligheid van connectie en data heen. Hebben hackers het straks op onze auto gemunt? “We hechten veel belang aan de beveiliging van het dataverkeer”, vervolgt René Aerts Jr. “Het is zonder meer een van de grote uitdagingen van de connected car.” Zodra een toestel zich op het internet begeeft, ontstaat er een veiligheidsrisico. “Naast dataveiligheid is ook privacy een aandachtspunt. “De sensoren van de auto brengen het rijgedrag van de chauffeur gedetailleerd in kaart”, stelt Jan Cools. “Dat is heel interessante informatie, onder meer voor de verzekeraar.” Die zou op basis van gegevens over trajecten, tijdstippen en rijgedrag de goede chauffeurs kunnen belonen – of net de brokkenpiloten weigeren. In Nederland is al zo’n verzekeringsmodel op de markt. “Toch stelt de gemiddelde klant zich vandaag weinig vragen rond privacy”, zegt Jasper Odent. “Het gebeurt maar heel zelden dat een klant vraagt de simkaart van de auto te deactiveren.”

Nieuwe profielen
Een belangrijke vaststelling is verder dat het geconnecteerde karakter van de auto ook het werk achter de schermen verandert. Concessiehouders moeten niet alleen hun netwerk uitbouwen om vlotter de updates voor geconnecteerde auto’s te kunnen uitvoeren, ze moeten naast mecaniciens ook medewerkers aanwerven die verstand hebben van connectiviteit en software – in het atelier en de toonzaal. “Dat blijkt onder andere bij de oplevering van een nieuwe auto”, zegt Edouard de Meulemeester. “De uitleg over het geconnecteerde luik en de apps neemt intussen meer tijd in beslag dan het verkoopgesprek.” Het verplicht de concessiehouders te investeren in opleidingen. “Het wordt hoe langer hoe meer een uitdaging om medewerkers te vinden die dat veranderende profiel kunnen invullen”, stelt Jean-Marc Ponteville. “De technische kosten van de connected car gaan stijgen, maar hierbij ook de omzet van de concessiehouders. De kost van het mechanische gedeelte zal dan weer dalen”, stelt Laurence Hamer, Marketing Specialist Automotive bij Proximus. Bovendien ziet het ernaar uit dat die evolutie alleen maar aan snelheid zal winnen. “Daardoor groeit de kwetsbaarheid van het metier”, vindt Joost Vantomme. “Vroeger was de auto een autonome machine, terwijl de connected car almaar meer afhangt van connectiviteit en toepassingen.” Dialoog tussen alle betrokken partijen is daarom onmisbaar. “We moeten elkaars toekomstplannen kennen”, besluit Laurence Hamer, “zodat we als operator zonder probleem de connected car’s behoefte van de automobielsector kunnen blijven invullen.”

Conclusie

De geconnecteerde auto maakt van autorijden een compleet nieuwe ervaring. Als bestuurder en passagier heb je toegang tot informatie en entertainment. De intelligentie van de voertuigen neemt toe, waardoor we stap voor stap evolueren in de richting van zelfrijdende auto’s, continu geconnecteerd met hun omgeving. De connected car verandert het hele ecosysteem: van de autoconstructeur en concessiehouder, tot het leasingbedrijf en de verzekeraar.

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One