Digitalks: Cybersecurity podcast

IT-security services op maat

Wij adviseren uw organisatie en beheren uw IT-omgeving

Managed Security Services

Met Managed Security Services laat u het beheer en de controle van uw IT-beveiliging volledig of gedeeltelijk over aan Proximus.

We monitoren de verschillende securitytechnologieën die uw netwerk beschermen. We kijken wat er allemaal gebeurt en welke gebeurtenissen met elkaar samenhangen. De data van die controles analyseren we en onderzoeken we op patronen. Zien die patronen er slecht uit? Dan ondernemen we in samenspraak met u actie.

Hackers komen elke dag op nieuwe ideeën en het is niet ons vak om dat continu op te volgen

Marc Vandersmissen, FOD Financiën

Professionele services

Onze 350 security professionals staan klaar om u te adviseren, te helpen bij het uittekenen van uw securitystrategie en uw gekozen beveiligingsoplossingen te implementeren.

We benaderen uw IT-security met een 360°-kijk die doeltreffend de risico’s die u loopt, beperkt. We voeren audits en penetratietesten uit, maken u GDPR-ready en bewaken en beheren uw volledige IT-omgeving de klok rond zodat de cyberbeveiliging van uw bedrijf aan alle eisen voldoet.

Hoe versterkt uw securitystrategie uw business? Lees de brochureNew window

Met onderstaande professionele services bent u voorbereid cybersecurity-incidenten en voldoet u aan wettelijke vereisten en regelgevingen.

Cyber Security Maturity

Cyber Security Maturity

Wilt u uw huidige cyberbeveiliging maturiteitsniveau meten en verbeteren? Proximus biedt assessments aan op basis van CIS Controls, ISO 27002 en CMMI (Capability Maturity Model Integration) en adviseert u concreet hoe uw organisatie het maturiteitsniveau kan verbeteren.

Digital Identity Services

Digital Identity Services

De Digital Identity Services geven uw organisatie een goed begrip over de sterktes en zwaktes met betrekking tot het beheer en de beveiliging van digitale gebruikers identiteiten. Proximus kan u ondersteunen van een assessment van die huidige situatie via het uitwerken van een Digital Identity strategie en beleid tot de implementatie van een Identity Governance and Administration (IGA) en/of Privileged Access Management (PAM) oplossing.

Microsoft 365 en Azure security assessments

Microsoft 365 en Azure security assessments

Kiest u voor Microsoft 365 en/of Azure? Onderschat de transformatie naar een veilige cloudomgeving dan niet. De Microsoft 365 Security Assessment en Azure Assessment helpen u om de transformatie naar een digitale werkplek en de cloud op een veilige manier te maken.

Privacy

GDPR Preparation Services om in orde te zijn met EU-regelgeving

  • Readiness assessment: evaluatie van uw conformiteit met GDPR
  • Gap assessment: kwaliteitscontrole van bestaande processen en procedures inzake privacy
  • Schriftelijk verslag: aanbevelingen om gebreken op te lossen.
  • Actieplan: om gewenste conformiteitsniveau te bereiken
  • Data Protection Officer (DPO) as a service: kies voor een DPO van Proximus zodat u zelf niet op zoek moet gaan
Alles over GDPR Nieuw venster

Pentesting en Vulnerability Management

Pentesting en Vulnerability Management

Management In cybersecurity is het wegnemen van kwetsbaarheden, zoals bugs en open poorten, minstens even belangrijk als het beschermen van uw belangrijkste assets. Dit verkleint immers de aanvalsoppervlakte. Met de Penetration testing (pentesting) en Vulnerability Management diensten van Proximus kunt u op ad-hoc of structurele wijze deze kwetsbaarheden opsporen. En Proximus zal u adviseren hoe u deze kwetsbaarheden het beste wegneemt.

Cyber Security Incident Response Team (CSIRT)

Cyber Security Incident Response Team (CSIRT)

Het Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) is de “brandweer” van Proximus. Ze onderzoeken het incident, schakelen specialisten in om de brand in uw cybersecurity te blussen en vertellen u welke maatregelen u moet nemen zodat het zich niet meer herhaalt.

Meer info over het CSIRT

Assist & Care

Assist & Care

Heeft u te weinig kennis en mensen in huis? En zoekt u ondersteuning bij de selectie, de implementatie en het beheer van security oplossingen? Met Proximus Assist & Care heeft u toegang tot onze 350 security professionals, die klaar staan om u te adviseren, te helpen bij het uittekenen van uw securitystrategie en uw gekozen beveiligingsoplossingen te implementeren.

Lees meer

Professional services op maat

Professional services op maat

Zoekt u enkel ondersteuning bij de implementatie en configuratie van een securityoplossing? Of bent u juist op zoek naar een partner aan wie u uw volledige securitybeleid en uitvoering kan uitbesteden? Proximus kan u in alle gevallen helpen met professional services op maat van de noden van uw organisatie.

Praat met een expert Nieuw venster

Cybersecurity Awareness Training

Cybersecurity Awareness Training

Het ultieme doel van Cybersecurity Awareness Training is om cyberbeveiliging in uw bedrijfscultuur te verankeren.

Het begint met werknemers bewust te maken van verschillende security risico's, gevolgd door het aanmoedigen van positief cyberbeveiligingsgedrag, tot het bevorderen van cyberbeveiliging als een integraal onderdeel van uw bedrijfscultuur. Zo wordt cyberbeveiliging een gedeelde verantwoordelijkheid op alle niveaus en in alle afdelingen.

Onze bewustmakingsdiensten kunnen makkelijk afgestemd worden op het security-maturiteitsniveau van uw werknemers, uw bedrijfscultuur, de verschillende functies van uw medewerkers, enz. Met deze dienst hebt u toegang tot doorlopende bewustzijnscampagnes zodat het gedrag van uw medewerkers voortdurend versterkt wordt.

Contacteer mij Nieuw venster

Partners

Samen sterker tegen cybercriminaliteit

Samen met u kiezen we voor uw organisatie de partners en technologie die het beste aansluit bij uw specifieke wensen en eisen. Proximus maakt deel uit van verschillende organisaties, zoals bijvoorbeeld de Cyber Security Coalition, waar het uitwisselen van kennis over cybersecurity kennis centraal staat. Zo kunt u steeds rekenen op de meest actuele informatie en de juiste dienstverlening van onze security professionals.

Klantenverhalen

Financiën en justitie kiezen voor Security-as-a-Service.

De Federale overheid deed een beroep op Proximus voor een beveiligingsservice waarin alle fases van beveiliging inbegrepen zijn:

  • Preventie
  • Detectie van aanvallen die er toch door geraken
  • Reageren op de aanval
  • Lessen trekken uit gelukte aanvallen om toekomstige aanvallen te voorkomen

Heilig-Hart Ziekenhuis Lier voldoet aan GDPR

Om te voldoen aan de GDPR-vereisten en aan de verplichting om een Data Protection Officer aan te wijzen, deed het Heilig-Hart Ziekenhuis van Lier beroep op de GDPR-voorbereidende diensten van Proximus.

GDPR beschermt gegevens van kinderen

Het kenniscentrum Eureka uit Leuven heeft software ontwikkeld om kinderen met leerproblemen te helpen. In het kader van GDPR deed Eureka een beroep op Proximus om de gegevens van de kinderen te beschermen.