Oproepen beheren

Beheer het verkeer van en naar uw mobiele nummers

Oproepen blokkeren

  • Blokkeer uitgaande nationale of internationale gesprekken
  • Blokkeer alle inkomende nationale of internationale gesprekken
  • Laat alleen oproepen naar voorgeprogrammeerde nummers toe

Vervolgens kunt u eender wanneer de blokkering met uw gsm activeren of uitschakelen via speciale codes.

Bel onze klantendienst of neem contact op met uw accountmanager.

Alle uitgaande oproepen

Activeren of deactiveren: *33*0000#

Alle uitgaande internationale oproepen

Activeren of deactiveren: *331*0000#

Alle inkomende oproepen

Activeren of deactiveren: *35*0000#

Alle inkomende oproepen vanuit het buitenland

Activeren of deactiveren: *351*0000#

Controleer welk type blokkering geactiveerd is: #blokkeercode*0000#

Wijzig het type blokkering: **03*330*oude code*nogmaals nieuwe code#

Wilt u uw gsm configureren om uitsluitend naar voorgeprogrammeerde nummers te kunnen bellen? Voor deze optie is een herprogrammering van uw simkaart nodig.

Oproepen doorschakelen

  • Schakel uw oproepen door naar een ander vast of mobiel nummer
  • Schakel al uw oproepen door of enkel wanneer u niet antwoordt of wanneer uw gsm bezet of onbereikbaar is

Vervolgens kunt u eender wanneer de doorschakeling van uw oproepen (de)activeren via speciale codes.

Bel onze klantendienst of neem contact op met uw accountmanager.

De eerste drie opties worden standaard geactiveerd bij de ondertekening van het contract, met doorschakeling naar uw voicemail.

U antwoordt niet binnen de 15 seconden

Activeren: **61*+32ander nummer#

Deactiveren: ##61#

Uw gsm ontvangt geen signaal

Activeren: **62*+32ander nummer#

Deactiveren: ##62#

U bent in gesprek

Activeren: **67*+32ander nummer#

Deactiveren: ##67#

U wilt alle oproepen zonder onderscheid doorschakelen

Activeren: **21*+32ander nummer#

Deactiveren: ##21#

U wilt weten welke doorschakelingen geactiveerd zijn.

Activeren: *#(code)#

Oproepen blokkeren

  • Blokkeer uitgaande nationale of internationale gesprekken
  • Blokkeer alle inkomende nationale of internationale gesprekken
  • Laat alleen oproepen naar voorgeprogrammeerde nummers toe

Vervolgens kunt u eender wanneer de blokkering met uw gsm activeren of uitschakelen via speciale codes.

Bel onze klantendienst of neem contact op met uw accountmanager.

De eerste 3 opties uit onderstaande tabel zijn standaard geactiveerd.

U antwoordt niet

Activeren: **61*+32475151516#

Deactiveren: ##61#

Uw gsm ontvangt geen signaal

Activeren: **62*+32475151516#

Deactiveren: ##62#

U bent in gesprek

Activeren: **67*+32475151516#

Deactiveren: ##67#

U wilt alle oproepen zonder onderscheid doorschakelen, zelfs in het buitenland

Activeren: **21*+32475151516#

Deactiveren: ##21#

U kunt zelf uw voicemail instellen met een persoonlijk bericht. Vorm hiervoor het nummer 1231 en volg de instructies.

2 gelijktijdige oproepen

  • Ontvang een signaal wanneer een tweede oproep binnenkomt
  • Kies of u de tweede oproep al dan niet aanneemt

Activeer deze optie (ProxiComfort) via MyProximusNieuw venster.

De tweede oproep negeren

Uw correspondent zal naar de voicemail worden doorgeschakeld.

De eerste oproep beëindigen en naar de tweede gaan

Druk op 1 en dan op Verzenden

De eerste oproep in wacht plaatsen en de tweede aannemen

Druk op 2 en dan op Verzenden

Een oproep in wacht plaatsen en zelf een tweede oproep starten

Druk op 2 en dan op Verzenden