Proximus Analytics

Big Data voor betere inzichten

 • Gebruik locatie en andere gegevens in uw voordeel
 • Bepaal welk inzicht u wilt
 • Betaal per rapport

Proximus Analytics

Proximus Analytics geeft u een beter inzicht in wat er zich op een bepaald tijdstip in een bepaalde zone afspeelt.

Hoeveel mensen zijn er in de zone aanwezig? Waar komen ze vandaan? Wie zijn ze? Hoe verplaatsen ze zich? Hoelang blijven ze? Hoe vaak komen ze terug? Wat is de financiële impact?

Proximus Analytics is een tool waarmee u heel eenvoudig rapporten kunt aanmaken en bestellen.

Gebruik locatiegegevens en andere gegevensbronnen

Meten is weten. Wanneer u uw klant of bezoeker beter begrijpt, kunt u uw strategie aanpassen om beter aan hun behoeften te voldoen of zelfs om hun behoeften en gedrag in kaart brengen.

Deze informatie is vooral nuttig voor:

 • De publieke sector: steden, gemeenten en overheden
 • Grootschalige distributie
 • Detailhandel
 • Mobiliteit
 • Toerisme
 • Evenementen

Big data-oplossingen

We bieden zowel oplossingen op maat als specifieke rapporten die gemakkelijk kunnen worden besteld door in te tekenen op Proximus Analytics.

Visitor and Event Analytics

Meet het aantal bezoekers op specifieke locaties en evenementen.

Krijg inzichten in de bezoekers van een specifiek evenement of specifieke locatie (postcode, plein, provincie, ...), binnen een welbepaalde periode. Verrijk uw inzichten inzake herkomst en profiel om uw marketing en business behoeften voortdurend te optimaliseren.

 • Aantal bezoekers in een bepaald gebied
 • Herkomst en profiel van de bezoekers
 • Duur en frequentie van het verblijf

Download brochure Nieuw venster

Journey Analytics

Meet het aantal bewegingen tussen punt A en punt B.

Verwerf meer inzichten in de verplaatsingen van mensen binnen of doorheen een specifiek gebied, ad hoc of op herhaaldelijk, binnen een bepaald tijdsbestek.

 • Vertrekpunt en bestemming van de verplaatsingen
 • Aantal gedetecteerde mensen in een geselecteerd gebied
 • Verplaatsingspatronen identificeren

Download brochure Nieuw venster

Mobility Analytics

Analyseert de verkeersstroom dankzij geconnecteerde voertuigen, routesensoren en parkeersensoren.

Monitor in realtime verkeersstromen op basis van de gecombineerde gegevens van wegsegmenten en het mobiliteitsgedrag van de mensen. Door de historische posities van miljoenen geconnecteerde voertuigen te combineren met gegevens van sensoren langs de weg of op parkings worden bruikbare gegevens voor verkeersbeheer gecreëerd.

 • Verkeersopstoppingen voorspellen en monitoren
 • Reisroutes en duur van specifieke verplaatsingen
 • Vertrek en bestemming van het verkeer

Real Time Crowd Management

Verstrekt realtime- informatie over het aantal mensen in een bepaalde zone.

Meet de hartslag van een evenement, een demonstratie of een bijeenkomst. Monitor gedurende een specifiek tijdsbestek van een activiteit en speel sneller en efficiënter in op (on)verwachte situaties. De geaggregeerde data in een gebied hebben betrekking op zowel het nationale als het internationale publiek.

 • In realtime bewegingen van groepen monitoren
 • Het ontstaan en oplossen van groepen volgen
 • Zicht op de beste omleidingen

Download brochure Nieuw venster

Socio-Demographic Analytics

Verstrekt informatie zoals gezinssamenstelling, leeftijd, opleiding, inkomensniveau en sociale klasse.

Demografische informatie vertelt ons meer over bezoekers in termen van sociale status, gezinssamenstelling, inkomensklasse, werkstatus, geslacht en leeftijd. Deze informatie wordt meestal gebruikt om mensen met bepaalde sociale kenmerken te onderscheiden, zoals mensen met kinderen, senioren, mensen uit de hogere middenklasse, enz. Om de privacy te respecteren gaat het hier steeds om gegevens op groepsniveau en niet individueel.

Spending Analytics

Geeft informatie over de uitgaven en de bedrijfssectoren die er baat bij hebben.

Dit bezoekers- of evenementenrapport werd door een toonaangevende betalingsprovider gemaakt op basis van betalingsgegevens. De rapportage geeft inzicht in de algemene uitgavetrends van groepen mensen die in een bepaald gebied over een bepaalde periode worden gemeten. Het rapport biedt een meerwaarde door het identificeren van lokale trends en inzichten.

Custom Analytics

Verkrijg inzichten op maat

Levert specifieke inzichten door gegevens te confronteren met gegevens uit andere MyAnalytics-rapporten of andere externe gegevensbronnen.

Analytics 2.0

Gegevensbronnen combineren om inzichten te verkrijgen

Hoe gaat het in zijn werk?

Bron

Wanneer de mobiele telefoon van een gebruiker verbinding maakt met mobiele antennes, verschaft hij locatiegegevens. Deze gegevens kunnen worden hergebruikt voor inzichten en statistieken. De gebruikers kunnen lokale abonnees zijn of internationale abonnees op reis in België.

Privacy

Proximus respecteert de privacy van haar klanten. Alle gegevens in de rapporten zijn geanonimiseerd en geaggregeerd. We maken enkel een rapport op als er in een gebied ten minste 30 personen actief zijn.

Oplossing op maat

Locatiegebaseerde geanonimiseerde gegevens worden verwerkt en kunnen worden gecombineerd met andere gegevensbronnen afkomstig van publieke instanties (bv. StatBel), met gegevens van partners of zelfs met gegevens uit uw database.

Leer uw klant beter kennen dankzij data analyse

Enkele referenties

Als retailer is het essentieel om zowel bestaande als potentiële klanten te begrijpen om zo betere beslissingen te nemen en te groeien in een concurrentiële markt.

De verzamelde data over de beweging en het gedrag van mensen in en rond uw winkel of bestaande promotiegebieden, helpen u beslissingen te nemen over toekomstige business activiteiten. Het kan hierbij gaan om een geoptimaliseerde winkelervaring voor uw klanten, een nieuwe OOH-campagne of een locatie voor een nieuwe winkel.

Bij evenementen is het interessant om te weten hoeveel bezoekers er exact aanwezig waren, waar ze vandaan kwamen en hoe lang ze gebleven zijn.

Wanneer een eventorganisator over al deze informatie beschikt, kan u de bezoekers een betere service bieden, verschillende zones optimaliseren en efficiënter handelen in noodsituaties.

Toeristische organisaties beschikken vandaag niet over veel informatie over de herkomst en het profiel van bezoekers. Ook is het moeilijk te weten komen wanneer en hoeveel mensen een toeristische attractie, een specifiek stadsdeel of een andere trekpleister bezoeken.

De huidige onderzoeksmethodes zijn omslachtig en maken gebruik van een beperkt staal. De informatie, zoals overnachtingen in hotels of het aantal bezoeken aan bepaalde attracties, is beperkt en mogelijk pas veel later beschikbaar.

Lokale, regionale of nationale overheden moeten de belangen van een brede waaier van stakeholders ondersteunen om steden of regio's succesvoller te maken. U wilt graag inzicht verwerven in het aantal bezoekers aan openbare evenementen, toeristische attracties of winkelcentra, zodat parkeergelegenheid, openingsuren en retail aanbiedingen kunnen worden geoptimaliseerd.

Door de bewegingen van mensen te begrijpen, kan men mobiliteitsproblemen oplossen en ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt op openbare evenementen of -plaatsen.

Lokale, regionale of nationale overheden, maar ook mobiliteitsorganisaties, vinden informatie over verplaatsingen of bewegingen van mensen essentieel om de verkeersstroom van burgers en bezoekers van, naar en binnen een stad of gebied te verbeteren.

Een commercieel bedrijf, actief binnen transport en logistiek, wil bij het plannen van reisroutes opstoppingen zoveel mogelijk vermijden en de leveringsroutes optimaliseren. Dankzij de inzichten op het vlak van locatie en andere data kan men lessen trekken uit het verleden en beter plannen voor de toekomst. Met onze realtime data feeds kan men starten met het dynamisch beheer van de situatie.

Veiligheidsverantwoordelijken worden geconfronteerd met tal van uitdagingen. Vaak wordt een massale toeloop verwacht en moeten de veiligheidsrisico's vooraf worden ingeschat en aangepakt. Dankzij inzichten in de bewegingen van mensen op voorbije evenementen kunt u beter anticiperen op de veiligheidsmaatregelen die op komende evenementen moeten worden genomen.

Maar inzicht alleen is niet voldoende. Grote mensenmassa's en veiligheidsproblemen kunnen snel of onverwachts ontstaan. Sociale of andere media spelen hierin een belangrijke rol.

COVID-19 activity report

Het exitplan van de overheid heeft gevolgen voor de mobiliteit en de professionele en particuliere activiteiten van de burgers. De tools van Proximus Data Analytics laten u toe om deze veranderingen te meten en op te volgen.

Knokke

Meten is weten

Tijdens het Lichtfestival hielp Proximus smart city Knokke met behulp van slimme technologie en data analytics haar beleid te objectiveren en haar dienstverlening te verbeteren. Het volledige verhaal vindt u in deze video.

In smart cities is objectieve data essentieel om het beleid uit te stippelen en achteraf te beoordelen.

Anthony Wittesaele, Schepen toerisme, Knokke-Heist