Digitalisering is facilitator voor smart city

Gepubliceerd op 12/11/2015 in Inspireren

Digitalisering is facilitator voor smart city

De slimme stad is geen ver toekomstbeeld. Dankzij de toepassing van nieuwe technologie evolueren we stap voor stap richting smart cities. Prof. Dr. Nathalie Crutzen van het Smart City Institute en Alex Lorette, Director Enterprise Telco Solutions van Proximus, lichten het concept toe.

Prof. Dr. Crutzen: “Het Smart City Institute is opgericht binnen de HEC Management School van de Universiteit Luik, met Proximus, Accenture en Belfi us als partners. Ik benadruk graag dat we verbonden zijn aan een managementschool. We bekijken het concept van de smart city dan ook niet puur vanuit de technologie. In het kader van de smart city is het belangrijk complete processen heruit te vinden, met de technologie als facilitator. We doen daar onderzoek naar en geven opleiding, maar zijn tegelijk ook een incubatiecentrum. Samen met de partners ontwikkelen we concrete oplossingen. Momenteel lopen er zes projecten.”

Streven naar duurzame ontwikkeling
“Een smart city is een stad waarin alle betrokken partners – overheid, bedrijven en burgers – gebruikmaken van nieuwe technologieën om samen een duurzame ontwikkeling na te streven, met welvaart voor de regio, welzijn voor iedereen en respect voor de beschikbare resources”, stelt Prof. Dr. Crutzen. “Het idee van de smart city is in de eerste plaats een ideaalbeeld dat een visie biedt om stap voor stap initiatieven te nemen in diverse domeinen: mobiliteit, governance, economie, milieu (afval- en waterbeheer), opleiding en cultuur, nieuwe manieren van bouwen, enzovoort.”

Uitdagingen voor lokale besturen
Director Enterprise Telco Solutions Lorette: “De stad staat voor heel wat uitdagingen. Er zijn de vraagstukken rond mobiliteit en milieu, denk maar aan de CO2-emissie. De aanhoudende bevolkingsgroei blijft de druk op de stad verhogen. Dat zorgt voor nieuwe vragen. Op welke manier benutten we de beschikbare grond in de stad? Is er nood aan bijkomende woonzones, is er behoefte aan plaats voor de ontwikkeling van economische activiteiten, enzovoort. Er ontstaat een spanningsveld. Tegelijk zijn de economische middelen beperkt en willen we meer kunnen realiseren met minder.”

Rol van nieuwe technologie
“Er is de voorbije jaren veel veranderd”, gaat Lorette verder. “Big data en het Internet of Things bieden heel wat mogelijkheden op het vlak van slimme oplossingen. De technologie evolueert snel. Sensoren zijn betaalbaar en makkelijk inzetbaar. De communicatie is beschikbaar. Dat zet de deur open naar oplossingen in het kader van de smart city. Via camera’s voor nummerplaatherkenning, bijvoorbeeld, kun je makkelijk voetgangerszones beheren. Dankzij sensoren in het verkeer kun je verkeerslichten beter op elkaar afstemmen of parkeerplaatsen dynamisch toekennen. Sensoren in gebouwen zorgen voor een slimmer gebruik van energie, door verlichting en verwarming beter af te stemmen op de echte behoeften. De mogelijke toepassingen zijn eindeloos.”

De voorlopers
Prof. Dr. Crutzen: “Onder meer Londen, Amsterdam, Barcelona en Hamburg profi leren zich als smart cities. Europese steden hebben echter een historiek die ze niet zomaar naast zich neer kunnen leggen. Daarom gebeurt de evolutie richting smart city er stap voor stap. De situatie is helemaal anders in China, bijvoorbeeld, waar in snel tempo compleet nieuwe steden uit de grond rijzen. Wanneer je geen rekening hoeft te houden met het bestaande weefsel van een stad, is het uiteraard eenvoudiger om het idee van de smart city te implementeren.”

Slimme beleid van Belgische steden
“Smart parking – met betaling via sms of via een mobiele app op je smartphone – is wellicht het bekendste voorbeeld. De technologie laat daar intussen ook compleet nieuwe modellen toe, bijvoorbeeld, waarbij een app de bestuurder naar een beschikbare parkeerplaats in de buurt leidt”, zegt Lorette. “Elke stad is anders, heeft andere behoeften. Het is belangrijk dat iedere stad de juiste diagnose stelt, om tot een correcte prioriteitenlijst te komen”, aldus Prof. Dr. Crutzen. “Sommige steden willen eerst werk maken van mobiliteit, bij andere ligt de prioriteit bij veiligheid. Maar we zien wel degelijk al heel wat concrete initiatieven, die zowel door het gebruik van technologie als door de impact op het businessmodel heel innovatief zijn”, besluit ze.

Prof. Dr. Nathalie Crutzen is director van het Smart City Institute en is als associate professor verbonden aan de Accenture Chair in Sustainable Strategy van de HEC Management School van de Universiteit Luik.
Alex Lorette is Director Enterprise Telco Solutions van Proximus.

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One