NCI Agency zet in op videoconferenties

Gepubliceerd op 06/09/2016 in Klantenverhalen

NCI Agency zet in op videoconferenties

Het interne ICT-agentschap van de NAVO innoveert verder met partners Proximus en Polycom. Dat moet het gebruik van videoconferenties voor zo veel mogelijk NAVO-medewerkers optimaliseren.

Het NATO Communications and Information Agency (NCI Agency) staat in voor de ICT- ondersteuning van de NAVO en verzorgt de connectiviteit binnen de alliantie, staat in voor de beveiliging van de netwerken, biedt ondersteuning aan missies, enz. “Onze hoofdzetel bevindt zich in Brussel”, zegt Gus Mommers, afdelingshoofd Conference Management Services bij het NCI Agency. “Daarnaast hebben we ves- tigingen in Bergen en Den Haag en zijn we actief op nog dertig andere locaties.”

Het NCI Agency ervoer aankoop, beheer en onderhoud van de installaties voor videoconferenties als bijzonder complex en tijdrovend. In nauwe samenwerking met Proximus werkte het agentschap een nieuw proces uit, gebaseerd op een hybride aanpak. “Polycom treedt op als leverancier”, vertelt Gus Mommers, “ter- wijl Proximus instaat voor de helpdesk en de eerstelijnsondersteuning. Op die manier combineren we het beste van deze twee partners.” 

Het Nieuwe Werken 

Met het samenwerkingsverband als achtergrond wil het NCI Agency zijn infrastructuur voor videoconferenties uitbreiden en vernieuwen. Het agent- schap beheert onder andere negen Tele Presence Experience-systemen voor videoconferenties waarvan er een aan- tal zijn die het einde van hun levens- cyclus hebben bereikt. “De behoeften van de medewerkers evolueren voortdu- rend”, zegt Catherine Galoppin, dienst- hoofd On-Site Conferences and Events. “Daarom hebben we onderzocht wat de best passende oplossing zou zijn.”

Het NCI Agency koos er uiteindelijk voor de voor- delen van videoconferenties aan een zo groot mogelijke groep gebruikers aan te bieden. “Flexibele oplossingen zoals de Polycom RealPresence Group Series, Centro, RealPresence Trio en Software Clients passen perfect binnen het bredere kader van het Nieuwe Werken dat we in ons agentschap hebben ingevoerd”, vervolgt Catherine Galoppin. “Vandaag is exibiliteit brood- nodig omdat we niet meer op kantoor zijn van 9 tot 5. We zijn een mobiele workforce die in staat moet zijn om vanaf diverse loca- ties te functioneren. Dit maakt dat mijn klanten op een accurate en duidelijke manier kunnen communiceren, zonder enig tijdverlies.” 

Geavanceerde toepassingen

“Videoconferenties moeten geaccrediteerd en betrouwbaar zijn”, stelt Gus Mommers. “Het gaat om een techniek waarbij de non- verbale communicatie heel belangrijk is, onder meer omdat medewerkers van 28 NAVO-landen tijdens hun job vaak niet hun moedertaal spreken. Hoge beeldkwaliteit bij een videoconferentie is dan een must.” Belangrijk is ook dat het NCI Agency de beschikbaarheid van videoconferentie zo breed mogelijk wil aanbieden. “We ver- vangen de negen grote installaties niet één op één”, zegt Catherine Galoppin. “Er komt een waaier aan toepassingen: we rusten grote en kleine vergaderzalen uit, zestig in totaal, maar evengoed ondersteunen we videoconferenties op desktop en laptop.” 

Minder reiskosten 

Via videoconferenties wil het NCI Agency zijn medewerkers zo veel mogelijk op de eigen locatie ondersteunen. Dat moet het agentschap een enorme besparing aan tijd en reiskosten opleveren. Het gebruik van videoconferenties is heel divers. Er zijn medewerkers die over administratieve zaken vergaderen via video en daardoor niet langer van Brussel naar Den Haag of Bergen hoe- ven te rijden. Maar evengoed wordt het toegepast bij cruciaal overleg met opera- tionele eenheden in Afghanistan. “In dat laatste geval is de feilloze werking van de technologie een noodzaak”, aldus nog Gus Mommers, “want daar gaat het om mensenlevens.” 

Partnerschap 

“Het zoeken naar een juiste partner die aan bepaalde criteria moet voldoen, zoals innovatief, betrouwbaar en e ciënt zijn, kortom iemand die meedenkt met de klant, is dan noodzakelijk. Een part- nerschap met Proximus stelt ons in staat eerder genoemde innovatieve oplossin- gen te bieden die voldoen aan de veel- eisende vraag naar betere en e ciënte communicatie, adequate processen 
voor aankoop, installatie en onderhoud, kostenreductie en tijdwinst, resulte- rend in een ROI van 36 maanden”, aldus Catherine Galoppin. 

Pluspunten 
  • E ciëntere communicatie
  • Snellere en e ciëntere processen voor aankoop, installatie en onderhoud
  • ROI van 36 maanden
  • Tijdwinst
  • Kostenreductie
Over NCI Agency 

NATO Communications and Information Agency (NCI Agency) is het interne ICT- agentschap van de NAVO. Het agentschap heeft zijn hoofdkwartier in Brussel en telt ongeveer 2.400 medewerkers.

Gus Mommers is afdelingshoofd Conference Management Services. 
Catherine Galoppin is diensthoofd On-Site Conferences and Events bij het NCI Agency. 

Voel u vrij om onze Video Conferencing pagina te lezen voor meer informative

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One