6 tips voor het beveiligen van digital identity management

Gepubliceerd op 03/05/2018 in Nieuws

6 tips voor het beveiligen van digital identity management

Security evolueert. “Niet in de perimeter vindt de beveiliging plaats, maar bij de identiteit van de gebruiker”, zegt Wouter. “Tot voor kort was identity management vaak een heel versnipperd verhaal, terwijl een holistische benadering essentieel is.”

6 tips van Wouter Vandenbussche, Product Manager Identity bij Proximus voor succesvol identity management.

 1. Heilige drievuldigheid: wie, wat, waar

  Bedrijven als Google en Facebook zijn vandaag wellicht de grootste beheerders van identiteitsgegevens. Alleen is de bruikbaarheid daarvan vrij beperkt. Een overheidsdienst zal nooit toelaten dat een burger zich aanmeldt enkel via zijn Facebook-ID. Dat heeft alles te maken met de heilige drievuldigheid van identity management: authenticatie (zeker weten om wie het gaat), authorisatie (die persoon de juiste rechten geven) en audit (weten wat er met de data gebeurd is).

 2. Uitbreiding van privileged account security

  Vandaag nemen organisaties vaak slechts beperkte maatregelen op het vlak van de privileged account security of de specifieke bescherming van accounts die toegang hebben tot confidentiële data. Eigenlijk moet er overal een bredere oplossing komen die instaat voor identity management van medewerkers, leveranciers, klanten, burgers ... telkens in functie van de rol die ze voor het gebruik van een bepaalde toepassing opnemen.

 3. Geen silo-denken

  Een organisatie mag de aanpak van identity management niet louter vanuit IT-technisch standpunt bekijken. Evengoed zijn andere afdelingen betrokken partij: human resources, supply chain, productie, maar ook de marketing- en klantenafdeling. Het is belangrijk dat ook zij inspraak krijgen in de strategische keuzes in het digitaal omgaan met identiteiten.

 4. Adoptie is key

  Een platform kan zijn rol niet spelen wanneer niemand het gebruikt. Een platform is succesvol wanneer het erin slaagt op korte termijn minstens 60 tot 70% procent van alle transacties af te dekken. Gebruikers moeten het platform dus omarmen. Werken met een big bang is geen goed idee, een agile benadering biedt meer kans op succes.

 5. Interface is essentieel

  Een gebruiksvriendelijke interface versnelt de adoptie van het platform. Wekt de oplossing de perceptie van een te strenge controle, dan kan er bij gebruikers weerstand ontstaan. Eindgebruikers verwachten een vlotte interface ook op mobiele toestellen.

 6. Langetermijnwerk

  Identity management is geen project, maar een programma. Na de implementatie van het platform blijft opvolging en evolutie noodzakelijk. Identity management is een verhaal op lange termijn. Een organisatie moet continu nadenken hoe ze met hun klanten, medewerkers en leveranciers in contact wil staan.

Hoe ziet onze identiteit eruit in de toekomst en waarom moet die digitaal worden ?

Innovate Identity, een Brits bedrijf, legt uit.

Lees hoe minister Alexander De Croo vertelt waarom België niet achter staat op vlak van digitale transformatie.

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One