D-Hive: eerste dronenetwerk in Antwerps-Brugse haven

Gepubliceerd op 24/05/2022 in Klanten vertellen

Met drones spot de Antwerps-Brugse haven olievlekken en drijfvuil. Toezicht vanuit de lucht laat toe die hinder op een veel efficiëntere manier aan te pakken. Via dat voorbeeld wil de haven ook andere bedrijven inspireren om op dronediensten in te zetten.

D-Hive: eerste dronenetwerk in Antwerps-Brugse haven

Onder de naam D-Hive krijgt in de Antwerps-Brugse haven een heus dronenetwerk stilaan vorm. Het netwerk komt er via het consortium 6th NeTWorK. Dat werd eind 2020 opgericht door DroneMatrix, een ontwikkelaar van drones en dronesoftware, SkeyDrone, dienstverlener voor de droneluchtvaart, en Proximus. 6th NeTWorK ontwikkelt droneoplossingen onder de vorm van een dienst: ‘drones as a service’. Bedrijven kunnen de dienst afnemen voor allerlei zakelijke doeleinden.

Eye in the sky

Dat D-Hive concreet in de Antwerps-Brugse haven vorm krijgt, is niet toevallig. “We zetten sterk in op innovatie”, zegt Piet Opstaele, innovatiemanager bij Havenbedrijf Antwerpen-Brugge. “Drie jaar geleden zijn we al beginnen kijken welke meerwaarde drones voor de haven zouden kunnen hebben.” Het opsporen van olievlekken was een eerste case die daarbij naar boven kwam. Er zijn jaarlijks honderd tot honderdvijftig incidenten met verlies van olie in de haven, bijvoorbeeld bij het bijtanken van schepen of na een incident met een aanvaring.

Drones maken een heleboel nieuwe toepassingen mogelijk in de haven.

Piet Opstaele, innovatiemanager bij Havenbedrijf Antwerpen-Brugge

Vervuilde locaties spotten via drones

“Wanneer er olie vrijkomt op het water, heeft dat een grote impact”, zegt Piet Opstaele. “We schorten lokaal de scheepvaart op tot de olie is opgeruimd. Tegelijk willen we op de oevers ook vervuiling door aanspoelende olie vermijden.” Om dezelfde reden ruimt het havenbedrijf ook het drijfvuil in de haven op. Jaarlijks gaat het om vijftig ton drijvend afval. “Naar olie of drijfvuil gaan we traditioneel per boot op zoek”, legt Piet Opstaele. “Maar uiteraard kun je vervuilde locaties veel sneller spotten vanuit de lucht.”

Haven regelt droneverkeer

Het inzetten van een drone zorgt ervoor dat het havenbedrijf het opruimen van vervuiling veel gerichter kan organiseren, waardoor er ook minder hinder is voor de scheepvaart. “Zo bedachten we nog een hele reeks mogelijke toepassingen voor drones in de haven”, zegt Piet Opstaele. “Een drone kan met zijn camera bijvoorbeeld containers met gevaarlijke goederen identificeren, waardoor je geen mensen ter plaatse moet sturen. Je kunt drones inspectievluchten laten uitvoeren, enzovoort.”

Tegen eind dit jaar mikken we in de Antwerpse haven op vijfhonderd automatische dronevluchten per maand.

Piet Opstaele, innovatiemanager bij Havenbedrijf Antwerpen-Brugge

Unmanned Traffic Management is wereldprimeur

Met de brede waaier aan mogelijke toepassingen voor ogen, besliste het Havenbedrijf Antwerpen om voluit voor dronetechnologie te kiezen. “Als havenbedrijf beheren we de hele haven, niet alleen wat op het land en het water gebeurt, maar ook in de lucht”, vervolgt Piet Opstaele. “We zijn de eerste haven ter wereld die over een systeem voor Unmanned Traffic Management beschikt: een oplossing waarmee we het droneverkeer in de haven kunnen regelen.”

Nieuwe diensten

Dat systeem vormt het hart van D-Hive, de noemer waaronder het havenbedrijf dronediensten kan bestellen. “De haven beslaat een groot gebied”, legt Piet Opstaele uit. “Daarin bevinden zich naar schatting twee miljard euro assets.” Die kunnen op één of andere manier baat hebben bij dronediensten, zoals monitoring of ondersteuning vanuit de lucht. Bij een brand op een moeilijk bereikbare plaats of op een locatie met ontploffingsgevaar, kunnen dronebeelden van grote waarde zijn voor de hulpdiensten. Dankzij de inzet van drones zijn die beelden beschikbaar zonder mensen bloot te stellen aan gevaar.

5G-netwerk essentieel voor realtime communicatie

De komst van 5G is essentieel voor de uitbouw van een dronenetwerk. Via 5G verloopt de realtime communicatie tussen de drone en het controlecentrum voor de besturing van het toestel. Daarnaast stuurt de camera van de drone via 5G in real time beelden door. “De testvluchten hebben we intussen achter de rug”, zegt Piet Opstaele. “We starten op linkeroever met een eerste aanbod van dronediensten. Na de zomer volgt stapsgewijs de rest van het havengebied. Tegen eind dit jaar willen we vijfhonderd vluchten per maand uitvoeren.”

Piet Opstaele studeerde geschiedenis en ruimtelijke planning aan de Universiteit Gent. Sinds 2017 is hij innovatiemanager bij Havenbedrijf Antwerpen-Brugge.

Slim voorraadbeheer, Asset Tracking en mobiele magazijnmedewerkers. Dat zijn slechts een paar van de oplossingen die Proximus te bieden heeft binnen de Transport en Logistieke sector. Wil u meer weten?

Ontdek alle mogelijkheden

Wenst u meer te weten over 5G of wilt u deze technologie beter begrijpen? Ontdek alles op onze 5G-pagina.

Meer weten

One

One is het ICT-vakblad van Proximus voor CIO’s en ICT-professionals van grote en middelgrote ondernemingen. 

Andere artikels van One