Ga direct naar de hoofdinhoud

Fixed Mobile Unification (FMU) beheren

Met FMU kunt u eenvoudig al uw mobiele oproepen net zoals vaste oproepen beantwoorden en toch nog alle functionaliteiten van uw telefooncentrale gebruiken. Beheer FMU via de applicatie of op de MyProximus website.


Applicatie

De app downloaden en installeren

Om FMU op uw smartphone te gebruiken, download en installeer de app, beschikbaar voor Android en iOS.

U kunt ook de gebruikershandleiding downloaden.

Bepaalde instellingen kunnen enkel door uw beheerder gewijzigd worden.

Als u uw status of planning niet kunt wijzigen, raadpleeg uw beheerder om deze opties te activeren.

 1. Download en installeer de app.

  Play Store

 2. Tik op het FMU icoon. Voor het eerste gebruik moet u verbonden zijn via het mobiele netwerk. Nadien kunt u wifi gebruiken.
 3. Bevestig de algemene voorwaarden.
 4. Kies Ja om FMU te activeren.

Klaar! U hebt FMU geactiveerd. Raadpleeg uw status en planning op het beginscherm van de app.

Standaard ontvangt u sms’en wanneer uw status door uw beheerder gewijzigd wordt en hoort u een bieptoon die aangeeft dat gesprekken onder toezicht van de telefooncentrale gebeuren. De bieptoon kunt u uitschakelen in het instellingen menu van de app.

 1. Download en installeer de app.

  App Store

 2. Tik op het FMU icoon. Voor het eerste gebruik moet u verbonden zijn via het mobiele netwerk. Nadien kunt u wifi gebruiken.
 3. Bevestig de algemene voorwaarden.
 4. Kies Ja om FMU te activeren.
 5. Maak uzelf kenbaar: kies OK en verzend de controle-sms. Verander niets aan het bericht.

Klaar! U hebt FMU geactiveerd. Raadpleeg uw status en planning op het beginscherm van de app.

Standaard ontvangt u sms’en wanneer uw status door uw beheerder gewijzigd wordt en hoort u een bieptoon die aangeeft dat gesprekken onder toezicht van de telefooncentrale gebeuren. De bieptoon kunt u uitschakelen in het instellingen menu van de app.

Als u geen smartphone hebt of als u gebruikmaakt van een ander besturingssysteem, typ dan #135# in op uw toestel en druk op de verzendtoets om uw FMU instellingen aan te passen:

 1. Professioneel: oproepen gebeuren onder toezicht van de telefooncentrale. Als u oproepen niet beantwoordt, dan worden deze doorgeschakeld naar de voicemail van de telefooncentrale. Bij uitgaande oproepen wordt uw vast nummer getoond.
 2. Van wacht: oproepen naar uw vast nummer gebeuren onder toezicht van de telefooncentrale en worden aangeboden op uw mobiel. Als u oproepen naar uw vast nummer niet beantwoordt op uw mobiel, dan worden deze doorgeschakeld naar de voicemail van de telefooncentrale. Oproepen vanaf uw mobiel gebeuren niet onder toezicht van de telefooncentrale, dit geldt enkel voor oproepen vanaf uw vast nummer. Als u oproepen naar uw mobiel nummer niet beantwoordt, dan worden deze doorgeschakeld naar de voicemail van uw mobiel. Bij uitgaande oproepen wordt uw mobiel nummer getoond.
 3. Privé: oproepen gebeuren niet onder toezicht van de telefooncentrale.
 4. Notificatie aan: schakelt de bieptoon aan die aangeeft dat de uitgaande gesprekken onder toezicht van de telefooncentrale gebeuren.
 5. Notificatie uit: schakelt de bieptonen uit die aangeven dat de uitgaande gesprekken onder toezicht van de telefooncentrale gebeuren.

Status, planning of notificaties wijzigen

Wijzig uw status naar professioneel, privé of van wacht of schakel de bieptoon en sms-notificaties uit.

 1. Tik op het paarse hamburger menu icoon icoon en selecteer Kalender.
 2. Tik op het blauwe plus icoon icoon om een nieuw tijdsslot toe te voegen. Als het tijdsslot al bestaat, verwijder het dan eerst om conflicten te vermijden. Om een tijdsslot te verwijderen, swipe naar links over het tijdsslot en tik op het blauwe prullenbak icoon.
 3. Kies één of meerdere dagen en een begin- en einduur voor uw planning. De minimumduur voor een tijdsslot is 5 minuten.
 4. Kies een status: privé, professioneel of van wacht:
  • Privé: oproepen gebeuren niet onder toezicht van de telefooncentrale.
  • Professioneel: oproepen gebeuren onder toezicht van de telefooncentrale. Als u oproepen niet beantwoordt, dan worden deze doorgeschakeld naar de voicemail van de telefooncentrale. Bij uitgaande oproepen wordt uw vast nummer getoond.
  • Van wacht: oproepen naar uw vast nummer gebeuren onder toezicht van de telefooncentrale en worden aangeboden op uw mobiel. Als u oproepen naar uw vast nummer niet beantwoordt, dan worden deze doorgeschakeld naar de voicemail van de telefooncentrale. Oproepen vanaf uw mobiel gebeuren niet onder toezicht van de telefooncentrale, dit geldt enkel voor oproepen vanaf uw vast nummer. Als u oproepen naar uw mobiel niet beantwoordt, dan worden deze doorgeschakeld naar de voicemail van uw mobiel. Bij uitgaande oproepen wordt uw mobiel nummer getoond.
 5. Tik op Opslaan.

Planning uitschakelen en een manuele status kiezen:

Opgelet: wanneer u uw planning uitschakelt, dan wordt uw status niet meer automatisch aangepast.

 1. Open het beginscherm van de app.
 2. Beweeg de slider naar links (grijs) naast Kalender activeren. Als u geen slider ziet en er enkel een aan indicatie zichtbaar is, dan kan uw planning alleen gewijzigd worden door uw beheerder.
 3. Wijzig uw status naar Privé, Professioneel of Van wacht.

U kunt uw planning ook in- of uitschakelen door op het paarse hamburger menu icoon icoon te klikken en Kalender te kiezen. Beweeg de slider naast Kalender activeren naar links (grijs) om uw planning uit de schakelen of naar rechts (paars) om deze weer in te schakelen.

Om de bieptoon in of uit te schakelen:

 1. Tik op het paarse hamburger menu icoon icoon en selecteer Instellingen.
 2. Om de bieptoon uit te schakelen, beweeg de slider naar links (grijs) naast (Geluids)signaal. Om de bieptoon opnieuw in te schakelen, beweeg de slider naar rechts (paars).

Om de sms-notificaties in of uit te schakelen:

 1. Tik op het paarse hamburger menu icoon icoon en selecteer Instellingen.
 2. Om de sms-notificaties uit te schakelen, beweeg de slider naar links (grijs) naast Signaal (statuswijziging). Om de bieptoon opnieuw in te schakelen, beweeg de slider naar rechts (paars).

MyProximus website

Planning beheren

Als beheerder kunt u de planning in MyProximus Mobile beheren voor gebruikers die hun planning niet zelf kunnen wijzigen in de app, maar kunt u de planning niet wijzigen voor gebruikers die zelf hun planning beheren via de app.

Nog geen MyProximus-account? Schrijf u in.

U kunt ook de gebruikershandleiding downloaden.

Om FMU nummers toe te voegen, wijzigen of verwijderen of om gebruikers te wijzigen die u beheert of die hun eigen planning beheren, contacteer uw Customer Support Officer.

U kunt uw FMU nummers bekijken of de planning wijzigen in MyProximus Mobile:

 1. Meld u aan op MyProximus om uw producten te bekijken.
  Bekijk uw producten
 2. Klik op Producten & Diensten en selecteer Fixed Mobile Unification (FMU).
 3. Als u meer dan één account heeft, kies dan uw account.
 4. FMU-nummers worden nu getoond in de eerste tab, niet FMU-nummers in de tweede tab.

Maak eenvoudig een planningsmodel aan om een planning toe te wijzen aan één of meerdere gebruikers.

 1. Meld u aan op MyProximus om uw producten te bekijken.
  Bekijk uw producten
 2. Klik op Producten & Diensten en selecteer Fixed Mobile Unification (FMU).
 3. Klik op Planningsmodel in het menu links.
 4. Kies één of meerdere dagen en een begin- en einduur voor uw planning. De minimumduur voor een tijdsslot is 5 minuten.
 5. Kies een status: privé, professioneel of van wacht:
  • Privé: oproepen gebeuren niet onder toezicht van de telefooncentrale.
  • Professioneel: oproepen gebeuren onder toezicht van de telefooncentrale. Als u oproepen niet beantwoordt, dan worden deze doorgeschakeld naar de voicemail van de telefooncentrale. Bij uitgaande oproepen wordt uw vast nummer getoond.
  • Van wacht: oproepen naar uw vast nummer gebeuren onder toezicht van de telefooncentrale en worden aangeboden op uw mobiel. Als u oproepen naar uw vast nummer niet beantwoordt, dan worden deze doorgeschakeld naar de voicemail van de telefooncentrale. Oproepen vanaf uw mobiel gebeuren niet onder toezicht van de telefooncentrale, dit geldt enkel voor oproepen vanaf uw vast nummer. Als u oproepen naar uw mobiel niet beantwoordt, dan worden deze doorgeschakeld naar de voicemail van uw mobiel. Bij uitgaande oproepen wordt uw mobiel nummer getoond.
   Als u alle gemiste oproepen wilt doorschakelen naar de voicemail of om een whitelist toe te voegen van nummers die de FMU-oplossing omzeilen, contacteer uw Customer Support Officer.. Deze wijziging is van toepassing op alle FMU-gebruikers.
 6. Kies een naam voor uw planningsmodel (bv. Optie1). Wanneer u gebruikers plant in bulk zult u de naam van het planningsmodem moeten invullen in het .csv bestand.
 7. Klik op Alle wijzigingen opslaan.
 1. Meld u aan op MyProximus om uw producten te bekijken.
  Bekijk uw producten
 2. Klik op Producten & Diensten en selecteer Fixed Mobile Unification (FMU).
 3. Klik op  het paarse planning icoon naast het nummer dat u wilt beheren. U kunt nu een planning instellen. Als u een bestaand tijdsslot wilt wijzigen, verwijder het dan eerst om conflicten te vermijden.
 4. Selecteer een planningsmodel of kies één of meerdere dagen en een begin- en einduur voor uw planning. De minimumduur voor een tijdsslot is 5 minuten.
 5. Kies een status: privé, professioneel of van wacht:
  • Privé: oproepen gebeuren niet onder toezicht van de telefooncentrale.
  • Professioneel: oproepen gebeuren onder toezicht van de telefooncentrale. Als u oproepen niet beantwoordt, dan worden deze doorgeschakeld naar de voicemail van de telefooncentrale. Bij uitgaande oproepen wordt uw vast nummer getoond.
  • Van wacht: oproepen naar uw vast nummer gebeuren onder toezicht van de telefooncentrale en worden aangeboden op uw mobiel. Als u oproepen naar uw vast nummer niet beantwoordt, dan worden deze doorgeschakeld naar de voicemail van de telefooncentrale. Oproepen vanaf uw mobiel gebeuren niet onder toezicht van de telefooncentrale, dit geldt enkel voor oproepen vanaf uw vast nummer. Als u oproepen naar uw mobiel niet beantwoordt, dan worden deze doorgeschakeld naar de voicemail van uw mobiel. Bij uitgaande oproepen wordt uw mobiel nummer getoond.
   Als u alle gemiste oproepen wilt doorschakelen naar de voicemail van uw gebruikers of als u een whitelist wilt toevoegen van nummers die de FMU-oplossing omzeilen, contacteer dan uw Customer Support Officer. Deze wijziging is van toepassing op alle FMU-gebruikers.
 6. Klik op Een tijdsslot toevoegen. Herhaal tot u alle tijdssloten hebt aangemaakt.
 7. Voor een individuele gebruiker kunt u nog andere instellingen wijzigen:
  • (Geluids)signaal: Wanneer geactiveerd zal er een bieptoon afgespeeld worden in professionele modus om aan te geven dat een uitgaand gesprek onder toezicht van de telefooncentrale gebeurt.
  • Signaal (statuswijziging): Wanneer geactiveerd zal de gebruiker een sms ontvangen wanneer zijn status gewijzigd wordt door de beheerder.
  • Auto/Manuele status: wanneer geactiveerd kan de gebruiker zijn ingestelde planning gebruiken, maar kan hij deze ook uitschakelen via de app en een manuele status kiezen.
 8. Klik op Alle wijzigingen opslaan.
 1. Meld u aan op MyProximus om uw producten te bekijken.
  Bekijk uw producten
 2. Klik op Producten & Diensten en selecteer Fixed Mobile Unification (FMU).
 3. Klik op Bulk planning in het menu links.
 4. U hebt nu 2 opties:
  1. Gebruikers plannen in bulk: past een planning toe op meerdere gebruikers:
   • Download het .csv bestand met 2 kolommen:
   • Mobile Number: het nummer waarop u de planning wilt toepassen (zonder 0).
   • Scheduling Template File Name: geef de exacte naam in die u gekozen hebt voor uw planningsmodel (hoofdlettergevoelig) anders zal de planning niet toegepast worden.
  2. Bulkbewerking gebruikersconfiguratie: past de planning en bijkomende instellingen toe op meerdere gebruikers.
   • Download het.csv bestand met 6 kolommen:
    Mobile Number Scheduling Template File Name Notification (Beep) Notification (Status updates) Auto/Manual Status Active State
    473123456 Option1 On On Auto
    473123456 Option1 Off Off Manual Professional
   • Mobile Number: het nummer waarop u de planning wilt toepassen (zonder 0).
   • Scheduling Template File Name: geef de exacte naam in die u gekozen hebt voor uw planningsmodel (hoofdlettergevoelig) anders zal de planning niet toegepast worden.
   • Notification (Beep): speelt een bieptoon af in professionele modus om aan te geven dat een uitgaand gesprek onder toezicht van de telefooncentrale gebeurt. On om te activeren, Off om te deactiveren.
   • Notification (Status updates): stuurt de gebruiker een sms wanneer zijn status gewijzigd wordt door de beheerder. On om te activeren, Off om te deactiveren.
   • Auto/Manual Status: voor gebruikers die u beheert, moet u Auto gebruiken, anders ontvangt u een foutmelding. Voor deze gebruikers moet er minstens één tijdsslot bestaan. Hun planning kan niet leeg zijn. Voor gebruikers die hun eigen planning kunnen beheren moet u Manual gebruiken.
   • Active State: Indien u in de vorige kolom Manual gespecifieerd hebt, dan moet u een actieve status kiezen. U kunt kiezen tussen: Private, Professional of On Duty.
 5. Klik op Bladeren… om het .csv bestand dat u net aangemaakt hebt, toe te voegen.
 6. Klik op Bestand importeren om uw planning toe te passen.

Vaak kunt u deze eenvoudig oplossen door na te kijken dat:

 • FMU actief is voor het nummer dat u probeert te wijzigen. Als FMU niet actief is, contacteer uw Customer Support Officer.
 • gebruikers die u beheert geen lege planning hebben. Minstens één tijdsslot moet geconfigureerd zijn.
 • u geen Auto status probeert toe te passen op een gebruiker die zijn eigen planning beheert. U kunt de status van een gebruiker die zijn eigen planning beheert enkel wijzigen door Manual te kiezen en in het veld Active Status Private, Professional of On Duty in te geven. Consulteer de sectie Meerdere gebruikers plannen (Bulk planning) hierboven en controleer het .csv bestand op fouten.
 • tijdssloten elkaar niet overlappen. Verwijder het tijdsslot dat u wilt wijzigen en maak een nieuw aan.

Als u ondanks het uitvoeren van deze controles toch nog steeds problemen ondervindt, contacteer ons.

Facturatie

Details over uw FMU-trafiek kunt u vinden onder het label FMU op uw factuur.

Het is mogelijk om uw FMU kosten te onderscheiden van andere kosten met de gescheiden facturatie-oplossing om uw mobiele telefoniekosten te controleren en verminderen. Voor meer informatie, contacteer uw Customer Support Officer of Account Manager.

Contacteer ons

Onze medewerkers staan klaar om u te helpen!

Contacteer ons