Je mobiele oproepen opnemen

Wil je mobiele oproepen opnemen om te voldoen aan de EU-regelgevingNieuw venster, in verband met financiële transacties?

Met Mobile Voice Recording kun je mobiele oproepen opnemen, bewaren en beluisteren:

 • Onsite: oproepen van en naar Proximus Mobile-nummers (in professionele modus) opnemen en raadplegen via je eigen platform. Hiervoor heb je een Proximus Explore-verbinding nodig, plus de juiste infrastructuur (zoals een recorder die compatibel is met SIPREC) en voldoende opslagruimte.
 • In de cloud: oproepen van en naar Proximus Mobile-nummers (in professionele modus) uit je fleet opnemen en raadplegen via de cloud van Proximus.

Let op: Mobile Voice Recording is niet compatibel met Fixed Mobile Unification (FMU).

Meer info over Mobile Voice Recording?
Contacteer mij Nieuw venster

Opnames beheren

Los van de door jou gekozen oplossing kun je in het MyProximus Mobile-gedeelte de mobiele nummers beheren waarvoor je Mobile Voice Recording hebt geactiveerd. Je kunt de opnames enkel in de cloud raadplegen als je een cloudoplossing gekozen hebt.


In MyProximus

Standaard is professionele modus geactiveerd voor alle opgenomen nummers. In professionele modus worden alle inkomende en uitgaande oproepen opgenomen, met uitzondering van oproepen naar noodnummers.

Als je gebruikers de mogelijkheid wilt geven om professionele modus in of uit te schakelen, contacteer je Customer Support Officer om zelfbeheer in te schakelen. Eens dit gebeurd is, kunnen gebruikers van modus veranderen door #135# in te toetsen en op de beltoets te drukken.

In MyProximus Mobile kun je beheren welke mobiele nummers in professionele modus worden opgenomen of een planning voor de opnames vastleggen.

 1. Meld je aan op MyProximus als Digital Access Owner of Delegate User om je producten te bekijken.
  Log in op MyProximus Nieuw venster
 2. Klik op Producten en selecteer Fixed Mobile Unification (FMU).
 3. Als je meer dan één account heeft, kies dan je account.
 4. Nummers die worden opgenomen zie je in de eerste tab. Klik op Planningsicoon naast het nummer dat je wilt beheren.

Maak eenvoudig een planningsmodel aan om een opnameplanning toe te wijzen aan één of meerdere gebruikers.

 1. Meld je aan op MyProximus als Digital Access Owner of Delegate User om je producten te bekijken.
  Log in op MyProximus Nieuw venster
 2. Klik op Producten en selecteer Fixed Mobile Unification (FMU).
 3. Klik op Planningsmodel in het menu links.
 4. Kies één of meerdere dagen en een begin- en einduur voor je opnameplanning. De minimumduur voor een tijdsslot is 5 minuten.
 5. Kies een naam voor je planningsmodel (bv. Optie1). Wanneer je gebruikers inplant in bulk zul je de naam van het planningsmodel moeten invullen in het .csv bestand.
 6. Klik op Alle wijzigingen opslaan.
 1. Meld je aan op MyProximus als Digital Access Owner of Delegate User om je producten te bekijken.
  Log in op MyProximus Nieuw venster
 2. Klik op Producten en selecteer Fixed Mobile Unification (FMU).
 3. Klik op Planningsicoon naast het nummer dat je wilt beheren. Je kunt nu een opnameplanning instellen. Als je een bestaand tijdsslot wilt wijzigen, verwijder het dan eerst om conflicten te vermijden.
 4. Selecteer een planningsmodel of kies één of meerdere dagen en een begin- en einduur voor je opnameplanning. De minimumduur voor een tijdsslot is 5 minuten.
 5. Klik op Een tijdsslot toevoegen. Herhaal tot je alle tijdssloten hebt aangemaakt.
 6. Voor een individuele gebruiker kun je nog andere instellingen wijzigen:
  • (Geluids)signaal: Wanneer geactiveerd zal er een bieptoon afgespeeld worden in professionele modus om aan te geven dat gesprekken opgenomen worden.
  • Signaal (statuswijziging): Wanneer geactiveerd zal de gebruiker een sms ontvangen wanneer zijn status gewijzigd wordt door de beheerder.
  • Auto/Manuele status: Wanneer geactiveerd kan de gebruiker zijn ingestelde opnameplanning gebruiken, maar kan hij deze ook uitschakelen.
 7. Klik op Alle wijzigingen opslaan.
 1. Meld je aan op MyProximus als Digital Access Owner of Delegate User om je producten te bekijken.
  Log in op MyProximus Nieuw venster
 2. Klik op Producten en selecteer Fixed Mobile Unification (FMU).
 3. Klik op Bulk planning in het menu links.
 4. Je hebt nu 2 opties:
  1. Gebruikers plannen in bulk: past een planning toe op meerdere gebruikers:
   • Download het .csv bestand met 2 kolommen:
   • Mobile Number: het nummer waarop je de opnameplanning wilt toepassen (zonder 0).
   • Scheduling Template File Name: geef de exacte naam in die je gekozen hebt voor je planningsmodel (hoofdlettergevoelig) anders zal de opnameplanning niet toegepast worden.
  2. Bulkbewerking gebruikersconfiguratie: past de planning en bijkomende instellingen toe op meerdere gebruikers.
   • Download het.csv bestand met 6 kolommen:
    Mobile Number Scheduling Template File Name Notification (Beep) Notification (Status updates) Auto/Manual Status Active State
    473123456 Option1 On On Auto
    473123456 Option1 Off Off Manual Professional
   • Mobile Number: het nummer waarop je de opnameplanning wilt toepassen (zonder 0).
   • Scheduling Template File Name: geef de exacte naam in die je gekozen hebt voor je planningsmodel (hoofdlettergevoelig) anders zal de opnameplanning niet toegepast worden.
   • Notification (Beep): speelt een bieptoon af in professionele modus om aan te geven dat een gesprek opgenomen wordt. On om te activeren, Off om te deactiveren.
   • Notification (Status updates): stuurt de gebruiker een sms wanneer zijn status gewijzigd wordt door de beheerder. On om te activeren, Off om te deactiveren.
   • Auto/Manual Status: voor gebruikers die je beheert, moet je Auto gebruiken, anders ontvang je een foutmelding. Voor deze gebruikers moet er minstens één tijdsslot bestaan. Hun opnameplanning kan niet leeg zijn. Voor gebruikers die hun eigen opnameplanning kunnen beheren moet je Manual gebruiken.
   • Active State: Als je in de vorige kolom Manual gekozen hebt, dan vul je hier Professional in.
 5. Klik op Bladeren… om het .csv bestand dat je net aangemaakt hebt, toe te voegen.
 6. Klik op Bestand importeren om je opnameplanning toe te passen.

Vaak kun je deze eenvoudig oplossen door na te kijken dat:

 • Mobile Voice Recording actief is voor het nummer dat je probeert te wijzigen. Als Mobile Voice Recording niet actief is, contacteer je Customer Support OfficerNieuw venster.
 • gebruikers die je beheert geen lege opnameplanning hebben. Minstens één tijdsslot moet ingesteld zijn.
 • je geen Auto status probeert toe te passen op een gebruiker die zijn eigen opnameplanning beheert. Je kunt de status van een gebruiker die zijn eigen opnameplanning beheert enkel wijzigen door Manual te kiezen en in het veld Active Status 'Professional' in te geven. Consulteer de sectie Meerdere gebruikers plannen (Bulk planning) hierboven en controleer het .csv bestand op fouten.
 • tijdssloten elkaar niet overlappen. Verwijder het tijdsslot dat je wilt wijzigen en maak een nieuw aan.

Als je ondanks het uitvoeren van deze controles toch nog steeds problemen ondervindt, contacteer onsNieuw venster.

Vind je het nodig meerdere oproepen tegelijk op te nemen? Je Customer Support Officer of Account Manager kan nagaan of dit het geval is.


In de cloud

Om toegang te hebben tot de cloud moet het volgende op je computer geïnstalleerd zijn:

 • Cisco Anyconnect Secure Mobility Client
 • TLUCAAS-HCS, root CA geïnstalleerd op de Trusted Root Certification Authorities.

Als je eenmaal ingelogd bent in de Cloud, kun je zoeken naar gesprekken, naar opnames luisteren of je dossiers beheren:

 • Start de Cisco Anyconnect Secure Mobile Client en voer het adres secure-access.telinduscloud.lu in.
 • Voer je gebruikersnaam in. Als wachtwoord voer je eerst de pincode die je ontvangen hebt in, gevolgd door de code die verschijnt op je token. Als je pincode bijvoorbeeld 0123 is en je token 456789 genereert, voert je 0123456789 in.
 • Surf naar https://verba-XXX.tlucaas.lu/verba maar vervang de XXX door de verkorte klantencode die je ontvangen hebt.
 • Voer je gebruikersnaam in (voornaam.familienaam). Als je bijvoorbeeld Jan Desmet heet, voer je jan.desmet in. Voer het wachtwoord in dat je via sms of e-mail ontvangen hebt. Bij je eerste inlogbeurt zul je gevraagd worden je wachtwoord te wijzigen. Als Four eyes login geactiveerd is voor de gebruiker, moet het vakje aangevinkt worden en dient de tweede gebruiker zijn gegevens in te voeren om de eerste gebruiker toegang te verlenen.
 • In het Conversations-menu zul je toegang hebben tot je opnames. In het Workflows-menu kun je toegang aanvragen tot elke case.

In het Search -menu kun je oproepen opzoeken en filteren op tijd, telefoonnummers, gebruikers, enz. Standaard kunnen gewone gebruikers enkel hun eigen oproepen zien en kunnen admins alle oproepen zien.

Opnames beluisteren kan op twee manieren:

 • de opname rechtstreeks in de webinterface afspelen.
 • het bestand downloaden als mp3 en afspelen in je app. Dit is alleen mogelijk voor admin-gebruikers.

Alleen admin-gebruikers kunnen een case aanmaken.

Cases zijn verzamelingen van gesprekken. Bijvoorbeeld: een klant heeft je bedrijf gecontacteerd en met vijf verschillende medewerkers gesproken. Je kunt alle gesprekken van deze klant samenvoegen en de vijf medewerkers toegang geven om de opnames te beluisteren terwijl ze normaal niet over toegangsrechten beschikken.

Een case aanmaken kan als volgt:

 • Ga naar Data en klik op Manage Cases.
 • Klik op Add New Case.
 • Kies een titel voor je case.
 • Kies een label voor je case: je kunt een bestaand label kiezen of een nieuw label aanmaken door te klikken op New label. Als je een nieuw label aanmaakt, moet je een titel en een kleur kiezen.
 • Extend Access to List Conversations, Extend Access to Play Back Conversations: klik hier op None. Je hoeft geen gebruikers toe te voegen: ze zullen worden toegevoegd via de Authorization Requests. Voor meer informatie over deze opties, zie Request access to a case.
 • Add/Remove Labels in Case To/From Conversations: klik hier Owner aan. Je kunt hier een gesprek uit de case verwijderen door het label te deleten. Voor meer informatie over deze opties, zie Request access to a case.
 • Klik op Save.

Als je een standaardgebruiker bent en een gesprek van andere gebruikers wilt raadplegen of beluisteren, moet je toegang aanvragen tot een case:

 • Ga naar Workflows en klik op Request Access.
 • Klik op Request Access to a Case.
 • Kies tot welke Requested Case je toegang wenst en vermeld een Reason.
 • Indien gewenst kun je specifieke toegangsrechten aanvragen:
  • Extend Access to List Conversations: hier kan de gebruiker het gesprek visualiseren.
  • Extend Access to Play Back Conversations: hier kan de gebruiker het gesprek afspelen.
  • Add/Remove Label To/From Conversations: hier kan de gebruiker het gesprek uit de case verwijderen (als hij toegang heeft).

Alleen een admin-gebruiker kan een toegangsaanvraag goedkeuren. Dit gaat als volgt:

 • Ga naar Workflows en klik op Requests.
 • Klik op Requests to Approve.
 • je ziet een lijst van alle goed te keuren aanvragen met de volgende details:
  • Reason: de reden van de aanvraag.
  • Expiration Date: de vervaldatum van de aanvraag.
  • User: de gebruiker die de aanvraag heeft ingediend.
  • Rights: de rechten die de gebruiker vraagt.
 • Klik op Approve of Reject en voeg commentaar toe aan je beslissing.

De gebruiker kan nu oproepen uit een case die niet van hem is opzoeken, zien, afspelen of verwijderen, afhankelijk van de verleende toegangsrechten. Je kunt alle aanvragen bekijken door te klikken op All Requests. Hier kun je een tevoren goedgekeurde aanvraag selecteren en intrekken.