Ga direct naar de hoofdinhoud

Uw mobiele oproepen opnemen

Wilt u uw mobiele oproepen opnemen om te voldoen aan de EU-regelgeving, in verband met financiële transacties?

Met Mobile Voice Recording kunt u uw mobiele oproepen opnemen, bewaren en beluisteren:

 • Onsite: oproepen van en naar Proximus Mobile-nummers (in professionele modus) opnemen en raadplegen via uw eigen platform. Hiervoor hebt u een Proximus Explore-verbinding nodig, plus de juiste infrastructuur (zoals een recorder die compatibel is met SIPREC) en voldoende opslagruimte.
 • In de cloud: oproepen van en naar Proximus Mobile-nummers (in professionele modus) uit uw fleet opnemen en raadplegen via de cloud van Proximus.

Let op: Mobile Voice Recording is niet compatibel met Fixed Mobile Unification (FMU).

Meer info over Mobile Voice Recording?
Contacteer mij

Opnames beheren

Los van de door u gekozen oplossing kunt u in het MyProximus Mobile-gedeelte de mobiele nummers beheren waarvoor u Mobile Voice Recording hebt geactiveerd. U kunt uw opnames enkel in de cloud raadplegen als u een cloudoplossing gekozen hebt.


In MyProximus

Standaard is professionele modus geactiveerd voor alle opgenomen nummers. In professionele modus worden alle inkomende en uitgaande oproepen opgenomen, met uitzondering van oproepen naar noodnummers.

Als u gebruikers de mogelijkheid wilt geven om professionele modus in of uit te schakelen, contacteer uw Customer Support Officer om zelfbeheer in te schakelen. Eens dit gebeurd is, kunnen gebruikers van modus veranderen door #135# in te toetsen en op de beltoets te drukken.

In MyProximus Mobile kunt u beheren welke mobiele nummers in professionele modus worden opgenomen of een planning voor de opnames vastleggen.

Opgenomen nummers bekijken
 1. Meld u aan op MyProximus als Digital Access Owner of Delegate User om uw producten te bekijken.
  Bekijk uw producten
 2. Klik op Producten & Diensten en selecteer Fixed Mobile Unification (FMU).
 3. Als u meer dan één account heeft, kies dan uw account.
 4. Nummers die worden opgenomen ziet u in de eerste tab. Klik op de Planningsicoon knop naast het nummer dat u wilt beheren.
Planningsmodel

Maak eenvoudig een planningsmodel aan om een opnameplanning toe te wijzen aan één of meerdere gebruikers.

 1. Meld u aan op MyProximus als Digital Access Owner of Delegate User om uw producten te bekijken.
  Bekijk uw producten
 2. Klik op Producten & Diensten en selecteer Fixed Mobile Unification (FMU).
 3. Klik op Planningsmodel in het menu links.
 4. Kies één of meerdere dagen en een begin- en einduur voor uw opnameplanning. De minimumduur voor een tijdsslot is 5 minuten.
 5. Kies een naam voor uw planningsmodel (bv. Optie1). Wanneer u gebruikers plant in bulk zult u de naam van het planningsmodel moeten invullen in het .csv bestand.
 6. Klik op Alle wijzigingen opslaan.
Individuele gebruikers plannen
 1. Meld u aan op MyProximus als Digital Access Owner of Delegate User om uw producten te bekijken.
  Bekijk uw producten
 2. Klik op Producten & Diensten en selecteer Fixed Mobile Unification (FMU).
 3. Klik op de Planningsicoon knop naast het nummer dat u wilt beheren. U kunt nu een opnameplanning instellen. Als u een bestaand tijdsslot wilt wijzigen, verwijder het dan eerst om conflicten te vermijden.
 4. Selecteer een planningsmodel of kies één of meerdere dagen en een begin- en einduur voor uw opnameplanning. De minimumduur voor een tijdsslot is 5 minuten.
 5. Klik op Een tijdsslot toevoegen. Herhaal tot u alle tijdssloten hebt aangemaakt.
 6. Voor een individuele gebruiker kunt u nog andere instellingen wijzigen:
  • (Geluids)signaal: Wanneer geactiveerd zal er een bieptoon afgespeeld worden in professionele modus om aan te geven dat gesprekken opgenomen worden.
  • Signaal (statuswijziging): Wanneer geactiveerd zal de gebruiker een sms ontvangen wanneer zijn status gewijzigd wordt door de beheerder.
  • Auto/Manuele status: Wanneer geactiveerd kan de gebruiker zijn ingestelde opnameplanning gebruiken, maar kan hij deze ook uitschakelen.
 7. Klik op Alle wijzigingen opslaan.
Meerdere gebruikers plannen (bulk planning)
 1. Meld u aan op MyProximus als Digital Access Owner of Delegate User om uw producten te bekijken.
  Bekijk uw producten
 2. Klik op Producten & Diensten en selecteer Fixed Mobile Unification (FMU).
 3. Klik op Bulk planning in het menu links.
 4. U hebt nu 2 opties:
  1. Gebruikers plannen in bulk: past een planning toe op meerdere gebruikers:
   • Download het .csv bestand met 2 kolommen:
   • Mobile Number: het nummer waarop u de opnameplanning wilt toepassen (zonder 0).
   • Scheduling Template File Name: geef de exacte naam in die u gekozen hebt voor uw planningsmodel (hoofdlettergevoelig) anders zal de opnameplanning niet toegepast worden.
  2. Bulkbewerking gebruikersconfiguratie: past de planning en bijkomende instellingen toe op meerdere gebruikers.
   • Download het.csv bestand met 6 kolommen:
    Mobile Number Scheduling Template File Name Notification (Beep) Notification (Status updates) Auto/Manual Status Active State
    473123456 Option1 On On Auto
    473123456 Option1 Off Off Manual Professional
   • Mobile Number: het nummer waarop u de opnameplanning wilt toepassen (zonder 0).
   • Scheduling Template File Name: geef de exacte naam in die u gekozen hebt voor uw planningsmodel (hoofdlettergevoelig) anders zal de opnameplanning niet toegepast worden.
   • Notification (Beep): speelt een bieptoon af in professionele modus om aan te geven dat een gesprek opgenomen wordt. On om te activeren, Off om te deactiveren.
   • Notification (Status updates): stuurt de gebruiker een sms wanneer zijn status gewijzigd wordt door de beheerder. On om te activeren, Off om te deactiveren.
   • Auto/Manual Status: voor gebruikers die u beheert, moet u Auto gebruiken, anders ontvangt u een foutmelding. Voor deze gebruikers moet er minstens één tijdsslot bestaan. Hun opnameplanning kan niet leeg zijn. Voor gebruikers die hun eigen opnameplanning kunnen beheren moet u Manual gebruiken.
   • Active State: Als u in de vorige kolom Manual gekozen hebt, dan vult u hier Professional in.
 5. Klik op Bladeren… om het .csv bestand dat u net aangemaakt hebt, toe te voegen.
 6. Klik op Bestand importeren om uw opnameplanning toe te passen.
Problemen met de opnameplanning oplossen

Vaak kunt u deze eenvoudig oplossen door na te kijken dat:

 • Mobile Voice Recording actief is voor het nummer dat u probeert te wijzigen. Als Mobile Voice Recording niet actief is, contacteer uw Customer Support Officer.
 • gebruikers die u beheert geen lege opnameplanning hebben. Minstens één tijdsslot moet ingesteld zijn.
 • u geen Auto status probeert toe te passen op een gebruiker die zijn eigen opnameplanning beheert. U kunt de status van een gebruiker die zijn eigen opnameplanning beheert enkel wijzigen door Manual te kiezen en in het veld Active Status 'Professional' in te geven. Consulteer de sectie Meerdere gebruikers plannen (Bulk planning) hierboven en controleer het .csv bestand op fouten.
 • tijdssloten elkaar niet overlappen. Verwijder het tijdsslot dat u wilt wijzigen en maak een nieuw aan.

Als u ondanks het uitvoeren van deze controles toch nog steeds problemen ondervindt, contacteer ons.

Vindt u het nodig meerdere oproepen tegelijk op te nemen? Uw Customer Support Officer of Account Manager kan nagaan of dit het geval is.


In de cloud

Om toegang te hebben tot de cloud moet het volgende op uw computer geïnstalleerd zijn:

 • Cisco Anyconnect Secure Mobility Client
 • TLUCAAS-HCS, root CA geïnstalleerd op de Trusted Root Certification Authorities.

Als u eenmaal ingelogd bent in de Cloud, kunt u zoeken naar gesprekken, naar opnames luisteren of uw dossiers beheren:

Inloggen in de cloud
 • Start de Cisco Anyconnect Secure Mobile Client en voer het adres secure-access.telinduscloud.lu in.
 • Voer uw gebruikersnaam in. Als wachtwoord voert u eerst de pincode die u ontvangen hebt in, gevolgd door de code die verschijnt op uw token. Als uw pincode bijvoorbeeld 0123 is en uw token 456789 genereert, voert u 0123456789 in.
 • Surf naar https://verba-XXX.tlucaas.lu/verba maar vervang de XXX door de verkorte klantencode die u ontvangen hebt.
 • Voer uw gebruikersnaam in (voornaam.familienaam). Als u bijvoorbeeld Jan Desmet heet, voert u jan.desmet in. Voer het wachtwoord in dat u via sms of e-mail ontvangen hebt. Bij uw eerste inlogbeurt zult u gevraagd worden uw wachtwoord te wijzigen. Als Four eyes login geactiveerd is voor de gebruiker, moet het vakje aangevinkt worden en dient de tweede gebruiker zijn gegevens in te voeren om de eerste gebruiker toegang te verlenen.
 • In het Conversations-menu zult u toegang hebben tot uw opnames. In het Workflows-menu kunt u toegang aanvragen tot elke case.
Oproepen zoeken

In het Search -menu kunt u oproepen opzoeken en filteren op tijd, telefoonnummers, gebruikers, enz. Standaard kunnen gewone gebruikers enkel hun eigen oproepen zien en kunnen admins alle oproepen zien.

Een opname beluisteren

Opnames beluisteren kan op twee manieren:

 • de opname rechtstreeks in de webinterface afspelen.
 • het bestand downloaden als mp3 en afspelen in uw app. Dit is alleen mogelijk voor admin-gebruikers.
Een case aanmaken

Alleen admin-gebruikers kunnen een case aanmaken.

Cases zijn verzamelingen van gesprekken. Bijvoorbeeld: een klant heeft uw bedrijf gecontacteerd en met vijf verschillende medewerkers gesproken. U kunt alle gesprekken van deze klant samenvoegen en de vijf medewerkers toegang geven om de opnames te beluisteren terwijl ze normaal niet over toegangsrechten beschikken.

Een case aanmaken kan als volgt:

 • Ga naar Data en klik op Manage Cases.
 • Klik op Add New Case.
 • Kies een titel voor uw case.
 • Kies een label voor uw case: u kunt een bestaand label kiezen of een nieuw label aanmaken door te klikken op New label. Als u een nieuw label aanmaakt, moet u een titel en een kleur kiezen.
 • Extend Access to List Conversations, Extend Access to Play Back Conversations: klik hier op None. U hoeft geen gebruikers toe te voegen: ze zullen worden toegevoegd via de Authorization Requests. Voor meer informatie over deze opties, zie Request access to a case.
 • Add/Remove Labels in Case To/From Conversations: klik hier Owner aan. U kunt hier een gesprek uit de case verwijderen door het label te deleten. Voor meer informatie over deze opties, zie Request access to a case.
 • Klik op Save.
Toegang tot een case aanvragen

Als u een standaardgebruiker bent en een gesprek van andere gebruikers wilt raadplegen of beluisteren, moet u toegang aanvragen tot een case:

 • Ga naar Workflows en klik op Request Access.
 • Klik op Request Access to a Case.
 • Kies tot welke Requested Case u toegang wenst en vermeld een Reason.
 • Indien gewenst kunt u specifieke toegangsrechten aanvragen:
  • Extend Access to List Conversations: hier kan de gebruiker het gesprek visualiseren.
  • Extend Access to Play Back Conversations: hier kan de gebruiker het gesprek afspelen.
  • Add/Remove Label To/From Conversations: hier kan de gebruiker het gesprek uit de case verwijderen (als hij toegang heeft).
Een toegangsaanvraag goedkeuren

Alleen een admin-gebruiker kan een toegangsaanvraag goedkeuren. Dit gaat als volgt:

 • Ga naar Workflows en klik op Requests.
 • Klik op Requests to Approve.
 • U ziet een lijst van alle goed te keuren aanvragen met de volgende details:
  • Reason: de reden van de aanvraag.
  • Expiration Date: de vervaldatum van de aanvraag.
  • User: de gebruiker die de aanvraag heeft ingediend.
  • Rights: de rechten die de gebruiker vraagt.
 • Klik op Approve of Reject en voeg commentaar toe aan uw beslissing.

De gebruiker kan nu oproepen uit een case die niet van hem is opzoeken, zien, afspelen of verwijderen, afhankelijk van de verleende toegangsrechten. U kunt alle aanvragen bekijken door te klikken op All Requests. Hier kunt u een tevoren goedgekeurde aanvraag selecteren en intrekken.

Heeft deze info u geholpen?

Dank u

Contacteer ons

Onze medewerkers staan klaar om u te helpen!

Contacteer ons