Wat is de stralingswaarde (SAR) van je gsm?

De stralingswaarde, ook wel SAT- of SAR-waarde (specifieke absorptietempo of -ratio) genoemd, is de meeteenheid voor de hoeveelheid elektromagnetische energie die opgenomen wordt door het lichaam bij het gebruik van een draadloos toestel (gsm, tablet, draadloze telefoon, enz.). De maximaal toegelaten stralingswaarde in Europa is 2 Watt/kg.

Deze waarde vind je voor een toestel terug in onze gsm-catalogusNieuw venster . Er zijn 5 categorieën:

  • A: voor de SAR-waarde kleiner dan 0,4 Watt/kg
  • B: voor de SAR-waarde gelijk aan of groter dan 0,4 Watt/kg, maar kleiner dan 0,8 Watt/kg
  • C: voor de SAR-waarde gelijk aan of groter dan 0,8 Watt/kg, maar kleiner dan 1,2 Watt/kg
  • D: voor de SAR-waarde gelijk aan of groter dan 1,2 Watt/kg, maar kleiner dan 1,6 Watt/kg
  • E: voor de SAR-waarde gelijk aan of groter dan 1,6 Watt/kg, maar kleiner dan of gelijk aan 2 Watt/kg

Opmerking: de werkelijke SAT- of SAR-waarde ligt meestal lager dan de aangegeven maximumwaarde, dit bv. omdat je gsm niet meer energie gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Tot op heden is er nog geen verband aangetoond tussen draadloze toestellen en eventuele effecten op de gezondheid.

Als voorzorgsmaatregelen kun jij alsook je kinderen de blootstelling aan elektromagnetische golven beperken door met mate en/of met een oortje te bellen, door te kiezen voor een toestel met een lagere stralingswaarde (bv. categorie A of B) of door te bellen bij goed bereik (bv. wanneer je je dicht bij een zendmast bevindt).