De uitgaven van uw mobiele vloot beperken

Proximus Budget Manager is de ideale oplossing om de kosten voor mobiele telefonie in uw bedrijf te controleren en te beperken.

Voordelen

 • Optimale kostenbeheersing
 • Duidelijke, accurate budgetten
 • Voor gebruik in België en in het buitenland
 • Een extralegaal voordeel voor uw werknemers: één gsm voor professioneel en privégebruik met businesstarieven, ook voor het privégebruik
 • Onnodig om bepaalde gebruikstypes te blokkeren en dus geen frustratie bij de gebruikers

In de praktijk

Afhankelijk van uw behoeften en/of het consumptiepatroon van uw werknemers kunt u vijf verschillende bijdragetypes vastleggen. Als de gebruiker de vastgelegde limiet niet bereikt, wordt u het effectief gebruikte bedrag aangerekend. Als de limiet wordt overschreden, wordt het saldo rechtstreeks aan de gebruiker aangerekend.

Niveau 1: bedrag per gebruiker
 • Uw bijdrage wordt betaald voor elk gebruikstype of elke gebruikscategorie, zonder onderscheid
 • Het totaal van de vastgelegde bedragen per gebruiker staat vermeld op uw factuur
 • Als het totale bedrag van de factuur van de gebruiker lager is dan het bedrag dat u beslist hebt te betalen, zal alleen het werkelijk verbruikte bedrag u worden aangerekend
Niveau 2: percentage tot maximaal bedrag
 • Uw bijdrage wordt betaald voor elk gebruikstype of elke gebruikscategorie, zonder onderscheid
 • Bijvoorbeeld, u kunt beslissen om voor tien van uw medewerkers 50% van hun totale factuurbedrag te betalen, tot een maximumbedrag van € 30. Elk bedrag boven de € 30 wordt door de werknemers zelf betaald
 • U kunt ook een bijdragepercentage vastleggen zonder maximumbedrag
Niveau 3: bijdrage per gebruikscategorie
 • U legt een algemeen bedrag per gebruikscategorie vast: kosten buiten het gebruik, spraakcommunicatie, video-oproepen, datacommunicatie
 • Bijvoorbeeld, u kiest ervoor € 30 te betalen voor spraak- en datacommunicatie, maar geen bijdrage te betalen voor kosten buiten het gebruik en video-oproepen
Combinaties van de niveaus 1 en 3 of 2 en 3 zijn mogelijk

U kunt uw bijdrage van een bedrag per gebruiker combineren met een bedrag per gebruikstype, of een bedrag per gebruikscategorie combineren met een bedrag per gebruikstype. Zo kunt u uitzonderingen maken. Bijvoorbeeld: u kunt een bedrag van € 30 vastleggen per factuur:

 • 0% voor nationale sms'en (d.w.z. uw werknemer betaalt alle sms'en zelf)
 • 0% voor internationale gesprekken

MAAR

 • 100% voor nationale gesprekken (in dit geval heeft de 100% voorrang op het totale factuurbedrag, m.a.w. als de eindgebruiker € 45 voor nationale gesprekken heeft gebruikt, betaalt u € 45 i.p.v. € 30).
Vastgelegd bedrag per gebruikstype
 • Voor elk gebruikstype (bv. internationale communicatie, in het buitenland ontvangen oproepen, sms, mms, enz.) legt u het bedrag vast dat uw bedrijf bereid is te betalen voor elke gebruiker
 • U kunt alle kosten op u nemen (100%) of bepaalde gebruikstypes uitsluiten (0%)
 • Bijvoorbeeld, u kunt ervoor kiezen om een bedrag van € 5 te betalen voor sms-kosten, maar € 0 voor mms, terwijl u 100% van de nationale gesprekskosten betaalt

Heeft deze info u geholpen?

Dank u