De uitgaven van je mobiele vloot beperken

Proximus Budget Manager is de ideale oplossing om de kosten voor mobiele telefonie in je bedrijf te controleren en te beperken.

Voordelen

 • Optimale kostenbeheersing
 • Duidelijke, accurate budgetten
 • Voor gebruik in België en in het buitenland
 • Een extralegaal voordeel voor je werknemers: één gsm voor professioneel en privégebruik met businesstarieven, ook voor het privégebruik
 • Onnodig om bepaalde gebruikstypes te blokkeren en dus geen frustratie bij de gebruikers

In de praktijk

Afhankelijk van je behoeften en/of het consumptiepatroon van je werknemers kun je vijf verschillende bijdragetypes vastleggen. Als de gebruiker de vastgelegde limiet niet bereikt, word je het effectief gebruikte bedrag aangerekend. Als de limiet wordt overschreden, wordt het saldo rechtstreeks aan de gebruiker aangerekend.

 • Je bijdrage wordt betaald voor elk gebruikstype of elke gebruikscategorie, zonder onderscheid
 • Het totaal van de vastgelegde bedragen per gebruiker staat vermeld op je factuur
 • Als het totale bedrag van de factuur van de gebruiker lager is dan het bedrag dat je beslist hebt te betalen, zal alleen het werkelijk verbruikte bedrag je worden aangerekend
 • Je bijdrage wordt betaald voor elk gebruikstype of elke gebruikscategorie, zonder onderscheid
 • Bijvoorbeeld, je kunt beslissen om voor tien van je medewerkers 50% van hun totale factuurbedrag te betalen, tot een maximumbedrag van € 30. Elk bedrag boven de € 30 wordt door de werknemers zelf betaald
 • Je kunt ook een bijdragepercentage vastleggen zonder maximumbedrag
 • Je legt een algemeen bedrag per gebruikscategorie vast: kosten buiten het gebruik, spraakcommunicatie, video-oproepen, datacommunicatie
 • Bijvoorbeeld, je kiest ervoor € 30 te betalen voor spraak- en datacommunicatie, maar geen bijdrage te betalen voor kosten buiten het gebruik en video-oproepen

Je kunt je bijdrage van een bedrag per gebruiker combineren met een bedrag per gebruikstype, of een bedrag per gebruikscategorie combineren met een bedrag per gebruikstype. Zo kun je uitzonderingen maken. Bijvoorbeeld: je kunt een bedrag van € 30 vastleggen per factuur:

 • 0% voor nationale sms'en (d.w.z. je werknemer betaalt alle sms'en zelf)
 • 0% voor internationale gesprekken

MAAR

 • 100% voor nationale gesprekken (in dit geval heeft de 100% voorrang op het totale factuurbedrag, m.a.w. als de eindgebruiker € 45 voor nationale gesprekken heeft gebruikt, betaal je € 45 i.p.v. € 30).
 • Voor elk gebruikstype (bv. internationale communicatie, in het buitenland ontvangen oproepen, sms, mms, enz.) leg je het bedrag vast dat je bedrijf bereid is te betalen voor elke gebruiker
 • Je kunt alle kosten op je nemen (100%) of bepaalde gebruikstypes uitsluiten (0%)
 • Bijvoorbeeld, je kunt ervoor kiezen om een bedrag van € 5 te betalen voor sms-kosten, maar € 0 voor mms, terwijl je 100% van de nationale gesprekskosten betaalt