De vreemdste verhalen rond grote muziekstukken

Achter de grote klassieke composities gaan soms ongelofelijke verhalen schuil – van onafgewerkte symfonieën of requiems tot odes aan Napoleon.

8ste symfonie van Franz Schubert

8ste symfonie van Franz Schubert

© NaxosUSA

Achter de grote klassieke composities gaan soms ongelofelijke verhalen schuil – van onafgewerkte symfonieën of requiems tot odes aan Napoleon. Wist je bijvoorbeeld dat de 8ste Symfonie van Franz Schubert niet voltooid was? Een symfonie bestaat uit vier delen en Franz Schubert had er maar twee op papier gezet voor hij er om onbekende redenen de brui aan gaf. Hij was wel aan een kladversie van het derde deel begonnen. Bepaalde componisten hebben de symfonie dus proberen af te maken op basis van het klad en de eerste twee delen.

9de symfonie van Antonín Dvorák

9de symfonie van Antonín Dvorák

© Olga Popova

Antonín Dvorák componeerde zijn negende symfonie, beter bekend als 'Uit de nieuwe wereld', toen de Tsjechische componist in Amerika verbleef. De symfonie van Dvorák heeft echter niets Amerikaans, maar haalde haar inspiratie uit Bohemen, de thuisstreek van de componist. De naam 'Nieuwe wereld', zoals Amerika in de jaren 1890 werd genoemd, is gebleven.

Fanfare from the Common Man van Aaron Copland

Fanfare from the Common Man van Aaron Copland

© YouTube

Ook tijdens Wereldoorlog II bleef de cultuur floreren. Componisten bleven naarstig verder componeren in de schaduw van de tanks. Zo vroeg de orkestleider van het Cincinnati Orchestra aan Aaron Copland om een ode te schrijven aan de 'gewone soldaat' op basis van werken die verschillende componisten tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden gemaakt. Aaron Copland koos echter voor een tabula rasa. Later integreerde hij deze Fanfare from the Common Man in zijn derde symfonie.

De Bruiloftsmars van Felix Mendelssohn

De Bruiloftsmars van Felix Mendelssohn

© Igor Bulgarin

We kunnen ons nog moeilijk inbeelden dat de bruiloftsmars of de bekende verjaardagsmelodie eigenlijk echte composities zijn, zo vertrouwd klinken ze ons in de oren. De bruiloftsmars is wel degelijk van de hand van Felix Mendelssohn. De bekende melodie maakt deel uit van de muziek die voor 'A Midsummer Night's Dream' werd gecomponeerd, een stuk van William Shakespeare.

Water Music & Royal Fireworks Suites van Georg Friedrich Händel

Water Music & Royal Fireworks Suites van Georg Friedrich Händel

© YouTube

Om koning George van Engeland te begeleiden tijdens zijn tochtjes op de Thames, schreef Georg Friedrich Händel een reeks van drie stukken – Water Music – die hij in 1717 voltooide. George was er zo weg van dat hij aan zijn muzikanten vroeg de stukken urenlang telkens opnieuw te spelen. Dertig jaar later vervolledigde Händel deze reeks met de 'Royal Fireworks Suite' die hij tijdens de regeerperiode van George II componeerde en toen het einde van de Spaanse Successieoorlog moest opluisteren.

3de Symfonie van Ludwig van Beethoven

3de Symfonie van Ludwig van Beethoven

© Andrey Yushkov

Ludwig van Beethoven was een grote fan van Napoleon. Hij was zo'n fervente aanhanger van hem toen Napoleon eigenlijk nog generaal was in het Franse leger, dat hij zijn derde symfonie aan hem opdroeg. Toen Napoleon zich echter in 1804 tot Frans keizer uitriep, was Beethoven zo aangeslagen dat hij uit woede het blad dat de symfonie aan Napoleon opdroeg verscheurde.

Requiem van Wolfgang A. Mozart

Requiem van Wolfgang A. Mozart

© Bascar

Het Requiem dat deels door Wolfgang Amadeus Mozart werd geschreven, is al jarenlang in een waas van mysterie gehuld. Milos Forman mag dan wel het fictieve Salieri-complot bedacht hebben voor zijn film 'Amadeus', iemand heeft wel degelijk dit beroemde requiem besteld. We weten niet wie, maar we weten wel dat Mozart dit Requiem nooit heeft voltooid. Hij stierf totaal verzwakt na het schrijven van het eerste stuk. Het Requiem werd op vraag van zijn weduwe Constance afgewerkt door bevriende componisten.

9de symfonie van Ludwig van Beethoven

9de symfonie van Ludwig van Beethoven

© hallowhalls

Dat Beethoven doof is geworden, is geen geheim. Aan het eind van zijn carrière kon hij niets meer horen. En op het moment dat hij zijn meesterwerk, de 9de symfonie, schreef, moest van Beethoven zijn oor zo dicht mogelijk bij de piano brengen om de muziek te kunnen horen. Bij de première van deze symfonie hoorde hij helemaal niets meer, dus zal hij die avond een erbarmelijke dirigent zijn geweest.

De Lentewijding van Igor Stravinsky

De Lentewijding van Igor Stravinsky

© Hayk_Shalunts

Sommige artiesten werden in hun tijd niet gesmaakt. Igor Stavinsky ondervond dit aan den lijve met zijn 'Lentewijding' ballet. Toen hij zijn oeuvre begin 1900 aan het grote publiek voorstelde, leidde dit tot een heuse oproer. Het publiek van die tijd begreep namelijk noch het ballet, noch de bijbehorende danspassen. Ze hadden echter niet genoeg aan het in mekaar slaan van de andere kijkers, ook de muzikanten kregen ervan langs.

De Preludes van Franz Liszt

De Preludes van Franz Liszt

© Mikhail Markovskiy

Bepaalde muzikale thema's worden gebruikt voor historische momenten die we eigenlijk liever zouden vergeten. Zo ook de Preludes van Franz Liszt. Deze poëtische symfonie werd door de nazi's gebruikt als officieel thema van hun propaganda tijdens WO II. Of Franz Liszt het gebruik van zijn werk voor dit doel kon smaken, daar zijn we niet helemaal zeker van!

Top