Showbizz Detective: Jim Morrison en zijn vader, twee gezichten van de Vietnamoorlog

Jim Morrison, zanger van The Doors, was een belangrijke speler in de Protest Song (de anti-Vietnamoorlogbeweging). Toch verdedigde zijn vader de oorlog. Die breuk in het gezin Morrison zegt veel over de Amerikaanse samenleving, maar ook over de conflictueuze relatie tussen vader en zoon.

Jim Morrison werd een van de figuren van de tegencultuur van de jaren 60 en was een van de vele geëngageerde artiesten, zoals Joan Baez, John Lennon of Country Joe McDonald. Hun belangrijkste focus was de Vietnamoorlog, een conflict dat meer dan dertig jaar heeft geduurd op het Aziatische continent (van 1945 tot 1975). Het was echter in 1965 dat Amerikaanse troepen werden ingezet bij de Baai van Langs, in het noordoosten van Vietnam.
 
In 1968 was een grote meerderheid van de Amerikanen tegen militaire betrokkenheid van de VS, ondanks de propaganda die werd gevoerd om de troepen te mobiliseren. Vele zangers en muzikanten begonnen te schrijven over hun verzet, en voelden dat het plicht was om de ogen van de Amerikaanse burgers te openen voor de realiteit en de absurditeit van deze oorlog.
 

Muziek als wapen

Muziek werd al snel een pacifistisch wapen. Veel artiesten mobiliseerden de menigte en brachten hen aan het zingen. Het lied ‘The unknown soldier’ van The Doors ontstond midden in de studentenprotestbeweging van mei 1968. Amerikaanse jongeren protesteerden tegen de oorlog in Vietnam. Het lied gaat over het vertekende beeld dat de media hebben van Amerikaanse soldaten die in het leger gaan om hun land te verdedigen op vijandelijk grondgebied. Rockdichter Morrison bekritiseert de manier waarop de oorlog in Amerikaanse huizen wordt gepresenteerd. Een ironisch lied dat medelijden heeft met een soldaat die in de anonimiteit is gestorven. Meer algemeen gezien, is het lied volkomen anti-militaristisch. ‘War is over' wordt aan het eind van het lied herhaald en wordt de slogan voor pacifistische demonstraties.

Ook een familieconflict

Terwijl The Doors de oorlog wilden 'stoppen', had de vader van de zanger hem juist helpen uitlokken. Inderdaad, George Stephen Morrison, een Amerikaanse admiraal, voerde het bevel over de zeestrijdkrachten tijdens de incidenten in Tonkin, de gebeurtenis die de Vietnamoorlog uitlokte. Vader en zoon waren de perfecte vertegenwoordigers van deze gefragmenteerde Amerikaanse samenleving aan het eind van de jaren 60.
 
Maar die verstoorde relatie is niet alleen de vrucht van de oorlog. De rebelse Jim Morrison was opgevoed onder het gezag van een afwezige vader en een alcoholistische moeder. De zanger voelde een diepe minachting voor zijn familie, die hem nooit begreep in zijn muzikale genialiteit, en in 1964 verbrak hij alle banden met hen. Toen hem indertijd naar zijn afkomst werd gevraagd, verklaarde hij openlijk dat zijn ouders uit een ander land afkomstig waren en op tragische wijze waren omgekomen bij een auto-ongeluk. Een leugen die hij meenam in zijn graf. De frontman van The Doors had ons duidelijk signalen gegeven dat hij een duistere band had met zijn vader. In het liedje 'The End', is een volledige strofe aan hem gewijd. Daarin doodt hij zijn vader op dezelfde manier als hij zijn Oedipuscomplex doodt.
 
De oud-admiraal stierf in 2008, 37 jaar na de vroegtijdige dood van zijn zoon. Alsof hij wist dat hij eerst zou gaan, zorgde het rockwonder ervoor dat alle leden van de Morrison-clan onterfd werden, zodat alleen zijn partner Pamela Courson het hele fortuin behield.

Muziek

Bekijk alles
Top